c S

DZ sprejel več zakonodajnih novosti in zavrnil zakon o preprečevanju pranja denarja

03.02.2022 06:24 Državni zbor je včeraj zavrnil zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, sprejel pa preživninsko novelo, dopolnitev zakona o poslancih in zakon glede problematike posojil v frankih. Glasovanje o spremembah pri igrah na srečo bo na marčni seji.

DZ je z 31 glasovi za in 51 proti zavrnil zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Vlada je zagotavljala, da se z njim ne posega bistveno v sedanji sistem, opozicija pa je opozarjala na prevelik poseg v varstvo osebnih podatkov in preširoka pooblastila v inšpekcijskem postopku.

Kljub predlogu poslancev SDS-a za prestavitev glasovanja je DZ v drugi obravnavi podprl predlog novele zakona o igrah na srečo, ki med drugim prinaša delno liberalizacijo tega področja in sprostitev omejitev pri lastništvu igralnic. Ali bodo predlagane spremembe uveljavljene, bo torej znano na marčni seji DZ-ja.

Z 52 glasovi za in osmimi proti je DZ sprejel zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih. Zakonu so nasprotovale vlada in banke, ki so že napovedale, da bodo za zakon vložile pobudo za oceno ustavnosti. Zakon določa porazdelitev valutnega tveganja med kreditojemalca in banko za pogodbe, sklenjene v obdobju, preden je švicarska centralna banka leta 2015 odpravila zgornjo mejo vrednosti za švicarsko valuto, kar je vodilo v povečanje obveznosti kreditojemalcev do bank. Zakon predpisuje vključitev določitve obsega najvišje dopustne spremembe valutnega tečaja v kreditne pogodbe v švicarskih frankih, sklenjene v obdobju od 28. junija 2004 do 31. decembra 2010. S tem se bo valutno tveganje prerazdelilo med pogodbenima strankama. Anekse h kreditnim pogodbam, tudi za že odplačane, morajo banke pripraviti v 60 dneh po uveljavitvi zakona in jih vročiti kreditojemalcu v 75 dneh.

Poslanke in poslanci so na seji s 84 glasovi za in nobenim proti sprejeli predlog novele zakona o javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu, ki skrajšuje čas in poenostavlja uveljavljanje pravice do pridobitve nadomestila preživnine. Zakon se bo začel uporabljati 1. septembra.

DZ je z 83 glasovi za in nobenim proti sprejel tudi dopolnitve zakona o poslancih, po katerih bo parlamentarna mandatno-volilna komisija lahko od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) sama pridobila podatek, kdaj poslanec po koncu mandata izpolnjuje pogoje za upokojitev. Do zdaj je moral ta podatek pridobiti poslanec sam.

Več >> Poslanke in poslanci zavrnili zakon o preprečevanju pranja denarja

Foto: STA