c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Marec 2022, številka 09 / letnik XX.
 
Poena maior absorbet minorem.
Večja kazen absorbira manjšo.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Precedenčna ustavna odločba v zadevah kreditov v švicarskih frankih
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-14/21 z dne 13. januarja 2022 je izjemnega pomena za nadaljnji potek postopkov in popravo storjenih krivic ter bo zagotovo za vedno zapisana v analih slovenskega sodstva ob črnem madežu, ki gre na račun slovenskih rednih sodišč. Ob njenem branju bo bralec zaznal jasna in nedvoumna doktrinarna in pravna izhodišča za sojenje, ki so bila doslej v večinski slovenski sodni praksi rednih sodišč, zlasti Vrhovnega sodišča, očitno poteptana, obenem z izgubljenim občutkom za stisko in ogroženost "majhnega človeka" ter z neupoštevanjem osnovnih obligacijskih načel in moralnih pravil ter ustavnih in konvencijskih pravic.Na strani bank so bili v preteklih letih tudi pisci pravnih mnenj, med njimi tudi iz vrst profesorjev s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki so odkrito zagovarjali nevzdržna stališča bank in si ob tem prizadevali, ob najbrž visokih honorarjih iz "bančnih žepov", da se sodna praksa SEU bodisi izkrivlja bodisi upošteva tako, da banke v pravdah še vedno ostanejo nedotaknjene v svoji poziciji očitno neodgovornega kreditiranja slovenskih potrošnikov.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh protikoronskih ukrepov
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Prvič v zgodovini predlog za takojšnjo aktivacijo direktive o začasni zaščiti
Evropska komisija je sporočila, da predlaga aktivacijo direktive o začasni zaščiti, ki bi omogočila hiter in učinkovit odziv ob množičnem bežanju ljudi iz Ukrajine. Beguncem bi na podlagi omenjene direktive omogočili začasno zaščito v EU, s čimer bi dobili dovoljenje za začasno prebivanje, dostop do izobrazbe in trga dela. Takšen predlog je na mizi prvič v zgodovini EU.
>> Že upokojeni bodo zaradi potreb na trgu dela lahko delali več
Z Zakonom o interventnih ukrepih za podporo trgu dela (ZIUPTD1), ki ga je DZ sprejel pretekli teden, se upokojencem dovoli, da v koledarskem mesecu opravijo največ 90 ur začasnega ali občasnega dela oziroma tudi največ 120 ur v koledarskem mesecu, vendar največ trikrat v koledarskem letu, pri čemer seštevek ur opravljenega začasnega ali občasnega dela v koledarskem letu ne sme preseči 1080 ur.
>> Obveznost plačila za delo in sankcije v primeru neizplačila
V prispevku pojasnjujemo, kdaj nastane obveznost plačila za delo in do kakšnih odklonov lahko pride v delovnem razmerju (zamude pri izplačilu, vsiljene izjave glede odpovedi določenih plačil, spolne diskriminacije glede višine plače, zadrževanje (dela) plače ipd.) ter sankcije, ki jih zakon predpisuje za tovrstne kršitve.
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (ZOPVTKK)
Novi zakon, ki je v veljavi od 26. februarja, predpisuje vključitev določitve obsega najvišje dopustne spremembe valutnega tečaja v kreditne pogodbe v švicarskih frankih, sklenjene v obdobju od 28. junija 2004 do 31. decembra 2010. S tem se bo valutno tveganje prerazdelilo med pogodbenima strankama. Anekse h kreditnim pogodbam, tudi za že odplačane, morajo banke pripraviti v 60 dneh po uveljavitvi zakona in jih vročiti kreditojemalcem v 75 dneh. Devet bank je na ustavno sodišče že vložilo pobudo za oceno ustavnosti novega zakona. >> Več
>> Spremembe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) - primerjalnik spremenjenega besedila
Novela ZDR-1C, ki se je začela uporabljati 1. marca, skrajšuje obdobje izplačevanja nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca s sedanjih 30 na 20 delovnih dni in tudi skupno obdobje v posameznem koledarskem letu s sedanjih 120 na največ 80 delovnih dni v letu. >> Več
>> Dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) - primerjalnik spremenjenega besedila
Novela ZZVZZ-R, ki se je začela uporabljati 1. marca, določa, da ne glede na drugo alinejo prvega odstavka 29. člena ZZVZZ in ZDR-1 gre zavarovancem v primerih nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, nadomestilo plače od 21. dne zadržanosti od dela.
>> Sprememba Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah - primerjalnik spremenjenega besedila
Novela, ki je v veljavi od 24. februarja, spreminja ureditev dostopnosti do organov v upravnih zadevah. Po do zdaj veljavni ureditvi so neposredno do organa lahko dostopale le stranke, ki vloge zaradi njene narave niso mogle vložiti na drugačen način kot neposredno pri organu. Po novem lahko neposredno do organov dostopajo vse stranke, vendar morajo namero za vložitev vloge predhodno najaviti in se dogovoriti za termin. >> Več
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 24 do 28
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Koristna reforma Sodnega sveta    

dr. Marko Novak
   
Z velikim zanimanjem sem prebral novice (časopis Dnevnik) o nameravani reformi Sodnega sveta RS, ki jo pripravlja Ministrstvo za pravosodje. Predlogi, o katerih je bilo govora in jih bom tu pokomentiral, se mi večinoma zdijo smiselni. Želim si, da bi se Ministrstvu uspelo s predlogi prebiti skozi zakonodajni proces, četudi je čas do volitev izjemno kratek. Takšen zagon bi bilo preprosto treba izkoristiti, saj se po volitvah »karte vedno premešajo znova« in četudi reševanje same po sebi »nepolitične« zadeve se lahko odloži v nedogled.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Cesija in stečajni postopek
V konkretnem primeru so predmet ločitvene pravice tožeče stranke terjatve, ki jih uveljavlja v tej pravdi. Dopustnost izvensodnega uveljavljanja ločitvenih pravic zaradi plačila terjatev, zavarovanih s temi pravicami (282. člen ZFPPIPP), v okoliščinah konkretnega primera pomeni, da tožnici kot ločitveni upnici svojih terjatev ni bilo treba uveljavljati v stečajem postopku nad A. Zato je toženka dolžna svoje obveznosti poravnati neposredno tožeči stranki in ne stečajnemu dolžniku.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.