c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Avgust 2022, številka 31 / letnik XX.
 
Ex pacto illicito non oritur actio.
Iz nedovoljene pogodbe ne nastane tožba.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Prenizka izrečena kazen kot kršitev EKČP
Z nedavno sodbo Stoyanova proti Bolgariji je Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da je Republika Bolgarija prekršila 14. člen v zvezi z 2. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP), in ji naložilo, naj pritožnici, ki je duševno trpela, ker se država ni primerno odzvala na homofobno motiviran smrtonosni napad na njenega sina, plača 7.000 evrov pravičnega nadomestila.Dejstva primera so grozljiva. Leta 2008 so trije mladi fantje v Sofiji brutalno pretepli in nato zadušili 26 let starega sina pritožnice. Zato, ker naj bi bil videti kot homoseksualec. Policija jih je odkrila in proti dvema se je začel kazenski postopek. Eden je bil ob storitvi kaznivega dejanja mladoleten.

 
 
 
 
 
 

Ali veste, kje na portalu se nahajajo?

 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog novele Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ustavno sodišče o nezdružljivosti funkcij
Država je policiji in policistom podelila pristojnosti, s katerimi lahko zelo intenzivno posegajo v telo in dostojanstvo posameznika. Zato se v javnosti ne sme pojavljati upravičen dvom o tem, da policist svojih pristojnosti ne uporablja v javno korist, je presodilo Ustavno sodišče v zadevi U-I-809/21.
>> Predlogi davčnih sprememb v javni obravnavi
Na Ministrstvu za finance so pripravili predloge novel štirih zakonov z davčnega področja in jih posredovali v javno objavo in v medresorsko obravnavo. Rok za pripombe oziroma odziv je 19. avgust 2022. Predlogi odpravljajo oziroma popravljajo nekatere ukrepe, ki so bili sprejeti v letih 2021 in 2022, naslavljajo nekatere vsebine iz Programa za delo koalicije 2022 - 2026 in draginjo ter prinašajo administrativne poenostavitve za davčne zavezance.
 
 
 
 
 
 

Dnevi slovenskih pravnikov, 10. in 11. oktober, Portorož

 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen - primerjalnik spremenjenega besedila
Novela pravilnika, ki bo začela veljati 13. avgusta, določa v preglednici v 7. členu nove vrednosti za odmero nadomestil upravitelja za unovčenje stečajne mase in razdelitev. Pavšalni znesek za kritje drugih stroškov stečajnega postopka, ki se konča brez razdelitve upnikom, pa po novem znaša: v postopku stečaja nad pravno osebo 1.081 evrov (prej 1.200 evrov), v postopku osebnega stečaja in stečaja zapuščine pa 541 evrov (prej 600 evrov).
>> Spremembe in dopolnitve Uredbe o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija - primerjalnik spremenjenega besedila
Novela, ki bo začela veljati 12. avgusta, določa, da bo po novem varovana oseba tudi varuh človekovih pravic, in sicer po četrti stopnji. Pri varuhu so to predlagali med drugim zato, ker je aktualni varuh v zadnjih dveh letih tarča številnih groženj. Podpredsednik vlade bo po novem varovan po tretji stopnji, če bo to narekovala ocena ogroženosti, sicer pa po četrti stopnji. Po četrti stopnji so med drugim varovani ministri, predsednik državnega sveta, ustavnega in vrhovnega sodišča ter drugi navedeni v 8. členu.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 102 - 105
 
 
 
 

5. konferenca pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 12. in 13. september, Portorož

 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O varstvu človekovih pravic, nižanju standardov in najvišjih sodiščih    

prof. dr. Jernej Letnar Černič
   
V praksi vsaj formalo demokratičnih držav do nazadovanja človekovih pravic vsekakor lahko pride. Lahko med drugim pride do zamenjave oblasti, izstopa države iz mednarodne pogodbe in spremembe sodne prakse najvišjih sodišč. Poslabšanje normativnega varstva človekovih pravic je eden izmed prvih znakov prevzema oblasti in drsenja v avtokratske, če že ne totalitarne politične režime. Ameriška odločitev odmeva tudi v slovenski družbi in njenem ustavnem redu. Ustavno sodišče RS je sredi junija v zadevah št. U-I-486/20, Up-572/18 in U-I-91/21, Up-675/19 tudi v slovenski družbi razširilo pravico do sklenitve zakonske zveze in skupne posvojitve otrok s strani istospolnih parov kot izraz uresničevanja vrednote človekovega dostojanstva kot tudi poprave zgodovinskih krivic istospolnim parom.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Reintegracija invalida
Zgolj dejstvo, da ima toženka več deset delovnih mest, ki bi bila ustrezna za tožnika, samo po sebi ne utemeljuje reintegracije, če so ta delovna mesta le sistemizirana in delodajalec nima potrebe po njihovi zapolnitvi. Prav tako tudi trenutna odsotnost potrebe po delavčevem delu oziroma zasedenost delovnih mest ni okoliščina, ki bi vedno utemeljevala sodno razvezo pogodbe o zaposlitvi. Zato je v vsakem primeru potrebno skrbno tehtanje okoliščin in interesov na strani obeh strank.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
mag. Boštjan J. Turk:
Nadzor nad cenami ni noben bavbav
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravni rokovnik 2023

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.