c S

Nezakonito odpuščeni policist iz zadeve Koprivnikar se vrača na delovno mesto

03.10.2020 10:24 Ljubljana, 03. oktobra (STA) - Koprsko delovno sodišče je odločilo, da je bil koprski prometni policist Miha Sakač zaradi zadeve Koprivnikar odpuščen nezakonito, notranje ministrstvo pa ga mora vzeti nazaj v službo in mu povrniti za dobrih 90.000 evrov plač, danes poročajo mediji.

Notranje ministrstvo mora Sakača skladno s sodbo delovnega sodišča v 15 dneh pozvati na delovno mesto in mu priznati tudi vse pravice iz pogodbe o zaposlitvi, vključno z nadomestilom plače in regresom za letni dopust za čas od nezakonitega prenehanja delovnega razmerja do poziva na delovno mesto.

Tožba Mihe Sakača se je na koprskem delovnem sodišču zaključila z narokom 1. septembra, Sakačev odvetnik Franci Matoz pa je takrat izrazil pričakovanje, da bodo v celoti uspeli s tožbo tako glede denarnega izplačila kot vrnitve na delovno mesto na policiji.

Sakač je izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi skupaj še z drugimi policisti dobil zaradi vpletenosti v dogovarjanje o prometni kontroli nekdanjega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja sredi policijske stavke novembra 2015.

Leta 2016 je Sakač vložil tožbo zoper ministrstvo za notranje zadeve z zahtevo za vrnitev na delovno mesto in izplačilo plač za vmesno obdobje, a je delovno sodišče presodilo, da je bila odpoved zakonita. Višje sodišče je nato sodbo razveljavilo in pritrdilo Sakaču v delu, kjer je trdil, da mu delodajalec v postopku izredne odpovedi ni pravilno vročil vabila na zagovor in mu je s tem kršil pravico do zagovora oziroma obrambe.

V ponovljenem postopku je Delovno sodišče v Kopru presodilo, da je bila odpoved pravočasna in zakonita ter tožbo Sakača zavrnilo. Višje delovno sodišče je jeseni 2018 ponovno sklenilo, da so policista odslovili nezakonito. Po odločitvi vrhovnega sodišča, naj o okoliščinah vročanja pisne obdolžitve in vabila na zagovor opravijo celovito presojo, pa je višje sodišče maja letos zopet presodilo, da je bila odpoved Sakaču nezakonita. Pri tem je ostalo odprto le vprašanje njegove ponovne zaposlitve in izplačila plač za nazaj.