c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Februar 2019, številka 05 / letnik XVII.
 
Ex iniuria ius non oritur.
Iz protipravnega ravnanja ne nastane pravica.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Uresničitev ustavne odločbe o financiranju zasebnih šol
Ustavno sodišče je v odločbi U-I-269/12 leta 2014 ugotovilo, da je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) v neskladju z Ustavo v delu, ki določa, da država javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja financira 85-odstotno. V izreku so v evidenčnih stavkih zapisali, da drugi odstavek 57. člena Ustave učencem zagotavlja pravico do brezplačnega obiskovanja obveznega javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja na javni ali na zasebni šoli. Dozdajšnja razprava o odločbi ustavnega sodišča je pokazala, da si politični akterji različno razlagajo odločitev sodnikov. Nekateri so prepričani, da je ustavno sodišče naročilo 100-odstotno financiranje celotnega javnega programa, spet drugi pa menijo, da so mogoče tudi druge rešitve.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novi strokovni članki iz revije Delavci in delodajalci
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Dve poti    

Jan Zobec
   
Sodstvo, ker je oblast, seveda ne uživa imunitete pred svobodo izražanja. Delo sodnikov, ker pač izvajamo oblast, mora biti predmet kritike. Še toliko bolj morajo biti na očeh javnosti in podvrženi kritičnemu nadzoru nosilci notranje moči in oblasti znotraj sodstva, t.i. vodstvena struktura. Normalno je, da javen nadzor opravlja na eni strani strokovna javnost, na drugi strani pa mediji s primerno omikanimi in pravno razgledanimi pisci. Kjer take normalnosti (še) ni, ali ni zadostno razvita, kjer bolj ali manj obstaja le na medijskem obrobju, tam, kjer osrednji (uradni, dominantni, mainstream) mediji bolj kot kritičen nadzor nad delom tistih, ki imajo v sodstvu stvarno moč in oblast, igrajo vlogo propagande te iste oblasti in teh istih oblastnikov, kjer njihovih zlorab ne razkrivajo, ampak jih, nasprotno, prikrivajo in opravičujejo, ali, kjer prihaja celo do personalnega (novinarskega) prelivanja nekega politično strogo profiliranega dominantnega medija, vladajoče strankarske politike in PR službe najvišjega sodišča v državi, tam se v takem nezdravo preletenem domačijskem kontekstu kaj hitro zgodijo anomalije in izkrivljanja, kakršnim smo priča.
   
     
   
 
 
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Znova o soglasju k dvigu odvetniške tarife
Upravno sodišče je v upravnem sporu ugodilo Odvetniški zbornici Slovenije in razveljavilo akt ministrstva za pravosodje iz 11. januarja 2016, s katerim takratni minister Goran Klemenčič ni dal soglasja k dvigu vrednosti odvetniške točke. Ministrstvo bo moralo tako o soglasju odločati znova, so sporočili z upravnega sodišča.

>> Za člana Sodnega sveta trije prijavljeni
Na javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana Sodnega sveta so se prijavili Marjan Feguš, Boris Ostruh in Saša Prelič, je predsednik republike Borut Pahor sporočil poslanskim skupinam, s katerimi se bo v naslednjih dneh tudi posvetoval na to temo. Novega člana sicer iščejo po tistem, ko je Sodni svet zapustila Verica Trstenjak. Zakon o sodnem svetu (ZSSve) določa, da predsednik republike kandidate za člana Sodnega sveta predlaga izmed univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravnikov. Predlagano število članov mora biti večje od števila članov, ki se volijo, vendar največ dvakrat toliko. V tem primeru predsednik republike za eno mesto pošlje imeni dveh kandidatov, med katerima nato izbira DZ.

>> Priprava slovenskega odgovora glede tožbe zaradi arbitraže
Zunanji minister Miro Cerar je na zaprti seji odbora državnega zbora za zunanjo politiko predstavil, katere argumente bodo uporabili v odgovoru glede tožbe zaradi arbitraže in da v te argumente čvrsto verjamejo. Pred pripravo odgovora so se posvetovali s strokovnjaki za evropsko in mednarodno pravo iz Slovenije in odvetniki iz tujine. Slovenijo bo v postopku zastopala agentka Maja Menard, ki je bila tudi na seji OZP. Kdo bo še v ekipi, je stvar dogovora. Povabilo na Sodišče EU glede nekaterih procesnih vprašanj Cerar pričakuje že v nekaj mesecih, ko bo šlo za vsebino, pa jeseni in pozneje.

