c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
December 2022, številka 49 / letnik XX.
 
Liberum corpus nullam recipit aestimationem.
Telesa svobodnega človeka ni mogoče oceniti (v denarju).
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Odškodninska odgovornost investitorja za poškodbe izvajalčevih delavcev
Po podatkih Inšpektorata RS za delo se je v letu 2021 na gradbiščih zgodilo 52 težjih delovnih nezgod, pri katerih so štirje delavci umrli. Za delovno nezgodo, ko se na gradbišču poškoduje delavec, odškodninsko odgovarja njegov delodajalec (izvajalec). Sodna praksa je odškodninsko odgovornost v razmerju do podizvajalčevih delavcev razširila tudi na glavnega izvajalca, ki vodi skupno gradbišče. V izjemnih primerih pa je možno, da bi bil v razmerju do poškodovanega delavca odškodninsko soodgovoren tudi naročnik (investitor), ki je izvajalcu z gradbeno pogodbo naročil izgradnjo objekta. V prispevku avtor poskuša odgovoriti na vprašanje, kakšna so merila za odškodninsko soodgovornost investitorja za poškodbe izvajalčevih delavcev na gradbišču.Delovna nezgoda je nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem mestu ali v delovnem okolju, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela in ki povzroči poškodbo delavca (3. točka prvega odstavka 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)). Ko so raziskana vsa dejstva in okoliščine glede delovne nezgode na gradbišču, nastopi čas, da pravno ugotovimo, kateri subjekt je odškodninsko odgovoren v razmerju do poškodovanega delavca (ali do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije).

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Poročilo o delu policije 2021
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Vlada sprejela predlog zakona o pomoči gospodarstvu za 2023 v višini 1,2 milijarde evrov
Vlada RS je sprejela Predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Pomoč gospodarstvu vključuje subvencioniranje visokih cen električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare, subvencioniranje dveh ukrepov za ohranjanje delovnih mest ter ukrepe za zagotavljanje likvidnosti podjetij. Ocenjena skupna višina možne pomoči v okviru vseh ukrepov je 1,2 milijarde evrov.
>> Vlada s predlogom novele zakona o javnem naročanju odpravlja protiustavnost
Vlada je sprejela predlog novele zakona o javnem naročanju. Z njim med drugim sledi odločbi ustavnega sodišča z meseca maja letos, s katero so ustavni sodniki ugotovili, da določila o avtomatičnem izločanju podjetij z dvema pravnomočnima prekrškoma s področja delovnega časa in počitka iz postopkov javnih naročil niso skladna z ustavo.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Upoštevanje bruto ali neto zneska v izvršbi
V izvršilnem postopku mora izvršilno sodišče javne dajatve glede obveznosti iz izvršilnega naslova upoštevati enako, kot bi to storil upnik sam. Pri tem pa mora tudi upoštevati, da so javnopravne dajatve lahko različne glede na vrsto obveznosti ter da nekatere obveznosti niso osnova za plačilo davkov in prispevkov.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe Zakona o voznikih
Novela ZVoz-1E podaljšuje rok za zamenjavo vozniških dovoljenj, izdanih na obrazcih, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev, določenih v direktivi 2006/126/ES do njenega skrajnega roka, t.j. 19. januarja 2033 (primerjalnik 93. člena), spreminja in dopolnjuje določbo v poglavju pooblastil inšpekcijskih in drugih nadzornih organov ter določbi v poglavju zdravniških spričeval.
>> Spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
Glavni cilj novele ZSDP-1F, ki začne veljati 21. decembra in se uporabljati 1. aprila, je povečanje otrokove koristi, med drugim pa spreminja tudi ureditev očetovskega in starševskega dopusta.
>> Spremembe Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (primerjalnik)
Od 1. januarja se kot glavni kriterij pri določanju delovnega časa voznikov pri prevozu potnikov določi vrsta in ne dolžina linije, skladno s stališčem Ustavnega sodišča, da je potrebno pri določanju delovnega časa voznika pri prevozu potnikov upoštevati specifičnost opravljanja prevozov na linijah tudi v primerjavi z delavci, za katere glede delovnega časa veljajo določila ZDR-1.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 150 - 154
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O prijaznosti    

prof. dr. Miro Cerar
   
Prijaznost ni za vsako priliko in za vsakega človeka, na katerega se obračamo. To ne pomeni, da moramo biti do drugih že izhodiščno neprijazni. Vendar pa v življenju večkrat nastopijo situacije, ko je treba hladno ali pa celo ostro reagirati zoper nekoga, ki govori ali dela kaj neprimernega ali slabega in se na prijazne opomine ali sankcije ne odziva ustrezno. V takšnih primerih je pač treba delovati drugače. V takšnih primerih je prava mera prijetnosti in prijaznosti nič. Tako kot npr. v nekoliko drugačnem smislu ugotavlja tudi Aristotel, ko pravi, da pri negativnih strasteh (npr. pri škodoželjnosti, nesramnosti in zavisti) ter negativnih dejanjih (npr. pri kraji in umoru) ni mogoče uporabiti nauka o pravi meri, kajti te strasti in dejanja so v vsakem primeru slaba oziroma nesprejemljiva (Aristotel, op. cit., str. 86).
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.