c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Oktober 2020, številka 39 / letnik XVIII.
 
Ius nullo continetur loco.
Pravica ni vezana na določen kraj.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Kako naj bi se stopnjevali protikoronski ukrepi?
V petek naj bi začeli veljati dodatni omejevalni ukrepi, med njimi so omejitev števila oseb v zaprtih javnih prostorih glede na velikost prostora (v trgovinah, bankah, uradih ipd.), strežba v gostinskih lokalih samo pri mizah, omejitev zbiranja ljudi na največ deset z nekaterimi izjemami ter prireditve brez zakusk. Predvidena je tudi prepoved obiskov v posameznih domovih za starejše in bolnišnicah, ki sicer ponekod že velja.Vlada je predstavila načrt sprejemanja omejevalnih ukrepov proti širjenju novega koronavirusa, ki je povezan z doseganjem treh parametrov, in sicer števila okužb v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev, števila hospitaliziranih in števila oseb na intenzivni negi. V skrajnem primeru se obeta tudi vnovično zapiranje dejavnosti, prepoved gibanja med občinami oziroma kar prepoved izhodov, razen nujnih. Objavljamo pregleden seznam predvidenih ukrepov, ki naj bi jih Vlada uveljavila ob preseženih mejah omenjenih parametrov.

Kolegij predsednika DZ bo jutri odločal o sklicu izredne seje DZ, na kateri bi obravnavali predlog petega protikoronskega zakona. Predlagano je, da bi bila seja prihodnji četrtek, 15. oktobra.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Težave specializiranih oddelkov sodišč
Specializirani oddelki sodišč delujejo na štirih okrožnih sodiščih v državi in rešujejo najzahtevnejše zadeve s področja organiziranega in gospodarskega kriminala ter korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj. Glavno težavo pri delovanju teh oddelkov že nekaj časa predstavlja težko obvladovanje velikega pripada novih zadev, k težavam specializiranih oddelkov pa precej prispeva tudi preširoko zastavljen zakonski okvir, ki določa nabor kaznivih dejanj, ki jih rešujejo na teh oddelkih.

>> Sodni svet potrebuje kadrovsko in finančno okrepitev
Obseg dela in opravljenih nalog Sodnega sveta je v zadnjih letih v opaznem porastu, kar kaže tudi poročilo o delu v letu 2019, ki ga je Sodni svet poslal v obravnavo DZ. Število opravljenih nalog je namreč marsikje opazno preseglo številke iz leta 2018. V Sodnem svetu pa ob povečanju dela opozarjajo na pomanjkanje kadra in financ.

>> Razmejitev pristojnosti med KPK, policijo ter tožilstvom
Parlamentarni odbor za pravosodje je pretekli teden opravil drugo obravnavo predloga novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in ga brez glasu proti opremil z dopolnili ter potrdil za obravnavo na plenarni seji. Gre za zelo nadgrajen zakon, ki ga je pravosodno ministrstvo pripravljalo že od časa ministra Gorana Klemenčiča.

>> Demografski sklad
Vlada je na ponedeljkovi dopisni seji potrdila predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, s katerim se bo vse naložbe države združilo pod eno streho, prihodke od upravljanja tega premoženja pa namenilo predvsem za sedanje in prihodnje generacije upokojencev ter za izvajanje ukrepov dolgotrajne oskrbe in družinske politike.

>> Nasprotovanja združevanju agencij
Regulatorji so kritični do predloga zakona, po katerem bi jih združili v dve agenciji, katerih vodstvi bi imenovala vlada. Med drugim opozarjajo na nujnost zagotovitve neodvisnega delovanja, kar zahtevajo tudi evropske direktive.

>> Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku šele prihodnje leto
Večina Slovencev meni, da je spolna zloraba otrok resen problem, a zlorabo mnogi dojemajo zelo ozko. Vsak peti Slovenec je bil žrtev zlorabe. Slovenija si že dolgo prizadeva, da bi otrokom, udeleženim v kazenskih postopkih, zagotovila obravnavo, ki bi preprečevala nadaljnjo viktimizacijo. Korak bližje temu je ustanovitev Hiše za otroke, posebne institucije, kjer bi otroke, žrtve ali priče kaznivih dejanj in spolnih zlorab, obravnavali celostno po mednarodno uveljavljenem modelu barnahus.

>> Zadeva Rupnik
Ljubljansko okrožno sodišče je ustavilo postopek zoper domobranskega generala Leona Rupnika. Predsednik senata, ki je presojal vprašanje, ali je možno začeti novo sojenje zoper po vojni usmrčenega generala, je poudaril, da po zakonu o kazenskem postopku mrtvi osebi ni mogoče soditi. S tem obdolženec velja za neobsojenega.

