c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Februar 2022, številka 05 / letnik XX.
 
Iudex non reddit plus quam petens ipse requirit.
Sodnik ne dosodi več, kakor zahteva sam tožnik.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Novosti glede sodnih taks pri individualnih delovnih sporih
Bistvena novost na področju individualnih delovnih sporov, ki jo je prinesla novela Zakona o sodnih taksah (ZST-1D), je ta, da je zavezanec za plačilo sodne takse odslej tisti, ki ga kot zavezanca za plačilo takse s smiselno uporabo določb o povrnitvi stroškov v pravdnem postopku določi sodišče v odločbi o stroških postopka (drugi odstavek 3. člena ZST-1), in ne več tožeča stranka kot doslej. V zvezi s tem je pomembna tudi sprememba, v skladu s katero bo (enako kot doslej že v sporih premoženjske narave) tudi v sporih nepremoženjske narave taksna obveznost nastala šele s trenutkom vročitve sodne odločbe stranki (4. točka prvega odstavka 5. člena ZST-1).S tem naj bi se izenačil položaj strank v vseh sporih in poenostavil način odločanja o stroških postopka. Sodišču tako ne bo več treba najprej zaračunati takse tožeči stranki in šele kasneje odločati o njeni povrnitvi oziroma prevalitvi, temveč jo bo ob koncu postopka na prvi stopnji v plačilo naložilo neposredno stranki, ki jo bo dolžna plačati.

Z novelo se tudi razširja krog subjektov, ki so na podlagi prvega odstavka 10. člena ZST-1 oproščeni plačila sodnih taks po zakonu.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh protikoronskih ukrepov
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Poudarki iz sodbe v zadevi Balkanski bojevnik
»V slovenskem kazenskem postopku je prepoved opiranja sodne odločbe na protiustavno ali nezakonito pridobljene dokaze ali njihove ‘sadeže’ (drugi odstavek 18. člena ZKP) absolutna - radikalna, saj gre za temeljno prvino poštenega postopka. V situacijah protiustavnega ali nezakonitega ravnanja državnih organov ni bila nikoli sprejeta utilitaristična (instrumentalna) doktrina izločanja dokazov. Ekskluzija je institut avtonomnega (za razliko od t. i. ancilarnega) položaja kazenskega postopka v razmerju do materialnega kazenskega prava oziroma načela iskanja ‘materialne’ resnice,« je zapisalo Vrhovno sodišče v sodbi, s katero je razveljavilo sodbi sodišč prve in druge stopnje v obsodilnem delu v t. i. zadevi Balkanski bojevnik.
>> Krajši rok za vložitev pritožb na ESČP
1. februarja je začel veljati nov (krajši) štirimesečni rok za vložitev pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), ki velja za zadeve, v katerih bo dokončna odločitev po nacionalnem pravu izdana 1. februarja 2022 ali kasneje.
>> Razveljavljeni sodbi, nenaklonjeni posojilojemalcem v švicarskih frankih
Ustavno sodišče (odločba Up-14/21) je razveljavilo sodbi, s katerima sta sodišči zavrnili zahtevek posojilojemalcev za ugotovitev ničnosti kreditne pogodbe v švicarskih frankih in za vračilo preplačil, ter ju vrnilo v ponovno odločanje. Ustavno sodišče je preizkusilo sodbi ljubljanskega okrožnega sodišča z 9. julija 2019 in višjega sodišča v Ljubljani z 11. maja 2020 (VSL Sodba I Cp 250/2020).
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 - primerjalnik spremenjenega besedila
Zadnja novela, ki je začela veljati 1. februarja, med drugim določa, da je za potrditev okužbe s SARS-CoV-2 dovolj tudi pozitivni izvid hitrega antigenskega testa (HAG). Test PCR bo še naprej ostal dostopen, ko bodo na njega napotene osebe v skladu s Pravilnikom o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2. Natančneje se določa tudi tip zaščitnih mask, ki so obvezne pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih (primerjalnik 11. člena). >> Več
>> Sklep o podaljšanju ukrepa pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje
Z vladnim sklepom, ki je začel veljati 1. februarja, se podaljšuje izvajanje ukrepa do 28. februarja 2022. Izplačilo za februar znaša 30 evrov na delavca in bo izvedeno najpozneje v 30 dneh po prejemu izjave. >> Več
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 11 do 13
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Koronska »masovna formacija«    

dr. Marko Novak
   
Po Desmetovem mnenju masovna formacija vodi v zožano polje pozornosti, izgubo sposobnosti za kritično mišljenje, izgubo svoboščin in pravic, otopelost in apatičnost, izgubo »stare normalnosti«, netolerance in nezmožnosti soočanja z dejstvi, obsojanje (in preganjanje) drugače mislečih. Vse te značilnosti se zdijo na udaru v vsaki kritični družbeni situaciji, ko se vsaj večina družbe konsolidira in so »oporečniki« na udaru. Takšen poudarek in opozorila pa se mi zdijo na mestu, saj lahko s strani večine v njeni emocionalni stiski pride tudi do »lova na čarovnice«. Moj odgovor, ki se zdi vgrajen tudi v moderne ustave, je v sorazmernem delovanju družbe ob spoštovanju minimalnih temeljnih človekovih pravic. Seveda glede na izjemnost situacije, saj so v izrednem in vojnem stanju te lahko celo razveljavljene, a tedaj gre dobesedno za preživetje družbe.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Krivdno povzročeni stroški
Stroški vročitve sodnega pisanja preko pooblaščenega vročevalca so bili pravilno dosojeni obdolžencu, saj niti obdolženec na znanem naslovu, niti njegov delodajalec, sodnega pisanja nista dvignila. Ugovor obdolženca, da je bil »mesečno odsoten« ne vzdrži, saj bi moral obdolženi spremembo bivališča oziroma vsako daljšo odsotnost sporočiti sodišču.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
20. februar 2022 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) 
 
28. marec 2022 Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1) 
 
4. april 2022 Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) 
 
1. junij 2022 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) 
 
1. junij 2022 Gradbeni zakon (GZ-1) 
 
8. julij 2022 Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2) 
 
1. januar 2023 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) 
 
1. januar 2023 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) 
 
1. januar 2023 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) 
 
1. januar 2023 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
 
1. januar 2023 Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) 
 
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) 
 
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI) 
 
31. julij 2024 Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) 
 
31. julij 2024 Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.