>> Upravno sodišče zavrnilo pritožbo Borisa Popoviča
Upravno sodišče je kot neutemeljeno zavrnilo pritožbo nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča na izid županskih volitev. Kot je v odzivu sporočil Popovičev pooblaščenec Franci Matoz, je sodišče sicer ugotovilo, da so kršitve pri izvedbi volitev bile, a da niso uspeli v zadostni meri dokazati, da so kršitve vplivale na izid volitev.

>> Nakopičene težave v zaporih
Odbor DZ za pravosodje je včeraj opravil razpravo o stanju v slovenskem zaporskem sistemu, v kateri so pritrdili ugotovitvi ministrice Andreje Katič, da se je v tem sistemu nagrmadilo veliko problemov, ki izhajajo iz pomanjkanja kadra in ker se ni vlagalo v sistem. Razpravo so sklenili s sklepoma, naj ministrstvo na podlagi ugotovitev iz razprave celovito prouči stanje v zavodih za prestajanje kazni in jim o svojih ugotovitvah poroča v roku dveh mesecev, po potrebi pa naj tudi pripravi potrebne normativne spremembe. Odbor je opravil tudi razpravo o predlogu rebalansa proračuna za pravosodno ministrstvo za letošnje leto. Poslanci so izpostavljali zmanjšanje sredstev, namenjenih zaporskemu sistemu.

>> Sodelovanju pri pregonu uradnih oseb
Generalni državni tožilec Drago Šketa in generalna direktorica policije Tatjana Bobnar sta podpisala dogovor o medsebojnem sodelovanju policije in oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili na tožilstvu, ki določa pravila medsebojnega sodelovanja in obveščanja.

>> Pripor zoper kriminalista in še enega osumljenca
Preiskovalni sodnik je včeraj odredil pripor zoper kriminalista zaradi suma kaznivega dejanja neupravičenega prometa s prepovedanimi drogami in še zoper eno osebo brez policijskih pooblastil zaradi suma enakega kaznivega dejanja, so sporočili s posebnega oddelka SDT. Kriminalist naj bi med drugim prodajal tablete s prepovedanimi substancami.

>> Kartelno dogovarjanje avtobusnih prevoznikov
Agencija za varstvo konkurence (AVK) je v zadevi kartelnega dogovarjanja avtobusnih prevoznikov na javnem razpisu izdala odločbo o prekršku, s katero je trem družbam - Arriva Alpetour, Nomago in Integral Brebus - in njihovim odgovornim osebam izrekla za 3,07 milijona evrov glob.

>> Poročanje medijev z javnih sej organov vedno dovoljeno
Informacijski pooblaščenec poudarja, da je poročanje medijev s sej organov, ki so odprte za javnost, vedno dovoljeno. Če pa medij nastopa v vlogi podjetja, ki naročnikom ponuja storitev snemanja, pa tudi zanj veljajo pravila iz splošne uredbe o varstvu podatkov, so pojasnili. S tem so se odzvali na očitke o prepovedi poročanja medijem.

>> Pregon trgovine z ljudmi
V Sloveniji področje reintegracije žrtev trgovine z ljudmi še ni urejeno, kot bi moralo biti, zato mu bo treba posvetiti več pozornosti. Več bo treba narediti tudi pri pregonu, saj je obtožb storilcev tovrstnih kaznivi dejanj relativno malo, je bilo slišati na seji komisije DZ za peticije. Predstavnica društva Ključ, ki se ukvarja z reintegracijo žrtev, Polona Kovač, je opozorila, da področje reintegracije v Sloveniji ni povsem urejeno, ker so vse pravice žrtve, vključno z zdravstveno oskrbo, vezane na čas trajanja statusa žrtve, ta pa na čas, ko trajajo uradni postopki.

