c S

US razveljavilo sodbi, nenaklonjeni posojilojemalcem v švicarskih frankih

02.02.2022 06:00 Ustavno sodišče (odločba Up-14/21) je razveljavilo sodbi, s katerima sta sodišči zavrnili zahtevek posojilojemalcev za ugotovitev ničnosti kreditne pogodbe v švicarskih frankih in za vračilo preplačil, ter ju vrnilo v ponovno odločanje. Ustavno sodišče je preizkusilo sodbi ljubljanskega okrožnega sodišča z 9. julija 2019 in višjega sodišča v Ljubljani z 11. maja 2020 (VSL Sodba I Cp 250/2020).

Ustavno pritožbo sta vložila zakonca Igor in Simona Ajdnik (sklep o sprejemu v obravnavo), ki ju je zastopala Odvetniška pisarna Robert Preininger, gre pa za prvo odločbo Ustavnega sodišča na temo problematike posojil v švicarskih frankih. Kot so strnili v najvišjem sodnem organu v državi, sta pritožnika v sodnem postopku poudarjala posebno občutljivost zaradi nakupa družinskega doma in tvegano naravo sklenjenega posla. Opozarjala sta tudi na škodljive posledice posla in podražitve posojila za njun socialni položaj in družinsko življenje. Poudarjala sta tudi strokovno poznavanje tveganj valutnega trga na strani banke, kar sta povezala z dolgoročnostjo kreditne pogodbe in transparentnostjo njunega premoženjskega položaja v pogodbenem razmerju.

Odločbo, da se sodbi razveljavita in vrneta v ponovno odločanje, je ustavno sodišče sprejelo s petimi glasovi za in tremi proti. Proti so glasovali Klemen Jaklič, Rok Svetlič in Marko Šorli. Sodnik Svetlič je dal ločeno odklonilno mnenje, novi predsednik sodišča Matej Acetto pa ločeno pritrdilno mnenje.

Več >>Ustavno sodišče razveljavilo sodbi, nenaklonjeni posojilojemalcem v švicarskih frankih