c S

Vrhovno državno tožilstvo vložilo pobudo za oceno ustavnosti ZKP

01.04.2022 16:16 Vrhovno državno tožilstvo je v začetku marca vložilo pobudo za oceno ustavnosti in predlog za začasno zadržanje Zakona o kazenskem postopku (ZKP) in vladne uredbe o sodelovanju državnega tožilstva in policije.

Generalni državni tožilec Drago Šketa je ustavnemu sodišču v pobudi predlagal, naj jo obravnava absolutno prednostno, poroča Dnevnik. Iz pobude je razvidno, da je Šketa pozval k oceni ustavnosti 160.a člena ZKP, ki določa, da državnemu tožilcu roke in način usmerjanja predpiše vlada.

Pozval je tudi k oceni ustavnosti 5. člena uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin, ki državnemu tožilcu nalaga obveznost pisnega dajanja navodil in predlogov policiji za ukrepanje v predkazenskem postopku, in 12. člena iste uredbe.

Povezava do novice: Vrhovno državno tožilstvo vložilo pobudo za oceno ustavnosti zakona o kazenskem postopku