>> Novi pojavi kršitev pravic delavcev
Skei in Delavska svetovalnica sta na včerajšnji problemski konferenci v Mariboru predstavila problematiko tistih agencij za posredovanje delavcev, ki dejansko kot kooperanti izvajajo storitve za določeno podjetje, pri tem pa so delavcem, večinoma tujim, kršene številne delavske pravice. Sodelujoči so izpostavili, da je nadzora nad tem malo.

>> Družbena omrežja vse bolj odzivna na sovražni govor
Odzivnost družbenih omrežij na prijave slovenskih primerov sovražnega govora se je v primerjavi z zadnjim merjenjem v sklopu projekta Spletno oko, izvedenim pred letom dni, še nekoliko izboljšala. V povprečju so skupaj odstranila 91,7 odstotka prijavljenih vsebin, pri čemer predvsem Twitter še vedno močno zaostaja za zastavljenimi cilji.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Ugotovitev obstoja delovnega razmerja
V primeru spora o obstoju delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem je najprej presojalo sodišče prve stopnje, ki je po oceni izvedenih dokazov zaključilo, da je imelo tožničino razmerje s toženo stranko v navedenem obdobju vse elemente delovnega razmerja. Zato dejstvo, da je tožnica delo pri toženi stranki opravljala na podlagi napotnice študentskega servisa, ni predstavljajo ovire za ugotovitev obstoja delovnega razmerja. Pritožbeno sodišče VDSS Sodba Pdp 468/2018 pa je tudi izpostavilo, da okoliščine, ki jih tožena stranka izpostavlja v pritožbi, da si je tožnica sama organizirala delo in da je lahko odšla z dela, kadar je hotela, niso bile bistvene, saj je sodišče kot odločilnega izpostavilo predvsem obseg dela, ki ga je tožnica opravila oziroma primerjava z obsegom dela, ki so ga pri toženi stranki opravljali delavci v delovnem razmerju.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
Bojan Brežan, Jurij Lampič:
Prenosljivost maksimalne hipoteke
 
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> KP za negospodarske dejavnosti
1. februarja je bila objavljena razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji. Razlaga določa, da se šteje, da izpolnjuje pogoj za pravico do jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe tudi javni uslužbenec, ki je bil na dan začetka veljavnosti aneksa v delovnem razmerju v javnem sektorju in je imel več kot 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju. Aneks, ki velja od 8. decembra, je določil jubilejno nagrado za 40 let delovne dobe v višini 577,51 evra.

>> Potrjena varuh človekovih pravic in podpredsednik VSRS
Državni zbor je na seji 29. januarja sprejel Sklep o izvolitvi varuha človekovih pravic, in sicer je za dobo šestih let kot varuha izvolil Petra Svetino. Državni zbor izvoli varuha na predlog predsednika republike z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev. Svetina bo na tem mestu nasledil Vlasto Nussdorfer, ki se ji mandat izteče 23. februarja. Za dobo šestih letih je Državni zbor imenoval tudi novega podpredsednika Vrhovnega sodišča RS dr. Miodraga Đorđevića, vrhovnega sodnika svetnika. Njegova predhodnica je bila mag. Nina Betetto, ki se ji je mandat iztekel že 12. maja 2017.

>> Zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika predsednika KPK
Objavljen je javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, ki ga imenuje predsednik republike izmed kandidatov, ki mu jih posreduje izbirna komisija. Namestnik predsednika KPK mora biti oseba, za katero je na podlagi dosedanjega dela, ravnanja ali vedenja možno utemeljeno sklepati, da bo funkcijo v KPK opravljal zakonito in v skladu s pravili stroke. Namestnik predsednika KPK je imenovan za dobo petih let. Na funkcijo je lahko imenovan dvakrat zapored. Zbiranje predlogov poteka do 1. marca 2019 do 15. ure.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 7
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se naročite na storitvi IUS Alert ali Zakonodajna sled.
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZMed?
Besedilo Zakona o medijih (ZMed), ki je bil objavljen leta 2001, je bilo spremenjeno že 17-krat. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZMed.

Časovna lestvica vsebuje vseh 18 verzij besedil tega zakona, v primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. 9. člen Zmed (o izdajatelju medija ter komentarjih javnosti) pred in po noveli.

ZMed je vsebinsko povezan z več kot 120 strokovnimi članki, več kot 275 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 1.000 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.