c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Maj 2021, številka 19 / letnik XIX.
 
Exempla illustrant non restringunt legem.
Primeri zakon razlagajo in ne zožujejo.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Kaj prinašajo spremembe davčnega postopka?
Ministrstvo za finance je v luči nadgradnje davčnega sistema pripravilo še dva predloga novel, in sicer predlog novele > Zakona o finančni upravi (ZFU) in predlog novele > Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

Zakon o davčnem postopku je bil sprejet leta 2006 in od takrat nekajkrat noveliran, cilj tokratnih sprememb pa je med drugim izboljšati veljavno ureditev davčnega postopka, zavezancem za davek poenostaviti postopke, odpraviti administrativna bremena in z njimi povezane stroške, olajšati izpolnjevanje obveznosti ter zagotoviti odločanje v predpisanem roku,K lažjemu oz. hitrejšemu uveljavljanju pravic ter pravnih koristi naj bi med drugim pripomogli skrajšanje roka za odločitev o zavezujoči informaciji, podaljšanje roka za predložitev predloga davčnega obračuna po izteku predpisanega roka, predložitev zahtevka za znižanje ali oprostitev davčnega odtegljaja v elektronski obliki ter opustitev potrebe po kvalificiranem digitalnem potrdilu za prevzem dokumentov s portala eDavki. Če je zavezancu dovoljen odlog izvršbe do odločitve o pritožbi, se mu obresti ne bodo več zaračunale, predložitev davčnega obračuna in davčne napovedi pa bo bolj enostavna.

Z novelo ZFU naj bi izboljšali pravno varnost strank, z možnostjo hitrejšega organiziranja dela notranjih enot FURS pa bi povečali njeno učinkovitost in kakovost delovanja. Za uradne osebe se uvaja kolegijsko odločanje v najzahtevnejših davčnih postopkih. Dopolnjujejo se tudi možnosti za odvzem pooblastil inšpektorju s strani predstojnika, če inšpektor krši pravila vodenja in odločanja v posameznem postopku.

>> Več na povezavi

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Evropska unija
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh ukrepov za zajezitev epidemije
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Podaljšanje epidemije in dodatno sproščanje ukrepov
Vlada je včeraj podaljšala epidemijo za mesec dni in se odločila za dodatno sproščanje ukrepov, med drugim bo po novem dovoljeno zbiranje do 50 ljudi ter obisk športnih, kulturnih in drugih prireditev, in sicer do polovice sedišč za cepljene, testirane in prebolevnike. Sprejete so nove sprostitve pri ponujanju blaga in storitev, med drugim je podaljšan dovoljen čas opravljanja gostinske dejavnosti, ki bo po novem od 5. do 22. ure. Karanteno ob vstopu v državo bo z negativnim testom znova mogoče prekiniti po petih dneh. V ponedeljek bodo v šolske klopi znova sedli vsi srednješolci, študenti pa bodo lahko predavanja znova poslušali v živo, sproščajo se tudi vsa športna tekmovanja.

>> Kako je z izrabo letnega dopusta v času epidemije?
Pravica do plačanega letnega dopusta obsega pravico do odsotnosti z dela in pravico do nadomestila plačila za čas te odsotnosti. ZDR-1 ureja pravico do odsotnosti z dela iz naslova letnega dopusta v členih od 159. do 164., pravico do nadomestila plače za čas letnega dopusta pa v 137. členu v okviru poglavja o plačilu za delo. Poglavitni namen letnega dopusta pa je v tem, da se delavec psihično in fizično sprosti in se spočije od naporov, ki jih od njega zahteva delovno razmerje. Kako pa je z izrabo letnega dopusta v času epidemije koronavirusa?

>> Ilešič želi nadaljevati z dosedanjim delom na Sodšču EU
Javnosti se je v ponedeljek predstavil kandidat predsednika republike za sodnika na Sodišču EU Marko Ilešič, ki je na tem položaju že od vstopa v Slovenije v EU leta 2004. Kot je dejal, je ponosen na doslej opravljeno delo, ki ga želi nadaljevati. Izpostavil je tako pomembnost sodišča za pravni sistem kot njegovo kulturno in civilizacijsko funkcijo.

>> Pet kandidatov za dva člana Sodnega sveta
Predsednik republike Borut Pahor je vodje poslanskih skupin obvestil o prijavljenih kandidatih za dva člana Sodnega sveta. Posvetovanje o tem postopku in o postopku izbora za kandidata za sodnika na Splošnem sodišču EU v Luksemburgu Pahor načrtuje v sredo, če bo to dopuščala časovnica zasedanja DZ.

