c S
Na odboru za pravosodje soglašali z ministrico o nakopičenih težavah v zaporih 07.02.2019 07:29 Ljubljana, 06. februarja (STA) - Odbor DZ za pravosodje je danes opravil razpravo o stanju v slovenskem zaporskem sistemu. Člani odbora so pritrdili ugotovitvi ministrice Andreje Katič, da se je v tem sistemu nagrmadilo veliko problemov, ki izhajajo iz premalo kadra in ker se ni vlagalo v sistem. "Če danes začnemo z rešitvami, se bodo rezultati poznali čez nekaj let," je dejala.

Odbor je več ur trajajočo razpravo soglasno sklenil s sklepoma, naj ministrstvo na podlagi ugotovitev iz današnje razprave celovito prouči stanje v zavodih za prestajanje kazni in jim o svojih ugotovitvah poroča v roku dveh mesecev, po potrebi pa naj tudi pripravi potrebne normativne spremembe. Poleg tega so ministrstvu tudi predlagali, naj jih sproti seznanja z ukrepi in načrti na tem področju.

Članom odbora za pravosodje so razmere v zaporskem sistemu predstavili ministrica za pravosodje Andreja Katič, generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj, več direktorjev zavodov, pa tudi predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk. Oglasil se je tudi penolog Dragan Petrovec z Inštituta za kriminologijo pri ljubljanski pravni fakulteti.

Podržaj ter direktorji so ponovili v zadnjem mesecu večkrat slišana dejstva o pomanjkanju pravosodnih policistov, njihovi posledični preobremenjenosti, nezadovoljstvu in slabih plačah, pa tudi o tem, da zavodi za prestajanje kazni večinoma delujejo v zelo starih objektih, celo iz 13. stoletja.

Petrovec je bil kritičen do politike, ki je v želji biti všečna ljudem, od 90. let prejšnjega stoletja zaostrovala kazensko zakonodajo, s čemer se je povečalo tudi število zaprtih, pa tudi do načina, kako se je zadnji mesec v javnosti "pralo umazano perilo" med vodstvom zaporov in sindikatom. "V enem mandatu se vseh težav ne da popraviti. Morda v dveh," je ocenil in dodal, da bi se del težav dalo rešiti z drugimi pristopi v obravnavi zaprtih oseb.

Sindikalist Verk je bil kritičen do vodstva zaporskega sistema, ki da nič ne naredi za promocijo poklica pravosodnega policista. Kot je dejal, se v Kopru ali Ljubljani ljudi za ta poklic ne dobi. "Zdaj in takoj rabimo ljudi," je poudaril.

Eva Irgl (SDS), ki že več mandatov vodi parlamentarno komisijo za peticije, je opozorila, da se problematika zaporskega sistema ni začela pred mesecem dni s pobegom iz koprskega zapora. "Imamo zaprte osebe, ki jim moramo vzpostaviti tako okolje znotraj zaporskega sistema, da bodo, ko bodo odšli ven, pripravljene na novo življenje. Tu je veliko pomanjkljivosti. Nekatere stvari so bile narejene, nekatere, kot so kadrovske zahteve ali prostorski pogoji, pa še čakajo, da jih rešimo," je dejala poslanka in opozorila, da tudi na komisiji že veliko let opozarjajo na to.

Jani Möderndorfer (SMC) pa je v razpravi o razmerah v zaporskem sistemu s prstom pokazal na politiko, ki da je v preteklosti ob odločanju, ali bo šel denar za šole, bolnišnice oz. ceste ali pa za zapore, vedno izbrala ljudem všečno opcijo. Kot je dejal, bo treba tudi v družbi spremeniti naravnanost do vprašanja ravnanja z zaprtimi osebami, "ker je povprečen pogled na zaprte osebe zgrešen". Kritičen je bil tudi do plačnega sistema javnih uslužbencev, ki je pravosodne policiste postavil tako nizko na plačni lestvici. Ta plačni sistem pa je danes "težko spremeniti, ker če spremeniš eno stvar, se vse podre kot domine", je ugotavljal.

Anja Bah Žibert (SDS) pa je posvarila pred tem, da bi vse ostalo pri današnji razpravi "do naslednjega odklona". Poslanka bi si sicer želela, da bi lahko več govorili o temah, ki jih je izpostavil Petrovec - o alternativnih oblikah prestajanja kazni. "To je smiselno in zelo pomembno. Žal do te razprave danes ne more priti, ker smo šele pri osnovah. Ukvarjamo se s kadrovsko in prostorsko stisko," je zaključila.

"Že v prejšnji vladi smo velikokrat govorili o pomanjkanju kadrov v sistemih, kot so vojska, policija ali kazenske sankcije. Slovenska javnost je o tem seznanjena. Res pa je bilo premalo narejeno. Treba je zagotoviti primerne plače, potrebna je tudi politična podpora, to ni le odločitev enega ministra ali direktorja posameznega zavoda, je ob koncu razprave poudarila ministrica Katičeva.

V prvem delu današnje seje, ko so poslanci opravili razpravo o predlogu rebalansa državnega proračuna za pravosodni resor, se je več članov odbora obregnilo ob ocenjeno vrednost investicije v bodoči zapor v Dobrunjah pri Ljubljani ter novogradnji in obnovi ženskega zapora na Igu. Ministrica je člane odbora tako povabila, naj obiščejo katerega od zavodov za prestajanje kazni in se v živo seznanijo z razmerami. Za eno od prihodnjih sej odbora pa je obljubila predstavitev projekta za novogradnjo in obnovo na Igu.