c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
September 2020, številka 35 / letnik XVIII.
 
Dona clandestina sunt semper suspiciosa.
Skrivna darila so vedno sumljiva.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Kje nam je spodletelo v zadevi teran?
Splošno sodišče EU je včeraj zavrnilo tožbo Slovenije za razglasitev ničnosti delegirane uredbe, v skladu s katero je ime teran pod določenimi pogoji lahko navedeno kot sorta vinske trte na etiketi hrvaških vin.

Slovenija, ki je leta 2006 teran v EU zavarovala kot vino z zaščiteno označbo porekla, ki se tradicionalno prideluje iz grozdja vinske trte refošk v vinorodnem okolišu Kras, je v tožbi, vloženi septembra 2017, spodbijala omenjeni delegirani akt. Konkretno je nasprotovala uporabi pooblastila komisije na podlagi tretjega odstavka 100. člena uredbe o skupni ureditvi kmetijskih trgov (CMO), ki je začela veljati 1. januarja 2014, in sicer tako z vsebinskega vidika kot zaradi njegove retroaktivne uporabe.Splošno sodišče je ugotovilo, da je komisija 100. člen sicer uporabila retroaktivno, česar zakonodajalec ni predvidel, a da se je z uredbo uresničeval cilj splošnega interesa, zaradi katerega ji je bilo treba priznati retroaktivni učinek. Presodilo je tudi, da Slovenija ni dokazala, da so bila zaradi obsega in načina ureditve retroaktivnega učinka izpodbijane uredbe kršena legitimna pričakovanja slovenskih proizvajalcev vin.

Sodbo, ki je nepravnomočna, saj je mogoča pritožba na Sodišče EU, bo Slovenija podrobno preučila in se nato odločila o nadaljnjih korakih. Slovenija ima sicer za pritožbo na odločitev sodišča dva meseca časa.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> ESČP zavrnil ponovno obravnavo pritožbe romskih družin
Svet petih sodnikov velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je v ponedeljek zavrnil zahtevo za ponovno obravnavo pred velikim senatom, ki sta jo junija letos vložili dve romski družini glede dostopa do pitne vode v romskih naseljih.

>> Sproženi postopki za začetek tožbe proti Sloveniji
Britanski Ascent Resources je formalno sprožil postopke za začetek tožbe proti Sloveniji pred arbitražnim sodiščem. Navajajo kršitve dvostranskega investicijskega sporazuma med Veliko Britanijo in Slovenijo ter pogodbe o energetski listini. Ta dejanja naj bi povzročila občutno škodo investitorjem v Sloveniji.

>> Predlagana uvedba sopodpisa za zavržene ovadbe
Odbor za pravosodje je prejšnji teden v drugi obravnavi, kljub kritikam opozicijskih poslancev ter predstavnikov tožilcev, potrdil predlog novele zakona o tožilstvu. Nasprotovanja letijo na predlog za uvedbo sopodpisa vodje tožilstva v primeru zavrženja ovadbe za resnejša kazniva dejanja.

>> Sodišče odpravilo karantensko odločbo
Upravno sodišče je v upravnem sporu odločilo (sodba II U 261/2020-18), da morajo biti pri izdaji odločb o karanteni odločilna dejstva navedena že v predlogu za izdajo odločbe. Pomanjkljivo obrazložena karantenska odločba tako ne more učinkovati. Država ima pravico ukrep karantene opredeliti kot pomembnejšega od pravice do svobode gibanja, vendar mora to storiti na predpisan način, z ustrezno obrazložitvijo izdane odločbe ter dejstvi in dokazi.

>> Tožilec predlagal zaporne kazni v zadevi odrezana roka
Na sojenju v t. i. zadevi odrezana roka so se v ponedeljek začele zaključne besede. Tožilec Sedin Kičin je sodnemu senatu predlagal, naj prvoobtoženo Julijo Adlešič obsodi na štiri leta in šest mesecev zapora, njenega partnerja Sebastiena Abramova na pet let zapora, njegovo mamo Tinko Huskić Colarič na štiri, očeta Gorazda Colariča pa na eno leto zapora.

>> Po šestih letih nadaljevanje tožbe Intereurope
Na koprskem okrožnem sodišču se je z zaslišanjem izvedenca gradbeništva po šestih letih nadaljevala tožba Intereurope proti nekdanji upravi na čelu z Andrejem Lovšinom v zvezi z naložbami v Rusiji in Ukrajini.

>> Diskriminacija zapornic
Zagovornik načela enakosti je ugotovil obstoj neposredne diskriminacije v ženskem zaporu na Igu glede sprejemanja obiskov, možnosti zasebnih stikov in telefonskih klicev ter uporabe elektronske komunikacije.

>> Omejitev časa nakupovanja za starejše nesorazmeren ukrep
Spomladanski ukrep rezervacije časa za nakupovanje izključno za ranljive skupine, tudi starejše, je bil ustrezen in sorazmeren, ne pa tudi vladni odlok, ki je starejšim prepovedoval vstop v trgovine po 10. uri, je ugotovil zagovornik načela enakosti.

>> Predlog za skrajšanje karantene
Svetovalna skupina za covid-19 je včeraj vladi predlagala skrajšanje karantene s 14 na 10 dni, je dejala vodja skupine Bojana Beović. Obenem je opozorila, da v tem primeru obstaja nekoliko povečano tveganje, da se ne zazna približno osem odstotkov primerov, ker bi zboleli šele po končani karanteni.

>> Epidemija še poslabšala položaj prekarnih delavcev
Delavci v atipičnih oblikah dela praviloma nimajo bolniške, dopusta, regresa, malice in prevoza, epidemija covida-19 pa je njihov položaj še poslabšala. Nevladne organizacije, ki že leta pozivajo k sistemskim ukrepom, so pesimistične, ministrstvo za delo pa aktivnosti napoveduje za jesen.

>> Pravosodju precej manj sredstev
V predlogu rebalansa proračuna za letošnje leto se Ministrstvu za pravosodje skupaj z dvema organoma v sestavi zmanjšujejo sredstva za 145.500 evrov na 75,3 milijona evrov.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O zaupanju, idejah in utopiji    

dr. Andraž Teršek
   
Družbeno dogajanje me navdaja s prepričanjem, da je točno določena ideja udarila z vso silo. In da drugih idej zmanjkuje. Oboje je lahko usodno. Tudi zdaj so ideje - in mišljenje - potrebne kot kisik. Bolj so slišati nore, bolj so potrebne in večja je njihova objektivna vrednost. Tudi ideje, ki se zdijo utopične. Treba je začeti verjeti v tisto, kar se zdi utopija. Samo tako bo mogoče dojeti, za kaj zares gre. In ustvariti politično alternativo. Oziroma, antipolitiko nadomestiti s politiko, sodno politiko s sodnim pravom, formalno pravno državo pa z vladavino prava.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
mag. Robert Golobinek:
Novela ZKP-O že buri duhove?
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Uporaba ukrepov, ki jih določa ZNB
Sklep o uporabi ukrepov, ki je začel veljati 4. septembra, pri nalezljivi bolezni COVID-19 določa uporabo ukrepov, ki jih predvideva Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB) za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni. Posebni ukrepi iz II. poglavja ZNB so med drugim usmerjena zdravstvena vzgoja in svetovanje, zgodnje odkrivanje virov okužbe in bolnikov z nalezljivimi boleznimi ter postavitev diagnoze, prijavljanje epidemij, epidemiološka preiskava, izolacija, karantena, obvezno zdravljenje, poseben prevoz bolnikov, cepljenje, zaščita z zdravili, dezinfekcija ter obvezni zdravstveno higienski pregledi s svetovanjem.

>> Obvezna uporaba zaščitnih mask
Novi Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki je začel veljati 4. septembra, določa začasno uporabo zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih, kar vključuje javni potniški promet, ter obvezno razkuževanje rok. Uporaba zaščitne maske je obvezna, če v prostoru ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje več kot 2 metra.

>> Nov direktorat na Ministrstvu za finance
Sprememba > Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, ki je začela veljati 5. septembra, na Ministrstvu za finance ustanavlja Direktorat za ekonomsko in fiskalno politiko, katerega naloge so med drugim oblikovanje javnofinančnih okvirjev ter strukturnih ukrepov ekonomske politike, sodelovanje pri oblikovanju ekonomskih stališč in pregledov v EU in OECD ter sodelovanje pri razvojnem načrtovanju in pri razvoju strukturnih ukrepov in zakonodaje.

>> Hramba gradiva v digitalni obliki
19. septembra bo začel veljati Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki, ki podrobneje predpisuje način, obseg in izvedbo posameznih stopenj priprave in izvedbe zajema, elektronske hrambe in spremljevalnih storitev za dolgoročno hrambo gradiva v digitalni obliki, notranja pravila glede na njihov namen in področje urejanja, zahtevo za potrditev notranjih pravil in pripadajočo dokumentacijo, prevzem vzorčnih notranjih pravil, izkazovanje strokovne usposobljenosti notranjih presojevalcev, postopek zajema in digitalizacije, pogoje pretvorbe na mikrofilm, vsebino dodatnih strokovno-tehničnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva v digitalni obliki iz dokumentarnega gradiva, pogoje za certificiranje strojne in programske opreme ter storitev, obrazce zahtev za registracijo ponudnika in certificiranje opreme in storitev ter pripadajoče dokumentacije.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 117 - 119
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Nedotakljivosti arhivov ECB
Slovenija je po mnenju pravobranilke Sodišča EU kršila evropsko pravo glede nedotakljivosti arhivov Evropske centralne banke pri preiskavah na Banki Slovenije. Mnenje za sodišče, ki presoja tožbo Evropske komisije proti Sloveniji, ni zavezujoče. Pogovori o morebitnem umiku tožbe se nadaljujejo, odzivi na mnenje pa so v Sloveniji zadržani.

>> EU stoji ob strani ICC
Evropska unija bo branila Mednarodno kazensko sodišče (ICC) pred poskusi spodkopavanja, se je Bruselj odzval na ameriške sankcije proti glavni tožilki sodišča s sedežem v Haagu Fatou Bensouda.

>> London bi kršil sporazum o brexitu
Britanska vlada je objavila predlog zakona o notranjem trgu, s katerim bi kršili sporazum o izstopu Združenega kraljestva iz EU. Evropska komisija je že pred objavo zakona zahtevala izredno srečanje s predstavniki Združenega kraljestva, da bi jim ti pojasnili podrobnosti zakona.

>> Nova komisarka
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je za novo komisarko iz Irske izbrala dolgoletno evropsko poslanko Mairead McGuinness, ki ji želi poveriti resor za finančne storitve, finančno stabilnost in unijo kapitalskih trgov. Resor za trgovino pa je namenila izvršnemu podpredsedniku, Latvijcu Valdisu Dombrovskisu.

>> Kako se izogniti "kalejdoskopu" koronskih omejitev potovanj?
Evropska komisija je v petek predlagala, kako naj se članice EU izognejo "kalejdoskopu" ukrepov za omejitev potovanj zaradi covida-19, ki povzročajo kaos in nezadovoljstvo med ljudmi. Štiri ključna priporočila so: članice naj opredelijo enotna merila za uvajanje omejitev, enoten barvni semafor tveganih območij in enoten pristop pri obravnavi ljudi, ki prihajajo z najbolj tveganih območij, zlasti glede testiranja in karantene, ter naj jasno in pravočasno obveščajo javnost.

>> Vključevanje migrantov in beguncev na trg dela
Evropska komisija, sindikati, gospodarske zbornice in organizacije delodajalcev so potrdili interes za sodelovanje v okviru evropskega partnerstva za vključevanje, namenjenega spodbuditvi vključevanja migrantov in beguncev na trg dela. Pri tem so izpostavili področja, na katera se bo treba osredotočiti, ter poudarili pomen pristopa z več deležniki pri zagotavljanju zgodnjega vključevanja na trg dela, kar koristi tako beguncem kot gospodarstvu in širši družbi.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je relativno nov predpis, je doživel že 22 vplivov, ki so upoštevani le v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZUPJS.

V časovni lestvici je vseh 23 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. 25. člen ZUPJS, ki ureja subvencijo malice). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

ZUPJS je vsebinsko povezan tudi z več kot 60 strokovnimi članki in več kot 370 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, na katere se navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh omenjenih vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. januar 2021 Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.