>> Odpuščeni policist iz zadeve Koprivnikar se vrača
Koprsko delovno sodišče je odločilo, da je bil koprski prometni policist Miha Sakač zaradi zadeve Koprivnikar odpuščen nezakonito, notranje ministrstvo pa ga mora vzeti nazaj v službo in mu povrniti za dobrih 90.000 evrov plač.

>> Kandidatura Erbežnika že v DZ
Predsednik republike Borut Pahor je v DZ posredoval predloga kandidatur Arjane Brezigar Masten za viceguvernerko Banke Slovenije in Anžeta Erbežnika za ustavnega sodnika. Oba se bosta pred odločanjem v DZ predstavila javnosti na ločenih predstavitvah v predsedniški palači, predvidoma v sredo, 14. oktobra.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ločena mnenja sodnikov kot retorični nagovori    

dr. Marko Novak
   
Pravno argumentiranje je predvsem igra logične kompulzije, pri čemer je formalne logike le za ščepec. Večinoma je v igri dialektika (tako imenovana »mala« logika), kjer se sklepi argumentov ne izpeljejo v gotovost, temveč kvečjemu v večjo ali manjšo verjetnost. Pri tem so sodniki, ki argumentirajo v pravu na najvišji ravni, le živa bitja. Čeprav njihova mišljenjska funkcija dosega svoje bravure ravno v logiki, je le ena izmed dimenzij njihovih osebnosti, ki jih zaznamujejo vsaj še čustva, intuicije in čutna dojemanja sveta. V večinskih mnenjih se njihova večdimenzionalnost hočeš nočeš »disciplinira« v logično zasnovanem kolektivnem mnenju, v ločenih mnenjih pa je prostor za njihova nezadovoljstva, ki presegajo logične okvire. Tako je bilo tudi v odločbi Ustavnega sodišča RS glede vladnega odloka o omejitvi gibanja na občine (odločba U-I-83/20).
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
Tara Lengersdorf Medjedovič, Miha Sotlar:
Varstvo zasebnosti pri delu na domu
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Financiranje nujnih ukrepov
3. oktobra so začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o izvrševanju poračunov RS za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021), ki uveljavljajo možnost prevzemanja in plačevanja obveznosti, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev za pospešitev črpanja evropskih sredstev na področju kohezijske politike. Poleg tega se določa pospešitev in poenostavitev postopkov pri dodeljevanju sredstev za financiranje investicij iz drugega odstavka 21. člena ZFO-1, spreminja se največji obseg zadolževanja države za leto 2020, dovoljuje se največ pet dodatnih zaposlitev za potrebe delovanja Evropskega javnega tožilstva in omogoča financiranje materialnih stroškov, povezanih z epidemijo COVID-19, za izvajalce zdravstvene dejavnosti. 3. oktobra se je začel izvrševati tudi rebalans > proračuna za leto 2020, potreben zaradi izrazitega upada prihodkov državnega proračuna in porasta izdatkov, ki sta posledici ukrepanja države za omilitev posledic epidemije. Prihodki proračuna so tako v primerjavi s sprejetim proračunom nižji za 14,7 odstotka oz. 1,6 milijarde evrov, odhodki pa so višji za 29,3 odstotka oz. 3 milijarde evrov.

>> Obvezni razpršilniki za razkuževanje rok
Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah, ki je začel veljati 7. oktobra, zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 določa obvezno namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. Razpršilnike je potrebno namestiti ob vhodu v stavbe in ob vhodu v dvigalo, če ga večstanovanjska stavba ima.

>> Katere so nove izjeme pri uporabi zaščitnih mask?
4. oktobra so začele veljati spremembe > Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki določajo nove izjeme glede uporabe zaščitnih mask. Zaščitnih mask tako ni potrebno uporabljati otrokom v vrtcih, učencem v osnovni šoli in dijakom, ko so v matičnem oddelku, vzgojiteljem predšolskih otrok in učiteljem do vključno 3. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oz. učenci, učiteljem od 4. razreda osnovne šole in učiteljem srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti mogoče zagotoviti vsaj 2 metra medosebne razdalje, višjim in visokošolskim učiteljem, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala in osebam, ki izvajajo organizirano športno vadbo.

>> Razglašeno prvo ogroženo območje
Odredba, ki je začela veljati 7. oktobra, je kot ogroženo območje, na katero se lahko prenese nalezljiva bolezen COVID-19 in na katerem so možnosti za širjenje okužbe z navedeno boleznijo, razglasila območje Črne na Koroškem.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 133 - 137
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Splošno zbiranje osebnih podatkov
Sodišče Evropske unije je v torek odločilo, da je splošno zbiranje osebnih podatkov v nasprotju s pravom EU. Vendar pa so v primeru resne grožnje nacionalni varnosti ali boja proti resnim zločinom dovoljene izjeme, so pojasnili. Izjema mora biti omejena časovno in na tisto, kar je res nujno. Odločitev sodišča je odgovor na zakonodajo v Belgiji, Veliki Britaniji in Franciji, ki omogoča splošno zbiranje podatkov posameznikov, kot je njihova lokacija in s kom komunicirajo.