>> Zavrnjena pritožba SDH
Višje sodišče je zavrnilo pritožbo SDH v pravdi proti italijanski Meta Ventures glede prepovedi razpolaganja s kupnino od prodaje Bie Separations. Po mnenju sodišča se med drugim postavlja vprašanje, ali ne bi moral SDH pridobiti verodostojnejših podatkov pred prodajo svojega deleža v Meti Ingenium in posredno v Bii Separations.

>> Sodišče oprostilo vse obdolžene
Sodnica Nina Drozdek Draganić je v t. i. aferi preskakovanja čakalnih vrst v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana glede očitkov o nedovoljenem dajanju daril opozorila, da je pri dokazovanju odločilno, da se izvršitveno dejanje nanaša na gospodarsko dejavnost. Opravljanja javne zdravstvene dejavnosti pa ni mogoče šteti za gospodarsko dejavnost.

>> Vložen predlog novele ZOFVI
Poslanci koalicijskih strank so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predlagajo, da država zagotovi 100 odstotkov sredstev za obvezni program in 85 odstotkov sredstev za izvajanje razširjenega programa v zasebnih osnovnih šolah.

>> Vladna stran podala končni predlog
Na pogajanjih o odpravi preostalih varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, spremembah izplačilnega dneva za plače in letošnjem regresu za letni dopust je vlada sindikatom javnega sektorja predstavila svoj končni predlog.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Od danes pomembne novosti v kazenskem postopku
Od danes se uporablja obsežna novela ZKP-O, ki skladno z dvema evropskima predpisoma v Zakon o kazenskem postopku (ZKP) vnaša postopkovne spremembe, potrebne zaradi uvedbe Evropskega javnega tožlstva, ter ureja nekatere posebnosti postopka proti mladoletnikom. Hkrati skuša z določenimi rešitvami doseči bolj racionalno ureditev (pred)kazenskega postopka in odpraviti težave v praksi, ki so se pojavile v zvezi z uporabo nekaterih institutov (npr. pri zaslišanju prič tujcev, ki so nezakonito prešli državno mejo). > Več na povezavi

>> V veljavi novela zakona o mednarodni zaščiti
9. maja je začela veljati novela > Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-1), ki naj bi zagotovila hitro in učinkovito mednarodno zaščito za tiste, ki jo potrebujejo, hkrati pa z restriktivnejšimi določbami izkoreninila zlorabe azilnega sistema. Novela se bo začela uporabljati čez šest mesecev.

>> Nedeljsko zaprtje trgovin ni v neskladju z ustavo
Ustavno sodišče je v postopku za presojo ustavnosti, ki ga je zahtevalo več družb, odločilo, da novela > Zakona o trgovini, ki je prinesla zaprtje trgovin ob nedeljah, ni v neskladju z Ustavo. Ustavno sodišče je presodilo, da Ustava zagotavlja svobodno gospodarsko pobudo, a to ne pomeni, da je lahko ravnanje pri opravljanju gospodarske dejavnosti povsem svobodno. Kot so zapisali, lahko zakonodajalec določi posebne subjektivne in/ali objektivne pogoje za podjetniško delovanje, ki pomenijo omejitev svobodne gospodarske pobude, če je za to izkazana javna korist, kakršno je tudi varstvo zdravja.

>> Pregled veljavnih predpisov za zajezitev epidemije
Do 16. maja je podaljšana veljavnost večine odlokov, ki določajo ukrepe za zamejitev epidemije. 10. maja so se sprostile nekatere omejitve v gostinstvu in turizmu, in sicer lahko na podlagi novega odloka gostinci v vseh statističnih regijah strežejo gostom tudi v notranjih prostorih, pri čemer morajo imeti zaposleni in gostje potrdilo, da so covid-19 preboleli, da so cepljeni ali da so testirani. Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, je omejeno na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov. Nastanitveni obrati, ki imajo do 60 nastanitvenih enot, lahko ponujajo nastanitvene storitve do 30 nastanitvenih enot, nastanitveni obrati, ki imajo več kot 60 nastanitvenih enot, pa lahko ponujajo nastanitvene storitve do 50 odstotkov zasedenosti nastanitvenega obrata.

>> Testiranje oseb, ki izvajajo socialno varstvene storitve
12. maja je začela veljati Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe, ki velja do 6. junija in določa izvajanje posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe, pri katerih zaradi dela z uporabniki teh storitev in programov obstaja neposredna nevarnost za širjenje nalezljive bolezni COVID-19 pri izvajalcih, ki opravljajo socialno varstveno dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varstvo.

