c S

Vlada z novelo zakona o javnem naročanju tudi za odpravo nekaterih administrativnih obveznosti

23.04.2021 14:55 Ljubljana, 23. aprila (STA) - Vlada je na četrtkovi dopisni seji določila besedilo predloga novele zakona o javnem naročanju. Cilj predlaganih sprememb in dopolnitev je ureditev poenostavljenega postopka javnega naročila pod mejnimi vrednostmi EU, odprava nekaterih administrativnih obveznosti na strani naročnikov in dopustitev večje prožnosti, so navedli.

Kot so zapisali v sporočilu po seji vlade, zaostritev pravil ni potrebna, urejajo in dopolnjujejo pa se določbe o prekrških s tega področja. Tako je predlagan razširjen nabor prekrškov, za katere je praksa pokazala, da so potrebni za ustreznejše ravnanje naročnikov in ponudnikov in njihovo večjo odgovornost pri izvajanju postopkov oziroma pri izvajanju pogodb.

Po predlogu se nekoliko dvigujejo mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju in mejna vrednost za uporabo postopka naročila male vrednosti, hkrati pa se zaradi zagotavljanja večje transparentnosti ureja objava seznamov evidenčnih naročil na portalu javnih naročil. Z vidika transparentnosti se ureja tudi objava vse dokumentacije izključno na portalu javnih naročil in objava vseh odločitev o oddaji javnih naročil, tudi tistih, ki se oddajo v postopkih s pogajanji brez predhodne objave, z izjemo nujnih postopkov, so zapisali.

Predlagane spremembe zakona po njihovih navedbah temeljijo tudi na zavedanju, da mora biti javno naročanje prožno in učinkovito, obenem pa mora zagotavljati transparentnost, konkurenčnost in prevzem odgovornosti za morebitne zlorabe.

"Ob dejstvu, da javno naročanje urejajo javnonaročniške direktive EU, države članice nimamo veliko manevrskega prostora za drugačno urejanje, kjer pa je dovoljeno, da sistem lahko uredimo bolj prožno, pa se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona o javnem naročanju zaradi spodbujanja lokalnega in regionalnega gospodarstva, vključno s kmetijstvom, uvaja nekaj novosti in izjem, ki bodo omogočale večjo promocijo, regionalizacijo in potrošnjo slovenskega blaga," so pojasnili.

Za tiste naročnike, ki zaradi svoje specifike težko zasledujejo gospodarne cilje ali druge strateške usmeritve, če morajo naročati v skladu z zakonom, se tako do mejnih vrednosti EU določajo nove izjeme. Te bi veljale v primeru naročanja hrane oziroma živil, blaga za nadaljnjo prodajo ali za protokolarne namene oziroma promocijo Slovenije.

Določene pravne storitve, kot sta na primer pravno svetovanje in pravno zastopanje, ki so bile doslej zajete med t. i. socialne in druge posebne storitve, za katere je veljal poenostavljen režim naročanja, se umešča v sistem javnega naročanja.

Poleg tega pa je vlada na seji naložila vsem ministrstvom, njihovim organom v sestavi in vladnim službam, da v postopkih javnega naročanja uporabljajo smernice za javno naročanje gradenj. Ministrstvo za javno upravo pa mora do 1. septembra 2022 vzpostaviti kompetenčni model za uslužbence, ki izvajajo postopke javnega naročanja, in zagotovi programe za usposabljanje, so še zapisali v sporočilu.