c S

Razvitost e-uprave v Sloveniji še vedno v evropskem povprečju

28.07.2022 13:26

Evropska komisija je objavila najnovejše rezultate redne primerjalne analize razvitosti storitev e-uprave v Evropski uniji 2022 (E-government Benchmark). Meritve so bile izvedene v letu 2021. S pomočjo tovrstnih analiz lahko države ugotavljajo, kako kakovostne so njihove storitve za prebivalce in podjetja v primerjavi z drugimi evropskimi državami. 

Države si lahko z ugotovitvami pomagajo pri načrtovanju aktivnosti in virov ter pri ovrednotenju učinkov različnih razvojnih projektov in ukrepov. Prav tako pa tovrstne analize omogočajo izmenjavo dobrih praks, znanja in izkušenj med državami ter bolj enotne in kakovostne storitve javne uprave, ki izboljšujejo življenja državljanov in povečujejo konkurenčnost gospodarstva.

Nabor življenjskih dogodkov je podoben kot v letih 2019 in 2017. Glede na prejšnje meritve pa je spremenjena metodologija (nekateri življenjski dogodki so poenostavljeni, življenjski dogodek Transport je razširjen z analizo javnega prevoza, dodan je življenjski dogodek Zdravje), zato so možnosti primerjav rezultatov s prejšnjimi leti zelo omejene.

Življenjski dogodki, ki jih je v tokratni analizi ocenjevala Evropska komisija:

  • Redno poslovanje podjetja: edavki.durs.si, fu.gov.si, spot.gov.si, gov.si, ajpes.si
  • Selitev: e-uprava.gov.si, gov.si, si, maribor.si, moc.celje.si, murska-sobota.si, slovenjgradec.si, kranj.si, koper.si, velenje.si, novomesto.si, ptuj.si
  • Transport: e-uprava.gov.si, gov.si, avp-rs.si, ljubljana.si, dars.si, amzs.si, ekosklad.si, si, kranj.si, koper.si, velenje.si, novomesto.si, ptuj.si, marprom.si, lpp.si, potniski.sz.si,
  • Spori majhne vrednosti: sodisce.si, eu-drzavljan.si
  • Zdravje: zzzs.si, narocanje.ezdrav.si, zvem.ezdrav.si, zd-lj.si, zd-mb.si, zd-celje.si, zd-ms.si, zd-sg.si, zdravniskazbornica.si

Metodologija zajema štiri ključne dimenzije – naravnanost na uporabnika (razpoložljivost, uporabnost), transparentnost (ponujanje storitev, načrtovanje storitev, osebni podatki), mobilnost (čezmejno) in ključne dejavnike (e-identitete, e-dokumenti, registri, e-vročanje). Rezultati predstavljajo tudi enega od virov za krovni Indeks digitalnega gospodarstva in družbe DESI, v sklopu digitalnih javnih storitev (5a2 Predizpolnjeni obrazci, 5a3 Digitalne javne storitve za državljane, 5a4 Digitalne javne storitve za podjetja). Zadnje poročilo DESI je objavljeno na spletni strani Evropske komisije.

Slovenija se sicer po razvitosti storitev e-uprave v primerjavi z drugimi evropskimi državami še vedno uvršča okoli evropskega povprečja. Glede na dvoletno povprečje glavnih kazalnikov smo uvrščeni na 19. mesto med 35 obravnavanimi državami. Kot primer naše dobre prakse je tokrat izpostavljen projekt vrhovnega sodišča IQ Justice.

Primerjava razvitosti evropskih držav (2-letno povprečje) | Avtor Evropska komisija

Objavljene ugotovitve Evropske komisije nam še vedno kažejo podpovprečno stopnjo digitalizacije (benchmark) in nadpovprečno stopnjo penetracije (uporaba interneta v družbi), uvrščeni smo v skupino držav z "neizkoriščeno" (unexploited) e-upravo (skupaj z Irsko, Francijo, Madžarsko in Češko). Naštete države imamo možnosti, da izboljšamo ponudbo in kakovost svojih digitalnih storitev.

Evropska komisija medtem že pripravlja naslednji krog meritev, v katerih bodo zajeti življenjski dogodki: ustanovitev podjetja, kariera, študij in družinsko življenje, rezultati pa bodo objavljeni naslednje leto.

Primerjalna analiza razvitosti storitev e-uprave v Evropski uniji 2022 (E-government Benchmark 2022) je objavljena na spletni strani Evropske komisije. 

Rezultati preteklih meritev (dostopni na spletnih straneh Evropske komisije):

Objavljeni so rezultati redne primerjalne analize razvitosti storitev e-uprave v Evropski uniji 2022 | Avtor Evropska komisija

  • Direktorat za informatiko
  • Ministrstvo za javno upravo