c S

Neupravičeno odsotni poslanci bodo po novem ostali brez zaslužka za tisti dan

08.12.2022 07:08 Na seji komisije za poslovnik so člani na pobudo predsednice DZ sprejeli sklep, da se od zdaj naprej odsotnost poslancev na sejah DZ objavlja v informacijskem sistemu DZ, odsotnih poslancev pa tako predsedujoči na seji ne bo več poimensko našteval. Spremembe pravilnika o neopravičeni odsotnosti poslancev bo preverila mandatno-volilna komisija.

Obvestilo o odsotnih poslancih se bo od zdaj naprej v informacijskem sistemu DZ med sejo posodabljalo. Poslanec bo štel za odsotnega, v kolikor ne bo prisoten niti na tretjem glasovanju o isti zadevi. Torej v primerih, ko na glasovanju ni dosežen kvorum in je glasovanje potrebno trikrat ponavljati.

Upravičenost odsotnosti poslancev ugotavlja mandatno-volilna komisija. V kolikor bo poslanec neupravičeno odsoten, bo sankcioniran na način, da mu ne bo pripadal dnevni zaslužek in stroški za tisti dan, so pojasnili v kabinetu predsednice DZ.

>> Več: Neupravičeno odsotni poslanci bodo po novem ostali brez zaslužka za tisti dan