c S

Vlada omejila gibanje zaradi verjetnosti hujših kršitev javnega reda

04.10.2021 21:09 Vlada je na ponedeljkovi dopisni seji sprejela Sklep o omejitvah oziroma prepovedi gibanja na določenih območjih zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda, ki velja v obdobju od 5. do vključno 6. oktobra 2021.

Vlada je naložila policiji, da zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda v Ljubljani, na Bledu in Predosljah pri Kranju z odredbo omeji ali prepove gibanje na območjih, krajih ali na javnih mestih, kjer je to nujno za preprečitev hujših kršitev javnega reda, v obdobju od 5. oktobra do vključno 6. oktobra 2021.

Na podlagi 9. člena Zakon o nalogah in pooblastilih policije lahko vlada na predlog ministra za notranje zadeve, ob veliki verjetnosti hujših kršitev javnega reda, naloži policiji, da z odredbo omeji ali prepove gibanje na določenih območjih, določenih krajih ali na javnih mestih oziroma prepove nastanitev v določenem kraju ali zapustitev določenega kraja. Ukrep sme trajati največ sedem dni in se z njim preneha takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil odrejen.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, 4. oktober 2021