c S

AVK izrekla za tri milijone evrov glob za kartelno dogovarjanje avtobusnih prevoznikov

04.02.2019 14:46 Ljubljana, 04. februarja (STA) - Agencija za varstvo konkurence (AVK) je v zadevi kartelnega dogovarjanja avtobusnih prevoznikov na javnem razpisu izdala odločbo o prekršku, s katero je trem družbam - Arriva Alpetour, Nomago in Integral Brebus - in njihovim odgovornim osebam izrekla za 3,07 milijona evrov glob. Družbe so že napovedale vložitev zahteve za sodno varstvo.

Prekršek se nanaša na javni razpis za izvajanje koncesije za opravljanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, ki ga je objavila direkcija za ceste dne 12. marca 2010. Odločba o prekršku, kot so sporočili z AVK, še ni pravnomočna. Ob tem so izpostavili, da so trem pravnim osebam - Arriva Štajerska, Arriva Dolenjska in Primorska in Veolia Ljubljana - in njihovim odgovornim osebam globo v okviru programa prizanesljivosti odpustili.

Vse tri družbe so namreč v upravnem in prekrškovnem postopku sodelovale z AVK in ji predložile dodatne dokaze o kartelu ter izpolnile vse pogoje, zahtevane v zakonu in uredbi, zato jim je agencija odpustila plačilo globe v višini 935.130 evrov.

Gre za prvi primer odpustitve globe v okviru programa prizanesljivosti v Sloveniji, kjer je AVK tistim pravnim osebam in njihovi odgovorni osebi, ki so vložile prijavo v okviru programa prizanesljivosti in izpolnile vse pogoje, globo, ki bi jim bila sicer naložena zaradi sodelovanja v kartelu, odpustila.

"Smisel programa prizanesljivosti je, da se udeležence kartela motivira k sodelovanju z agencijo pri odkrivanju ravnanj, ki, kot že navedeno, predstavljajo enega izmed najhujših pojavnih oblik omejevanja konkurence. Program prizanesljivosti nagrajuje kršitelja/storilca, ki prvi/prej prinese informacije, zato predstavlja enega izmed pomembnejših sredstev pri odkrivanju kartelov," so navedli.

Za prekršek kršitve prepovedi omejevalnih sporazumov je v zakonu sicer predpisana globa v višini do 10 odstotkov letnega prometa podjetja v predhodnem poslovnem letu. Pri odmeri globe pravnim osebam je agencija upoštevala težo in trajanje kršitve ter obstoj olajševalnih in obteževalnih okoliščin. Kršitev prepovedi omejevalnih sporazumov je sicer ena najhujših oblik kršitve pravil konkurence, saj gre za kartel. Pri teži prekrška je agencija upoštevala naravo kršitve, gospodarsko moč kršiteljic, geografski obseg kršitve, vpliv na trg ter trajanje kršitve.