c S
Varuh ob predaji letnega poročila poziva k hitremu in učinkovitemu odpravljanju kršitev človekovih pravic 14.07.2020 19:49 Ljubljana, 14. julija (STA) - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ob današnji predaji letnega poročila za leto 2019 predsedniku DZ Igorju Zorčiču pozval k hitremu in učinkovitemu odpravljanju kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Med 2957 pobudami prebivalcev jih je varuh v lanskem letu ugotovil 305, sicer pa je obravnaval 5600 zadev, kaže poročilo za lani.

"Ob nastopu mandata sem zagotovil, da bom brezkompromisno opozarjal na kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter zahteval ukrepe," je ob predaji poročila Zorčiču spomnil Svetina, ki je sicer splošno raven človekovih pravic pri nas ocenil kot visoko, "a še vedno ne tako, kot bi si želeli".

V prvem letnem poročilu po nastopu mandata v lanskem letu Svetina med drugim predlaga 158 konkretnih priporočil različnim državnim organom, lokalnim skupnostim in nosilcem javnih pooblastil.

Ob tem po njegovi oceni ostaja skrb zbujajočih 200 neuresničenih preteklih priporočil, nekatera so celo iz leta 2013, četudi jih je sprejel državni zbor. Tudi 13 sodb ustavnega sodišča še ni uresničenih, je navedel Svetina. Zato je odgovorne pozval, naj od besed preidejo k dejanjem. "Ugotavljam, da se kot družba na nekaterih področjih nikakor ne premaknemo naprej. V naši instituciji se dnevno ukvarjamo z ljudmi, ki trpijo kršenje svojih pravic," je opozoril.

Želi si, da bi opozorila naletela na odprta ušesa, predvsem pa prinesla odločne ukrepe v dobro ljudi. Neaktivnost in počasnost nekaterih organov, med katerimi prednjači ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, nekaj občin, zatem pa sodišča in centri za socialno delo, je po mnenju Svetine nedopustna in skrb zbujajoča.

Prav tako pristojni državni organi še vedno ne spoštujejo odločitev ustavnega sodišča ali Evropskega sodišča za človekove pravice oziroma je izvrševanje odločitev pogosto prepočasno. "Takšno ravnanje izvršilne in zakonodajne veje oblasti ter tudi organov lokalne samouprave povzroča dvom v spoštovanje načela pravne države in zmanjšuje legitimnost delovanja državnih institucij," je opozoril.

Lani je bilo znova največ kršitev načela dobrega upravljanja, neupravičeno se je zavlačevalo postopke, kršile so se pravice otrok, je strnil ugotovitve poročila. Na številnih področjih je še vedno prisotna tudi diskriminacija invalidov.

Varuh je lani posebno pozornost namenil tudi ranljivim skupinam. "Odnos družbe do najbolj ranljivih je namreč najboljše ogledalo družbi. Kot družba moramo narediti vse, da ohranimo visok standard spoštovanja človekovih pravic in da bo to občutil vsak izmed nas," je poudaril.

Svetina je opozoril še na pomen spoštovanja ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, pa tudi pravice do razvoja in pravice do zdravega življenjskega okolja ter državljanskih in političnih pravic.

Letno poročilo je varuh danes predal še predsedniku vlade Janezu Janši. Kot so sporočili iz njegovega kabineta, se je premier ob tem zavzel za realizacijo neuresničenih preteklih priporočil v najkrajšem možnem času. Svetina bo poročilo v četrtek predal še predsedniku republike Borutu Pahorju. Predvidoma oktobra sledi obravnava poročila na odborih in nato na plenarni seji DZ, je povedal predsednik DZ Igor Zorčič.

"Na nekaterih področjih so se stvari izboljšale, a tudi tam moramo postavljati cilje vedno višje in zagotavljati kar najvišjo možno raven varovanja človekovih pravic. Da to postaja naša trajna skrb," je dodal Zorčič.

Svetina bo vsem trem predsednikom predal tudi poročilo o izvajanju nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma za leto 2019, ki preventivno preprečuje mučenje in druge oblike okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja oseb, ki jim je bila odvzeta prostost. V okviru tega mehanizma je varuh lani obiskal 63 institucij, med njimi 27 policijskih postaj in centrov za pridržanje, 19 domov starejših in sedem zavodov za prestajanje kazni zapora in Prevzgojni zavod Radeče.