>> Sodišče EU proti madžarskemu zakonu
Sodišče Evropske unije je v torek razsodilo, da je madžarski zakon, ki je uperjen proti Srednjeevropski univerzi filantropa Georgea Sorosa, v nasprotju z evropsko zakonodajo. Podobno je marca menila tudi generalna pravobranilka Sodišča EU v Luxembourgu Juliane Kokott.

>> Pravno zavezujoč in učinkovit mehanizem za zaščito vrednot EU
Evropski poslanci so včeraj potrdili resolucijo o zaščiti demokracije, pravne države in temeljnih pravic v državah članicah EU, v kateri zahtevajo pravno zavezujoč in učinkovit mehanizem za zaščito vrednot EU. Gre za novo potezo v pogajanjih glede pogojevanja izplačevanja evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava v državah EU.

>> Dopolnjen seznam črnih davčnih oaz
EU je na seznam davčnih oaz, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene, dodala Barbados in Angvilo. Obe sta bili dodani na seznam zaradi pomislekov glede davčne transparentnosti. Hkrati je EU s seznama umaknila Kajmanske otoke in Oman.

>> Broadcom dosegel dogovor o poravnavi
Ameriški tehnološki velikan Broadcom je sklenil dogovor o poravnavi z Evropsko komisijo v preiskavi suma kršitve pravil konkurence. Za poravnavo so se odločili po tem, ko je komisija že med preiskavo tehnološkemu velikanu naložila protimonopolne ukrepe, kar sicer le redko stori pred koncem preiskave.

>> Obveznice v okviru instrumenta SURE
Evropska komisija je včeraj napovedala, da bo izdala svoje prihodnje obveznice v okviru instrumenta SURE v višini do 100 milijard evrov v obliki socialnih obveznic. V ta namen je sprejela neodvisno ocenjen okvir za socialne obveznice. Cilj tega okvira je, da vlagateljem v te obveznice zagotavlja, da bodo zbrana sredstva resnično namenjena socialnemu cilju.

>> Seznam varnih območij glede okužb
Zaenkrat se vsaka država članica EU sama odloča, katere države oziroma regije bo uvrstila med z vidika širjenja novega koronavirusa varne ali po drugi strani nevarne, pri čemer prihaja do velikih razlik in nejasnosti. Nemško predsedstvo Sveta EU je pripravilo predlog za usklajen pristop, ki naj bi v kratkem tudi obrodil sadove.

>> V pogajanjih o brexitu ostajajo resna razhajanja
Strani ostajata daleč vsaksebi na področjih enakih konkurenčnih pogojev, ribištva in upravljanja, torej zasnove sporazuma. V pogajanjih po Barnierjevih besedah prav tako ni bilo napredka pri drugih pomembnih temah, kot so varovanje osebnih podatkov in zaveze na področju podnebnih sprememb. Evropska komisija se je odločila, da sproži pravni postopek proti Združenemu kraljestvu, ker ni umaknilo spornih določil načrtovanega zakona o notranjem trgu, ki kršijo ločitveni sporazum.

>> Evropski parlament potrdil nova komisarja
Evropski parlament je včeraj potrdil imenovanje Irke Mairead McGuinness za komisarko za finančne storitve in spremembo resorja izvršnega podpredsednika Evropske komisije Valdisa Dombrovskisa.

>> Nizozemec v izvršilni odbor ECB
Finančni ministri držav v območju evra so za novega člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke (ECB) izbrali Nizozemca Franka Eldersona, ki je v tekmi za položaj premagal nekdanjega guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca.

>> Sankcije proti Minsku
EU je po političnem preboju na vrhu pretekli teden takoj uvedla sankcije proti 40 osebam, odgovornim za volilne goljufije, represijo in nasilje v Belorusiji, ki jih je sicer načrtovala od sredine avgusta.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o prekrških (ZP-1), ki je bil objavljen leta 2003, je doživel že 23 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZP-1.

V časovni lestvici je vseh 24 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjalnik 193. člena ZP-1, ki ureja pravico do povrnitve škode). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

ZP-1 je povezan tudi z več kot 650 strokovnimi članki, več kot 2.400 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 78 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo, ob vsakem členu pa je tudi povezava do komentarja ZP-1.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. januar 2021 Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.