c S

OZS nasprotuje uvedbi elektronskega evidentiranja delovnega časa

03.08.2022 14:57 Ministrstvo za delo namerava uvesti digitalno evidentiranje delovnega časa, da bi preprečili zlorabe, kot je preseganje osemurnega delavnika. V obrtni zbornici predlogu nasprotujejo, ker med drugim ne sledi novim oblikam dela in uvaja dodatno birokracijo.

Ministrstvo za delo je dalo prejšnji teden v javno obravnavo predlog novele zakona o evidencah na področju dela, ki naj bi zdaj veljavni zakon nadgradila v smeri preprečitve zlorab predvsem na področju vodenja evidenc o izrabi delovnega časa. Cilji novele so jasnejša določitev razmerja, za katero je treba voditi evidenco o izrabi delovnega časa, zagotovitev možnosti delavca, da se seznani s podatki iz evidence o izrabi delovnega časa, zagotovitev učinkovitejšega inšpekcijskega nadzora ter zagotovitev spoštovanja določb o delovnem času in zagotavljanju počitkov in odmorov, izhaja iz predloga.

>> Več: OZS nasprotuje uvedbi elektronskega evidentiranja delovnega časa