c S

Vlada s predlogom novele zakona o javnem naročanju odpravlja protiustavnost

02.12.2022 07:58 Vlada je sprejela predlog novele zakona o javnem naročanju. Z njim med drugim sledi odločbi ustavnega sodišča z maja letos, s katero so ustavni sodniki ugotovili, da določila o avtomatičnem izločanju podjetij z dvema pravnomočnima prekrškoma s področja delovnega časa in počitka iz postopkov javnih naročil niso skladna z ustavo.

Izvajanje tega dela zakona je ustavno sodišče sicer zadržalo že jeseni 2019, vladi in državnemu zboru pa je ob objavi končne presoje glede skladnosti z ustavo dalo leto dni za odpravo neskladnosti in do tedaj določilo poseben režim.

Po njem lahko podjetja z dvema pravnomočnima prekrškoma s področja delovne zakonodaje naročniku predložijo dokaze, da so sprejela zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokažejo svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Naročnik mora medtem pri ocenjevanju teh ukrepov upoštevati resnost in posebne okoliščine kršitve.

>> Več: Vlada s predlogom novele zakona o javnem naročanju odpravlja protiustavnost