c S

Bo usklajevanje poklicnega in družinskega življenja poslej lažje?

03.08.2022 07:41 Odslej se v EU-ju morajo uporabljati evropska pravila za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev. Dajejo pravico zahtevati prožno ureditev dela za usklajevanje poklicne poti in družinskega življenja.

Kot so sporočili iz Evropske komisije, je po novih pravilih, ki so bila z direktivo sprejeta leta 2019, delavec, ki je oče, upravičen do vsaj 10 delovnih dni očetovskega dopusta v času okrog rojstva otroka. Očetovski dopust je treba nadomestiti vsaj v višini nadomestila za odsotnost zaradi bolezni.

Vsak od staršev je upravičen do vsaj štirih mesecev starševskega dopusta, od tega sta dva meseca plačana in neprenosljiva. Starši lahko zaprosijo za porabljanje dopusta v prožni obliki – s polnim delovnim časom, krajšim delovnim časom ali v segmentih.

Eden od glavnih ciljev direktive je tudi povečati udeležbo žensk na trgu dela. Na splošno je stopnja zaposlenosti žensk v EU-ju za 10,8 odstotne točke nižja kot pri moških. Poleg tega dela le 68 odstotkov žensk z obveznostmi oskrbe v primerjavi z 81 odstotki moških z enakimi odgovornostmi, še dodaja komisija.

>> Več: Bo usklajevanje poklicnega in družinskega življenja poslej lažje?