c S
Že upokojeni bodo zaradi potreb na trgu dela lahko delali več 25.02.2022 07:20 Državni zbor je 22. februarja 2022 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela (ZIUPTD1), s katerim se rešuje posledice obsežne bolniške odsotnosti zaposlenih ter odsotnosti zaradi odrejenih karanten tako zaposlenih kot njihovih družinskih članov.

Tako nastale odsotnosti, ki se izražajo v pomanjkanju delovne sile, se lahko začasno omili s povečanim obsegom občasnega in začasnega dela upokojencev, ki ga ureja Zakon o urejanju trga dela (ZUTD).

ZUTD določa, da začasno ali občasno delo lahko upokojenec opravlja v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu, pri čemer neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji koledarski mesec. Ne glede na navedeno lahko upokojenec opravlja začasno ali občasno delo tudi največ 90 ur v koledarskem mesecu, vendar največ trikrat v koledarskem letu, pri čemer seštevek ur opravljenega začasnega in občasnega dela v koledarskem letu ne sme preseči 720 ur.

Z Zakonom o interventnih ukrepih za podporo trgu dela (ZIUPTD1) pa se upokojencem dovoli, da v koledarskem mesecu opravijo največ 90 ur začasnega ali občasnega dela oziroma tudi največ 120 ur v koledarskem mesecu, vendar največ trikrat v koledarskem letu, pri čemer seštevek ur opravljenega začasnega ali občasnega dela v koledarskem letu ne sme preseči 1080 ur.

Ta ukrep bo veljal do 31. decembra 2022.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 24. februar 2021