c S

Vlada odgovarja US glede pogoja PC

04.10.2021 21:59

Vlada je na ponedeljkovi dopisni seji sprejela odgovore na zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti 10.a člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

Vlada v odgovorih Ustavnemu sodišču zavrača navedbe o kršitvah Ustave Republike Slovenije ter 6. člena Zakona o delovnih razmerjih in 22. člena Zakona o nalezljivih boleznih, v zadevah U-I-196/21, U-I-197/21 in U-I-210/21.

Vlada pojasnjuje, da predlagatelju s cepljenjem ne bo nastala škoda na zdravju, saj je cepljenje medicinsko varen ukrep, ki je tudi splošno dostopen. V primeru nezadostne precepljenosti in s tem pomanjkanja kolektivne imunosti pa bo zagotovo nastala škoda na zdravju ljudi. Vlada meni, da so škodljive posledice za življenje, zdravje in zdravo in varno delovno okolje, ki bi jih povzročilo neizvrševanje izpodbijane ureditve pogoja cepljenosti ali prebolevnosti v državni upravi, bistveno večje od pavšalno zatrjevanih škodljivih posledic za delavce.

Vlada poudarja, da je pri izdaji odloka delovala v skladu s pristojnostmi, ki jih ima po zakonodaji kot delodajalec ter na ustavno skladen način s ciljem izvajanja sorazmernih ukrepov za zagotavljanje zdravja prebivalstva. S tem vlada izpolnjuje pozitivnopravno obveznost zagotavljanja javnega zdravja v skladu z 51. členom ustave in obveznostmi, ki izhajajo iz zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu. Vlada ustavnemu sodišču predlaga, naj ob upoštevanju navedenih argumentov zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti kot neutemeljeno zavrne.

Vir: Ministrstvo za zdravje