c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
April 2021, številka 17 / letnik XIX.
 
Bonis nocet, qui malis parcet.
Dobrim škoduje, kdor prizanaša slabim.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Zaščita v kazenskem postopku udeleženih otrok
Glavni namen novega Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (ZZOKPOHO) je omogočiti zaščito otrok, ki so udeleženi v kazenskem postopku kot žrtve ali priče, lahko pa tudi kot mladoletni storilci kaznivih dejanj. Otroci, zlasti žrtve spolnih zlorab, bodo tako v kazenskem postopku obravnavani na njim primeren način, s polno in visoko usposobljeno strokovno podporo ter v otroku prijaznem in varnem okolju.



Zaščita v kazenskem postopku udeleženih otrok se organizira kot javna služba v javnem zavodu Hiša za otroke, kjer celostno obravnavajo otroke (mlajše od 18 let), vključno s postopki zaslišanja, telesnega pregleda, krizne podpore in psihosocialne pomoči. Postopki, kot sta zaslišanje in telesni pregled otroka, se izvajajo skladno z Zakonom o kazenskem postopku (ZKP), v kolikor ta zakon ne določa drugače.

Velja, da lahko zaslišanje otroka izvede le strokovno usposobljena oseba, s končano najmanj izobrazbo osme ravni psihološke ali medicinske smeri, socialnega dela ali specialnih disciplin pedagoške smeri ter najmanj pet let delovnih izkušenj z delom z otroki in opravljeno dodatno usposabljanje za izvajanje zaslišanj otrok. Pri izvedenstvu telesnih poškodb sodišče posebno skrbno presodi, ali naj se izvedenstvo opravi na podlagi medicinske dokumentacije in drugih podatkov v spisu ali tudi s pregledom otroka.

>> Več v članku

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Evropska unija
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh ukrepov za zajezitev epidemije
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Katere spremembe prinaša novela ZJN-3B?
Vlada je pretekli teden določila besedilo predloga novele zakona o javnem naročanju, katere cilj je ureditev poenostavljenega postopka javnega naročila pod mejnimi vrednostmi EU, odprava nekaterih administrativnih obveznosti na strani naročnikov in dopustitev večje prožnosti. Določene pravne storitve, kot sta na primer pravno svetovanje in pravno zastopanje, ki so bile doslej zajete med t. i. socialne in druge posebne storitve, za katere je veljal poenostavljen režim naročanja, pa se umešča v sistem javnega naročanja.

>> Podaljšanje večine ukrepov za zajezitev epidemije
Vlada je do 9. maja podaljšala veljavnost večine ukrepov za zajezitev epidemije in sprejela tudi nekaj milejših omejitvenih pogojev za ponudnike storitev in trgovine v rumenih regijah. V vseh statističnih regijah pa bodo od ponedeljka pod pogojem negativnega testa dovoljene nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve ter storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja, kot so na primer inštrukcije, jezikovne šole in strokovne delavnice.

>> Sprejet načrt za okrevanje in odpornost
Vlada je včeraj sprejela nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, v katerem so reforme in reformni cilji ter nanje vezani ukrepi in naložbe za obdobje do 2026. Načrt bo podlaga za črpanje sredstev iz 750 milijard evrov vrednega sklada za okrevanje EU po koronski krizi. Za slovenske ukrepe je predvidena poraba 2,47 milijarde evrov.

>> Vlada zavrača stališče VDT glede odlokov
Vlada zavrača stališče Vrhovnega državnega tožilstva glede zakonitosti glob, izrečenih na podlagi odlokov, ki niso bili objavljeni v uradnem listu. Stališče Vrhovnega državnega tožilstva temelji na predpostavkah, ki ne držijo, pravi. Zakonitost izrečenih glob denimo ni odvisna od ustavne presoje sklepov o podaljšanju odlokov.

>> DZ potrdil zvišanje izdatkov države
Državni zbor je v petek določil najvišji obseg porabe javnih financ do leta 2024, pri čemer je za letos predlagana občutna rast odhodkov, nato pa naj bi se postopno nekoliko znižali. Zvišanje za letos je nujno, ker epidemija še vedno traja in je potrebna podpora države, je utemeljevala vlada.

>> Poslanci zavrnili načrt o združitvi regulatorjev
Poslanci so vladnemu predlogu o združitvi osmih regulatorjev v dve agenciji po prvi obravnavi prižgali rdečo luč, s čimer je zakon končal parlamentarno pot.

>> Obtožnica v zadevi Teš je pravnomočna
Izvenobravnavni senat celjskega sodišča je zavrnil ugovore vseh obtožencev, tako da je obtožnica, ki jih bremeni zlorabe položaja in pranja denarja, zdaj postala pravnomočna. Sojenje zoper 12 fizičnih in dve pravni osebi se lahko začne.

>> Krašovec od države terja skoraj 700.000 evrov odškodnine
Nekdanji ekonom mariborske nadškofije Mirko Krašovec po oprostilni sodbi v zvezi očitki goljufije na škodo evropskih sredstev v zadevi Betnava, zaradi katere je leta 2017 prestal že tri mesece zaporne kazni, od države zaradi prestajanja razveljavljene kazni in celotnega kazenskega postopka terja skoraj 700.000 evrov odškodnine.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Detektivska zbornica RS
Objavljen je bil čistopis Statuta Detektivske zbornice Republike Slovenije in Pravilnik o postopku pred Častnim razsodiščem Detektivske zbornice Republike Slovenije, ki bo začel veljati 8. maja in ureja postopek pred Častnim razsodiščem in pravila, ki zagotavljajo, da se detektivu ne sme izreči disciplinski ukrep, ki ga ne določa Statut Detektivske zbornice kot disciplinsko kršitev, še preden je bila storjena in za katero ni bila s Statutom predpisana disciplinska sankcija.

>> Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
24. aprila je začel veljati Sklep o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki določa namen zbiranja podatkov, obveznike poročanja in podatke ter roke poročanja Banki Slovenije, kot nadzornemu organu na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1). Obvezniki morajo prva poročila posredovati s podatki za poročevalsko leto 2020 najkasneje do 30. septembra 2021.

>> Pregled veljavnih predpisov za zajezitev epidemije
Vlada je ob podaljšanju ukrepov sprostila nekaj omejitev, tako je bila med drugim odpravljena prepoved prehajanja med regijami, povsod so se lahko odprli vrtovi, terase gostinskih lokalov ter nastanitveni obrati, v rumenih regijah je možno opravljanje gostinske dejavnosti tudi znotraj gostinskih obratov, dovoljeno je zbiranje do deset ljudi (kar velja tudi za javne prireditve in shode). V Odlok o določitvi pogojev vstopa v RS so bila dodana nova cepiva za vstop v državo brez napotitve v karanteno, 28. aprila pa so na meji z Avstrijo in Italijo ukinjene kontrolne točke, pri vstopu v RS pa se priznavajo tudi PCR testi opravljeni v Avstraliji, Novi Zelandiji, Kanadi, Izraelu ali Rusiji. Sprostili so se ukrepi pri kulturnih prireditvah in verskih obredih (omogočena je izvedba verouka in verskih obredov na prostem), odprla pa so se tudi vrata vseh izobraževalnih ustanov in študentskih domov.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 63 do 65
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Kodeks poklicne etike za ustavne sodnike    

dr. Marko Novak
   
Glede na številne medijske zgodbe iz Ustavnega sodišča Republike Slovenije v zadnjih letih se zdi, da ta nekoč hvalevredna institucija ne uživa več takšnega zaupanja javnosti kot nekoč. Takšen je vsaj moj osebni vtis, četudi bi za bolj objektivno sliko rabili natančno sociološko analizo. Kljub temu, da slovensko (redno) sodstvo že dolgo beleži nizko stopnjo javnega zaupanja, pa se zdi, da ga je do zdaj Ustavno sodišče vedno presegalo. Sicer se je Ustavno sodišče že tudi prej tu in tam znašlo v turbulentnih političnih okoliščinah, bodisi po lastni volji ali je bilo tja potisnjeno, pa se zdi, da je vedno znalo krmariti med Scilo in Karibdo političnih ter družbenih pritiskov. Sedanji ekipi to težje uspeva: nekaj so prispevala notranja trenja, nekaj lastne napake in njihova slaba komunikacija, nekaj gotovo težke epidemične razmere. K okrepitvi trenutno relativne šibke moralne pozicije sodišča bi lahko nekaj prispevalo sprejetje etičnega kodeksa.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Potrjen sporazum o odnosih z Združenim kraljestvom
Evropski parlament je potrdil sporazum o prihodnjih odnosih med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom po brexitu. To je ključen korak v procesu ratifikacije na strani EU. Evroposlanci so sprejeli tudi resolucijo, ki med drugim obsoja diskriminatorno obravnavo državljanov petih držav, tudi Slovenije, pri delovnih vizumih za Otok.

>> Tožba EU proti AstraZeneci
Prva ustna obravnava v primeru tožbe EU proti britansko-švedski farmacevtski družbi AstraZeneca zaradi težav z dobavo cepiva proti covidu-19 bo 26. maja, so potrdili v Evropski komisiji. Pravni spor obravnava belgijsko sodišče.

>> Poročilo krepi pritisk na Babiša glede konflikta interesov
Evropska komisija je petek objavila poročilo, ki v sporu glede domnevnega konflikta interesov krepi pritisk na češkega premierja Andreja Babiša. V poročilu namreč opozarjajo, da je Babiš še vedno dejanski lastnik holdinga Agrofert, s katerim je obogatel že pred politično kariero.

>> Hitro odstranjevanje terorističnih vsebin s spleta
Evropski parlament je v sredo potrdil nova pravila, po katerih bodo morale spletne platforme hitro odstraniti teroristične vsebine. To naj bi se zgodilo že v eni uri po objavi takih vsebin.

>> Ocenjevanje nacionalnih načrtov za okrevanje
Portugalska je pred dnevi Evropski komisiji prva oddala načrt za okrevanje po pandemiji novega koronavirusa, s čimer je EU prešla v novo fazo procesa, od priprav k ocenjevanju nacionalnih načrtov. V prihodnjih tednih se pričakuje še okoli ducat načrtov. V Bruslju ob tem izpostavljajo, da je kakovost pomembnejša od hitrosti.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o sodnih taksah (ZST-1) je od leta 2008 doživel že 15 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZST-1.

V časovni lestvici je tudi vseh 16 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjava besedila 11. člena ZST-1 o pogojih za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks na podlagi sodne odločbe). Primerjate pa lahko tudi celotni različici besedil ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

Besedilo ZST-1 je vsebinsko povezano z več kot 150 strokovnimi članki, več kot 3.200 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter tudi z odločitvami in mnenji Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zasebni zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.