c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
April 2022, številka 14 / letnik XX.
 
Ubi acceptum est semel iudicium, ibi et finem accipere debet.
Kjer se začne postopek, tam se mora tudi končati.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> GDPR globe po Evropi - kmalu tudi pri nas!
Na področju varstva osebnih podatkov so leto 2021 zaznamovale rekordne globe, izdane na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov, in več z njimi povezanih pomembnih odločitev sodišč in nadzornih organov. Prišlo je do izjemnega povečanja skupne vrednosti izrečenih glob v članicah Evropske unije, in sicer s 158,5 milijona evrov v letu 2020 na 1,087 milijarde evrov v letu 2021.Z novim zakonom o varstvu osebnih podatkov bo tudi slovenskemu informacijskemu pooblaščencu (končno) dano pooblastilo za izdajanje glob na podlagi Splošne uredbe, s tem pa tudi dolžnost, da se v skladu s trenutnimi trendi v Evropski uniji spopade z nalogo izbire načina izdajanja glob - bodisi pogostih in nizkih bodisi redkih, visokih, a odmevnih. Osnutek zakona glede višine glob trenutno sledi sistemu določanja glob po Splošni uredbi. Za hujše kršitve iz 83. člena Splošne uredbe se lahko izrečejo najvišje denarne kazni v višini dveh odstotkov letnega prometa (oziroma štirih odstotkov v primeru najhujših kršitev). Za nekatere posamezne kršitve predlog zakona predvideva nekoliko nižje zneske, a pripravljalci zakona trdijo, da so takšni zneski sorazmerni.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh protikoronskih ukrepov
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Alkoholiziranost na delovnem mestu skozi sodno prakso
V Sloveniji je alkoholiziranost velik družbeni problem, je tudi povod za številna nasilna dejanja in trpljenje marsikatere družine ter vzrok številka ena prometnih nesreč. Precej manj se govori o alkoholiziranosti na delovnem mestu. Medtem ko se v nekaterih dejavnostih pitje alkohola prenaša ali celo spodbuja (denimo različne obrtniške dejavnosti, gradbeništvo), pa v nekaterih drugih velja za strogo nedopustnega (denimo transport, delo na višini, zdravstvo ipd.).
>> Vrhovno državno tožilstvo vložilo pobudo za oceno ustavnosti ZKP
Vrhovno državno tožilstvo je v začetku marca vložilo pobudo za oceno ustavnosti in predlog za začasno zadržanje Zakona o kazenskem postopku (ZKP) in vladne uredbe o sodelovanju državnega tožilstva in policije.
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2)
Z novim zakonom, ki je začel veljati 5. aprila, se v slovenski pravni red prenaša določbe direktive o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj. Gre za informacije, s katerimi razpolagajo Urad RS za preprečevanje pranja denarja oziroma druge finančno-obveščevalne enote. Implementira se tudi del določb direktive, v skladu s katerimi se večina dozdajšnjih pristojnosti evropskih nadzornih organov prenaša na evropski bančni organ. >> Več
>> Spremembe in dopolnitve Zakona o finančni upravi (ZFU) - primerjalnik spremenjenega besedila
5. aprila je začela veljati novela ZFU-A, ki med drugim spreminja ureditev določanja krajevne pristojnosti finančnih uradov, s katero se sledi večji fleksibilnosti delovanja Fursa in s tem tudi hitrejšemu reševanju zadev. Novela tudi uvaja kolegijsko odločanje o najzahtevnejših primerih davčnega postopka in dopolnjuje ureditev, ki ureja odvzem pooblastil uradni osebi s strani predstojnika in mu daje možnost, da ta zadevo dodeli drugemu inšpektorju v vodenje in odločanje. Z vidika jasnosti in s tem tudi pravne varnosti se dopolnjujejo pogoji za uvedbo finančne preiskave, po njenem zaključku pa se lahko opravi inšpekcijski nadzor. >> Več
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 46 do 48
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Umetna inteligenca in pravo    

prof. dr. Miro Cerar
   
Človekove stvaritve so takšne kot človek: nepopolne. Poleg tega vse, kar ustvarimo, uporabljamo tako v dobre kot slabe namene. Humanistični del človeka in človeštva nam prinaša najsodobnejša zdravila, pripomočke za invalide, pomoč lačnim in revnim, odpravo diskriminacije itd. Ukrajinska in druge sodobne vojne pa nas soočajo z zastrašujočo uničevalno močjo in uporabo človeških vojnih izumov (termobarične bombe, hipersonične rakete, droni, kemično in jedrsko orožje itd.). Človeška inteligenca je torej izrazito ambivalentna in pluralna. Ali je lahko umetna inteligenca boljša, zgolj koristna in dobra? Za koga: za človeka ali za njene nosilce – stroje? In ključno vprašanje v okviru prava: ali lahko umetna inteligenca povsem nadomesti človeka kot odločevalca v pravu?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Stek kaznivih dejanj
Sodišče mora na konkretnem primeru presoditi, ali je kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe zaradi svoje postranskosti ali neznatnosti inkludirano v poskus kaznivega dejanja ropa. Pri tem mora v prvi vrsti ovrednotiti mehanizem nastanka poškodb in intenziteto uporabljene sile oziroma sredstvo, s katerim so bile poškodbe prizadejane, ter obseg, število in vrsto poškodb, tako kot tudi morebitne druge relevantne okoliščine posameznega primera, vsekakor pa tudi storilčev naklep.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
9. april 2022 Zakon o Pomurski akademsko-znanstveni uniji (PAZU) (ZPAZU) 
 
9. april 2022 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) 
 
9. april 2022 Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz) 
 
9. april 2022 Zakon o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91) 
 
13. april 2022 Zakon o divjadi in lovstvu (ZDLov-1) 
 
13. april 2022 Zakon o morskem ribištvu (ZMR-2) 
 
13. april 2022 Zakon o dohodnini (ZDoh-2) 
 
13. april 2022 Zakon o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (ZOUPAMO) 
 
13. april 2022 Zakon o kmetijstvu (ZKme-1) 
 
13. april 2022 Energetski zakon (EZ-1) 
 
13. april 2022 Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS) 
 
13. april 2022 Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) 
 
13. april 2022 Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (ZOTDS) 
 
13. april 2022 Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS) 
 
13. april 2022 Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG) 
 
13. april 2022 Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) 
 
1. junij 2022 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) 
 
1. junij 2022 Gradbeni zakon (GZ-1) 
 
9. junij 2022 Zakon o vesoljskih dejavnostih (ZVDej) 
 
8. julij 2022 Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2) 
 
1. september 2022 Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.