c S

Greco: Slovenija ni zadovoljivo izpolnila nobenega od priporočil iz leta 2018

05.10.2021 13:15 Slovenija ni zadovoljivo izpolnila ali obravnavala nobenega od 15 priporočil Greca iz poročila leta 2018. Poročilo se nanaša na preprečevanje korupcije in spodbujanje integritete v državni upravi in organih odkrivanja in pregona. Delno so izpolnili le enega, Greco pa je Slovenijo pozval naj do 30. aprila 2022 predloži drugo poročilo.

Skupina držav proti korupciji pri Svetu Evrope (Greco) je v poročilu, ki ga je javno objavila 8. marca 2018, izdala 15 priporočil glede preprečevanja korupcije in spodbujanja integritete v državni upravi, in sicer pri najvišjih nosilcih izvršilne veje oblasti, organih odkrivanja in pregona. Država je delno izpolnila le enega.

Povezava do novice: Greco: Slovenija ni zadovoljivo izpolnila nobenega od priporočil iz leta 2018