c S

V ponovni javni obravnavi dva zakona vezana na avtorsko in sorodne pravice

02.02.2022 10:10

V ponovno, sedaj že drugo javno obravnavo sta bila dana osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic. Rok za oddajo komentarjev in dopolnitev je ta petek, 4. februarja 2022.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v sodelovanju z Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino po javni obravnavi in medresorskem usklajevanju v letu 2021 pripravilo nov osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-I) in nov osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP-A).

Zainteresirana javnost lahko posreduje predloge, komentarje in dopolnitve na osnutka predlogov sprememb in dopolnitev zakonov na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si do 4. februarja 2022, s pripisom »Pripombe na predlog ZASP-I in ZKUASP-A«.

Prva široka javna obravnava predvidenih sprememb obeh zakonov, ki je trajala mesec dni, je bila opravljena meseca maja 2021. Na spletni strani Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino objavljamo predloge, pripombe, menja, komentarje in dopolnitve na osnutka predlogov sprememb in dopolnitev zakonov, ki smo jih prejeli iz prve javne obravnave v letu 2021.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-I)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP-A)

 

 

 

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo