c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Julij 2020, številka 27 / letnik XVIII.
 
Nemo surrogat contra se.
Nihče ne postavi namestnika proti sebi.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Katere ukrepe prinaša četrti protikoronski zakon?
11. julija je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covid-19 (ZIUPDV), za katerega smo pripravili podrobne obrazložitve po posameznih členih, te najdete tudi ob vsakem posameznem členu na desni strani pod znakom "povezani komentarji člena".Tudi v četrtem svežnju ukrepov je poudarek na ohranitvi čim večjega števila delovnih mest ter preprečitvi širjenja virusa. Poglavitni ukrepi so zato nanašajo na podaljšanje ukrepa čakanja na delo, določitev in plačilo nadomestila za odrejeno karanteno (višina je odvisna od vzroka za izdajo odločbe), financiranje dodatnih kadrov v socialno varstvenih zavodih v javni mreži in Zavodu RS za zaposlovanje ter na uvedbo mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženim. Aplikacija naj bi bila v trenutnih razmerah prostovoljna za vse, tudi za tiste s potrjeno okužbo in odrejeno karanteno. Na poziv za oddajo ponudb za razvoj mobilne aplikacije za obveščanje se je odzvalo šest ponudnikov.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Zadržanje izvrševanja dela protikoronske zakonodaje
Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti 2. člena > tretjega protikoronskega zakona, ki do konca leta 2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega protikoronskega zakona. Do končne odločitve je izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano. Predstavniki vlade so do odločitve kritični, saj se s tem ustavljajo številni za državo pomembni infrastrukturni projekti.

>> Poletno poslovanje sodišč namesto sodnih počitnic
Odbor DZ za pravosodje je včeraj sprejel dopolnjen predlog novele zakona o sodiščih, ki med drugim ureja delovanje sodišč v primeru izrednega dogodka ter poslovanje sodišč v poletnem času.

>> Novi postopki zaščite otrok v kazenskem postopku
Osnutek zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku predvideva, da bo celostno obravnavanje mladoletnih žrtev in prič kaznivih dejanj javna služba, ki jo bo zagotavljala država, zato bo tudi ustanovljen poseben javni zavod - Hiša za otroke.

>> Javna obravnava medijskega trojčka
Rok javne obravnave za predloge novel treh medijskih zakonov, in sicer novele zakona o medijih, novele zakona o RTVS in novele zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA) je ministrstvo za kulturo podaljšalo do 5. septembra. Predlogi so sprožili precej burne odzive v domači in tuji javnosti - tako zaradi vsebine kot kratkega roka za javno obravnavo.

>> Dodatne izjeme pri zaprtju trgovin ob nedeljah
Odbor DZ za gospodarstvo je včeraj podprl dopolnjen predlog novele zakona o trgovini, s katerim širijo nabor izjem, med drugim na manjše prodajalne, v katerih pa bodo morali ob nedeljah delati nosilci dejavnosti ali vodje pravnih oseb sami.

>> Ali prednostni glas ni realna možnost?
Predstavniki vlade, DZ in ustavni pravniki so včeraj znova preigravali možnosti sprememb volilne zakonodaje. Bistveno bolj kot ukinitev volilnih okrajev je realno njihovo preoblikovanje.

>> Upravno sodišče pritrdilo stališču KPK glede lobiranja
Upravno sodišče je zavrnilo tožbo proti Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) glede ugotovitev v zadevi Izolski otok. Ugotovitve so tako pravnomočne.

>> Janša o dvojnih merilih
Premier Janez Janša meni, da je bilo še leta 2019 pozivanje k smrti in vzpodbujanje sovraštva v poročilu državnih tožilstev izpostavljeno kot velika prioriteta pregona. Z imenovanjem nove vlade pa se je stališče in ravnanje kar naenkrat spremenilo.

>> Poziv k učinkovitemu odpravljanju kršitev človekovih pravic
V svojem prvem letnem poročilu varuh človekovih Peter Svetina med drugim predlaga 158 konkretnih priporočil različnim državnim organom, lokalnim skupnostim in nosilcem javnih pooblastil.

>> Svoboda izražanja v 21. stoletju
Smo sredi neizbežnega prehoda iz obdobja svobode izražanja v dobo zasebne cenzure, v kateri bo majhno število lastnikov spletnih velikanov odločalo, katere novice in informacije bo svetovna javnost dobila in katere ne. To je glavna ugotovitev mednarodne virtualne konference, na kateri so sodelovali najvplivnejši pravni strokovnjaki z vseh kontinentov.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Višje kazni za tihotapljenje tujcev
Sprememba > Kazenskega zakonika (KZ-1), ki je začela veljati 11. julija, zvišuje kazen zapora za osebe, ki se ukvarjajo s tem, da tujce nezakonito spravljajo na ozemlje RS, jih prevažajo, jim pomagajo pri skrivanju ali jim omogočijo nezakonito prebivanje in za osebe, ki pridobivajo ali zbirajo ljudi za nezakonito preseljevanje, jim preskrbujejo ponarejene dokumente, prevoz ali kako drugače organizirajo nezakonito preseljevanje.

>> Preprečevanje pranja denarja
11. julija so začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki med drugim dopolnjujejo določbe o obravnavi neobičajnih transakcij, o izvedbi poglobljenega pregleda v primeru kontokorentnih razmerij in o izvedbi poglobljenega pregleda v primeru povezanosti z visoko tveganimi tretjimi državami ter vzpostavljajo možnost dostopa do registra transakcijskih računov za pristojne organe s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

>> KP za negospodarske dejavnosti
Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND), ki je začel veljati 11. julija, določa regres za letni dopust za javne uslužbence v letu 2020 v višini 940,58 evra. Javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 20. ali nižjemu plačnemu razredu, pa bo izplačan regres za letni dopust v višini 1.050 evrov.

>> Višina regresa za prehrano
10. julija je bil objavljen Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2020 dalje, ki določa zvišanje regresa za prehrano med delom iz 3,94 evra na 4,10 evra za zaposlene v javnem sektorju.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 97 - 99
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Ali se zaupanje v neodvisnost sodstva še naprej zmanjšuje?
Komisija v poročilu o stanju pravosodja v EU ugotavlja pozitiven razvoj učinkovitosti pravosodnih sistemov v članicah. Trajanje prvostopenjskih sodnih postopkov se je v skoraj vseh članicah skrajšalo, sodišča so na splošno sposobna spremljati nove zadeve in zmanjševati zaostanke. Kako pa je z zaupanjem v sodstvo?

>> Ameriški Apple uspešen na Sodišču EU glede plačila davkov
Sodišče EU je razveljavilo zahtevo Evropske komisije, ki je ameriškemu tehnološkemu velikanu Apple leta 2016 naložila plačilo 13 milijard evrov neplačanih davkov na Irskem. Komisija ni uspela dokazati, da je bil Apple deležen nezakonitih ugodnosti.

>> Bo v Bruslju dosežen kompromis?
Voditelji članic EU bodo v petek in soboto poskušali doseči kompromis o zajetnem svežnju za obnovo Evrope po pandemiji. Ključna odprta vprašanja so obseg svežnja, razmerje med nepovratnimi sredstvi in posojili, izračunavanje nacionalnih ovojnic, rabati za nekatere neto plačnice, pogojevanje in upravljanje ter lastni viri.

>> Ukrepi za pravično obdavčitev
Komisija je včeraj sprejela predloge novih ukrepov za krepitev boja proti izogibanju davkom, ki naj bi povečali davčno pravičnost, okrepili boj proti davčnim zlorabam, zajezili nelojalno davčno konkurenco in povečali davčno preglednost.

>> Zaradi izogibanja davkom brez finančne podpore
Evropska komisija je v torek državam članicam priporočila, naj podjetjem, ki so povezana z državami in jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene, ne dodeljujejo finančne podpore.

>> Bruselj poziva k ukrepanju
Komisija je včeraj predstavila takojšnje kratkoročne ukrepe za okrepitev pripravljenosti na drugi val pandemije in preprečitev vnovične vsesplošne ohromitve javnega življenja in gospodarstva v EU.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Model Barnahus    

Vlasta Nussdorfer
   
Nikoli ne bom pozabila spolne zlorabe dečka, ki mu nihče, razen pogumne in odlične vzgojiteljice v vrtcu, ni verjel. Oče je dejanje strogo zanikal, starši in mamica, pa tudi sosedje, so stopili na njegovo stran, drugih prič razen dečka in vzgojiteljice, pa ni bilo. Storilec je bil sicer obsojen na večletno zaporno kazen, ki je bila potrjena na vseh stopnjah sodišča. Čez leta pa sem izvedela, da ga je mama pogosto vozila k očetu na Dob. Si predstavljate vse travme, njune in njihove pogovore in še marsikaj? Nobene pomoči ni prejel. Le kako živi danes in kaj bo z njim jutri? Takih otrok ne bi smeli preprosto "izgubiti", še zlasti, če ob njih ni najbližjih, ki bi jim verjeli in pomagali. Upam, da se danes to ne bi zgodilo ...
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o pravdnem postopku (ZPP) je doživel že 30 vplivov na besedilo in vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZPP.

V časovni lestvici je tudi vseh 31 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjava besedila 324. člena - sestavine sodbe). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa le besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

ZPP je vsebinsko povezan z več kot 1.880 strokovnimi članki, več kot 1.930 odločbami Državne revizijske komisije ter več kot 48.790 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. januar 2021 Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.