c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Oktober 2021, številka 40 / letnik XIX.
 
Imperitia culpae adnumeratur.
Neizkušenost se prišteva h krivdi.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Kaj prinaša novela ZJN-3B?
Državni zbor je 13. julija 2021 sprejel novelo Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), katere cilj naj bi bila ureditev poenostavljenega postopka javnega naročila pod pragovi EU, odprava nekaterih administrativnih obveznosti na strani naročnikov in dopustitev večje prožnosti (predlog novele).Po dobrih petih letih smo torej dobili drugo spremembo aktualnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki poskuša odpraviti anomalije ZJN-3, ki so se pokazale v praksi. Ena izmed poglavitnih sprememb ZJN-3B, ki naj bi javnim naročnikom omogočala poenostavljeno oddajo javnih naročil, je povišanje mejnih vrednosti za uporabo ZJN-3. Nove mejne vrednosti so povišane le na splošnem področju, medtem ko na infrastrukturnem področju ostajajo nespremenjene.

Ali bodo spremembe zaživele v praksi in pripomogle k še bolj poenostavljenemu postopku javnega naročanja, pa bo pokazal čas.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh covidnih ukrepov
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Pogoj PC v državni upravi – vprašanje začasnega zadržanja    

Prof. Dr. Dr. Klemen Jaklič
   
Institut obveznega cepljenja iz naslova varovanja življenja in zdravja večjega števila ljudi poznamo kljub temu, da se domača in mednarodna zdravstvena stroka seveda zavedata, da takšno obvezno cepljenje proti skoraj vsem naštetim nalezljivim boleznim v izjemno redkih primerih s seboj prinese tudi stranske učinke, ki so lahko za določenega cepljenega posameznika (za katerega se to v naprej ne ve) na žalost tudi življenjsko nevarni. Celo torej, ko je na drugi strani tehtnice življenjska nevarnost (in ne le nevarnost izgube službe konkretno v državni upravi), taka škodljiva posledica brez vnaprejšnje zdravstvene potrditve ne odtehta bistveno hujše škodljive posledice, ki grozi v primeru, če cepljenje ne bi bilo obvezno - izguba življenja in zdravja bistveno večjega števila ljudi iz naslova izbruha ali neukrotitve epidemije. Ali kot je o obveznem cepljenju že tehtalo tudi slovensko Ustavno sodišče v svoji odločitvi št. U-I-127/01: korist, ki jo prinaša cepljenje za zdravje posameznika in širše skupnosti, presega morebitno škodo, ki morda nastane pri posamezniku zaradi neželenih učinkov cepiv.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Odločitev v zadevi (ne)imenovanja evropskih delegiranih tožilcev
Upravno sodišče RS je s sodbo I U 1175 2021-21 zaradi absolutne bistvene kršitve pravil postopka ugodilo tožbi obeh tožnikov - (ne)imenovanih evropskih delegiranih tožilcev in sklep Vlade RS odpravilo ter zadevo vrnilo Vladi RS v ponoven postopek. Predhodno je Upravno sodišče RS zahtevo za izdajo začasne odredbe, ki sta jo tožnika zahtevala ob vložitvi tožbe, s sklepom (pravnomočno) zavrnilo.
>> Zadržanje člena o izpolnjevanju pogoja PC
Ustavno sodišče je ocenilo (sklep U-I-210/21), da Vlada ni utemeljila, da bi se ravno med zaposlenimi v organih državne uprave covid-19 bistveno hitreje in bolj širil kot v preostali populaciji ali pri drugih skupinah posameznikov, ki so glede na svojo zaposlitev še bolj izpostavljeni rizičnim stikom oziroma kjer so stiki s potencialno okuženimi intenzivnejši. Zato ni mogoče sklepati, da bi bilo delovanje državne uprave tako ogroženo, da je treba določiti strožji pogoj za opravljanje dela, tj. pogoj PC.
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe in dopolnitve Zakona o zaščiti živali (ZZZiv)
Novela ZZZiv-E, katere večina določb bo začela veljati 16. oktobra, določa obvezno označevanje psov že v leglu, prepoved privezovanja psov z določenimi izjemami, poleg tega so prepovedane tudi električne ovratnice (primerjalnik 15. člena). Prepovedujejo se tudi usmrtitve živali zaradi pridobivanja kož ali krzna ter zdravih zapuščenih domačih živali v zavetiščih po 30 dneh. Ob tem se dodatno določa nosilce stroškov za oskrbo zapuščenih živali; ta bo do 30 dni strošek občine, nato imetnika zavetišča, od 120-tega dneva pa države. Novela predvideva tudi omejitve pri posedovanju eksotičnih vrst živali. V 28. členu novele navedeni členi se bodo začeli uporabljati 1. januarja 2023 oz. 16. aprila 2023.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 155 do 161
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Actio directa
Tožnica je od toženke zahtevala povrnitev škode, ki ji je nastala zaradi neskrbnega ravnanja njenega zavarovanca, nepremičninskega posrednika A. Ta je posredoval pri tožničinem nakupu stanovanja za prodajalca, ki je bil v osebnem stečaju in tako poslovno nesposoben. Zahtevala je povrnitev premoženjske škode, ki je obsegala razliko med plačano in vrnjeno kupnino, stroške postopka v zvezi z uveljavljanjem ničnosti pogodbe o ari in prodajne pogodbe in stroške postopka zavarovanja terjatve, vse s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nastanka škode dalje.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
16. oktober 2021 Zakon o vojnih invalidih (ZVojI) 
 
16. oktober 2021 Zakon o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN) 
 
16. oktober 2021 Zakon o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91) 
 
16. oktober 2021 Zakon o zaščiti živali (ZZZiv) 
 
9. november 2021 Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1) 
 
1. januar 2022 Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) 
 
1. januar 2022 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) 
 
1. januar 2022 Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP) 
 
3. januar 2022 Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1) 
 
4. april 2022 Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) 
 
8. julij 2022 Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2) 
 
1. januar 2023 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.