>> Programi pomoči pri vključevanju tujcev
Dopolnitev > Uredbe o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani EU, ki bo začela veljati 15. maja, določa, da pristojno ministrstvo refundira stroške programa učenja slovenskega jezika, ki ga za državljane tretjih držav s statusom repatriirane osebe in državljane tretjih držav, ki so ožji družinski člani osebe, ki ima status repatriirane osebe v skladu z Zakonom o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja, vsaj v 180-urnem obsegu zagotavlja drug organ. Stroški se refundirajo v višini cene 180-urnega programa, določene v pogodbi o izvajanju programa, ki se izvaja ali se je v primeru, da se v času refundacije ne izvaja, nazadnje izvajal v kraju, najbližjem kraju bivanja tujca. Stroške refundacije drug organ pri pristojnem ministrstvu lahko uveljavi v 30 dneh po izvedbi programa.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 69 do 72
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      »Cesar ni gol« in maske pravno obstajajo    

dr. Marko Novak
   
V Andersonovi pravljici Cesarjeva nova oblačila je bil deček tisti, ki je naposled izjavil, da je cesar v bistvu gol ter da so njegova oblačila izmišljotina, pravzaprav prevara krojačev. Na to pravljico sta me spomnila aktualna odločitev Višjega sodišča v Kopru, da kršenje odloka o obveznem nošenju zaščitne obrazne maske na prostem ni prekršek, in komentar kolega pravnika, da vsled te odločitve tovrstne maske pravno ne obstajajo in bo treba plačane globe zavoljo tovrstnega prekrška vračati. Menim sicer, da zadeve še zdaleč niso tako preproste, kot se jih skuša prikazati in je treba zadevo bolj razmisliti.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
Dida Volk:
Odlog izvršbe
 
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Generalni pravobranilec EU o discipliniranju sodnikov na Poljskem
Poljska zakonodaja, ki omogoča disciplinski postopek proti sodnikom, je v nasprotju s pravom Evropske unije, je pretekli teden opozoril generalni pravobranilec EU Evgeni Tančev. Poljska zakonodaja namreč ne zagotavlja "neodvisnosti in nepristranskosti" novoustanovljenega disciplinskega senata poljskega vrhovnega sodišča.

>> Amazon s sodno zmago v primeru davčne obravnave
Splošno sodišče EU je razveljavilo odločitev Evropske komisije iz oktobra 2017, v kateri je komisija Luksemburgu naložila izterjavo 250 milijonov evrov davčnih ugodnosti, ki jih je ta država zagotovila ameriškemu tehnološkemu velikanu Amazon. Sodniki so presodili, da ni šlo za selektivno ugodnejšo davčno obravnavo in nezakonito državno pomoč.

>> Konferenca o prihodnosti Evrope
Ob dnevu Evrope je Evropska unija zagnala konferenco o prihodnosti Evrope. Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob tem na uvodnem dogodku v Strasbourgu dejal, da Evropa potrebuje nov demokratični navdih. K sodelovanju v razpravi, ki bo trajala leto dni, so povabljeni vsi prebivalci EU.

>> Prioritete slovenskega predsedovanja
"EU mora najti nove mehanizme, da ohranja nacionalno suverenost in da je sposobna biti strateško avtonomna ter da lahko na globalni ravni uveljavlja evropske interese," je povedal predsednik vlade Janez Janša in dodal, da brez tako imenovane strateške avtonomije ni možno biti močan in koordinirati interesov z drugimi globalnimi silami.

>> Ali je AstraZeneca kršila predkupno pogodbo?
Evropska unija na belgijskem sodišču od britansko-švedske farmacevtske družbe AstraZeneca zahteva, da 27 članicam unije do konca junija dostavi 90 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19, ki bi jih morala že v prvem četrtletju. Evropska komisija tudi ni oddala novih naročil za cepivo tega podjetja, s katerim se pogodba izteče junija.

>> Odstranjevanje spletnega spolnega izkoriščanja otrok
Na Svetu EU so konec aprila dosegli začasni sporazum, po katerem bodo tehnološka podjetja lahko še naprej sodelovala pri iskanju, poročanju in odstranjevanju spletnega spolnega izkoriščanja otrok. Pri Spletnem očesu so zadovoljni, a poudarjajo, da je za zdaj "dobljena bitka, ne pa tudi vojna".

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) je od leta 1998 doživel že 16 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZVPot.

V časovni lestvici je tudi vseh 17 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjava besedila 57.a člena ZVPot o pogodbah o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih). Primerjate pa lahko tudi celotni različici besedil ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

Besedilo ZVPot je vsebinsko povezano z več kot 330 strokovnimi članki, več kot 370 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter tudi z odločitvami in mnenji Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zasebni zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.