c S

Kakšen je postopek oddaje vlog za karanteno in višjo silo?

31.01.2022 16:07 Zaradi velikega števila okužb s covidom-19 v naši državi tudi na Zavodu RS za zaposlovanje v januarju zaznavajo izjemen porast števila vlog za karanteno in višjo silo. Od 10. januarja tako prejemamo v povprečju 1.300 vlog dnevno (prej okoli 400). Skupaj so prejeli več kot 44.400 vlog.

Od 15. julija 2021, odkar je v veljavi Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), pa do 30. januarja 2022, smo prejeli 44.458 vlog za ukrep karantene in višje sile, od tega je trenutno nerešenih 10.716 vlog.

Zavod mora o vlogi skladno z zakonom odločiti v roku 30 dni, kar predstavlja precejšnjo obremenitev sodelavcev, ki rešujejo prejete vloge po interventni zakonodaji.

Glede na to razmere dnevno spremljamo in skladno s tem prilagajamo organizacijo našega dela z namenom, da prispele vloge čim prej obravnavamo. To pomeni kadrovsko okrepitev skupine sodelavcev za to področje ter vnovič tudi delo v popoldanskem času ter ob vikendih, saj na Zavodu opravljamo tudi vso drugo redno dejavnost. 
 
 
Kako poteka celoten postopek? 
 
Upravičeni delodajalec lahko uveljavlja pravico do povračila izplačanih nadomestil plače za zaposlenega z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu skladno z zakonom v osmih dneh od začetka prvega dne odsotnosti delavca zaradi karantene na domu ali višje sile.

V primeru uveljavljanja povračila nadomestila plače zaradi karantene delavca na domu mora delodajalec priložiti kopijo dokazila o napotitvi v karanteno na domu, v primeru višje sile pa mora delodajalec vlogi priložiti Izjavo delavca o obstoju osebnih okoliščin, da nima zagotovljenega varstva za otroka ter dokazilo o karanteni otroka.
 
Sodelavci, ki vloge obravnavajo, preverijo pravočasnost vloge, kot tudi to,  ali je vloga formalno popolna ter o njej v skladu z zakonom odločajo. Po izdaji pozitivne odločbe in njeni pravnomočnosti, se pripravi še pogodba, ki se pošlje delodajalcu v podpis. Po podpisu in aktivaciji pogodbe ter po oddaji REK obrazcev lahko delodajalec na Portalu za delodajalce odda zahtevek za izplačilo
 
Obračun zahtevkov pripravi naša Služba za finance in računovodstvo. Izplačila so praviloma enkrat mesečno. Do  31. decembra 2021 smo za ukrep karantena in višja sila po vseh interventnih zakonih izplačali skupaj 49.424.255,21 evrov

Vir: ZRSZ