c S
Predhodno naročanje pri upravnih organih 24.02.2022 07:55 Vlada je na sredini dopisni seji spremenila > odlok o ukrepih za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom v upravnih zadevah, ki velja od 24. februarja. Sprememba odloka sledi spremenjeni epidemiološki situaciji in sproščanju ostalih ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 tako, da stranke v vseh upravnih zadevah ob predhodnem naročilu lahko vlogo vložijo neposredno pri organih (do zdaj so na ta način lahko vlagali le vloge, ki jih ni mogoče vložiti na drug način).

Zaradi sproščanja nekaterih ukrepov in odprave pogoja PCT, se s spremembo odloka spreminja tudi trenutna ureditev dostopnosti do organov v upravnih zadevah. Po do zdaj veljavni ureditvi so neposredno do organa lahko dostopale le stranke, ki zaradi narave vloge le-te niso mogle vložiti na drugačen način kot neposredno pri organu. Po spremembi neposredno do organov lahko dostopajo vse stranke, vendar morajo namero za vložitev vloge predhodno najaviti in se dogovoriti za termin. S tem se omogoči dostopnost, a prepreči ne nujne stike med strankami, ki čakajo na izvedbo upravne storitve, s tem pa zmanjša možnost okužbe med strankami in uradnimi osebami. Organi imajo na javno dostopnem mestu in na spletni strani objavljene telefonske številke in elektronske naslove, prek katerih je možno naročanje ves poslovni čas.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, torej danes. Drugi začasni ukrepi iz odloka ostanejo nespremenjeni. Na primer: vlaganje vlog brez elektronskega podpisa s kvalificiranim digitalnim potrdilom, omejitev sodelovanja javnosti pri ustnih obravnavah, če ni mogoče drugače poskrbeti za varnost udeležencev, omejitev pregledovanja dokumentov v prostorih organov, če je mogoče seznanitev doseči tako, da se pošljejo kopije, vročanje s seznanitvijo v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal, podaljševanje rokov za izdajo odločb in za izpolnitev materialnih obveznosti.

Vir: MJU, 24. februar 2022
Foto: STA