c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Marec 2021, številka 10 / letnik XIX.
 
Lex non debet esse ludibrio.
Zakon ne sme biti v posmeh.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Številne novosti predlagane debirokratizacje
S predlogom zakona o debirokratizaciji, ki je pripravljen za obravnavo na Vladi, naj bi se z znižanjem stroškov, izboljšanjem konkurenčnega poslovnega okolja in odpravo administrativnih ovir predvsem poenostavilo življenje državljanom in poslovanje podjetjem. Predlog med drugim predvideva povečanje pooblastil državnim sekretarjem, socialno kapico za plačilo prispevkov pri plači 6000 evrov bruto, ustanovitev uradnega registra predpisov za preglednejšo zakonodajo ter dopolnitev registra prebivalstva z elektronskim naslovom in mobilno številko posameznika.Med drugim predlog poenostavlja vročanje v upravnem in pravdnem postopku, ukinja uporabo žiga v državni upravi, poenostavlja poslovanje državnih organov z javnimi uslužbenci, ukinja pogoj dodatnih delovnih izkušenj pri institutu odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, poenostavlja izdelavo plačilnih nalogov za policijo, ukinja obveznost izdaje računov, če stranka račun plača s plačilno kartico, poenostavlja se postopanje organa pri dodeljevanju brezplačne pravne pomoči in ukinja administrativno obremenitev sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ustavno sodišče prevetrilo nadzorne mehanizme
Na Ustavnem sodišču so minuli teden potrdili, da je ustavni sodnik Rok Čeferin konec lanskega leta obvestil sodnike, da je pred časom pomotoma sodeloval pri dopisnem odločanju o zadevi, v kateri bi moral biti izločen. Predsednik Ustavnega sodišča Rajko Knez je pojasnil, da napake, do katerih je prišlo nehote, obžalujejo, v smeri njihovega preprečevanja pa so že prevetrili notranje nadzorne mehanizme. Pet univerzitetnih učiteljev prava je pripravilo tri predloge ukrepov za povrnitev zaupanja v Ustavno sodišče RS.

>> Pritožba sodnice zoper ustno odredbo predsednika sodišča
Sodni svet je na seji 4. marca zavzel stališče, da predsednik sodišča nima pravne podlage za izdajanje ustnih odredb sodniku, s katerimi mu odvzame spise ali drugače posega v njegovo sojenje, sodnik pa se je odredbi dolžan upreti, če ta posega v njegovo neodvisnost.

>> Glavna obravnava v upravnem sporu
Vlada je v javno obravnavo poslala predlog novele zakona o upravnem sporu, s katero želi pospešiti hitrost odločanja vse bolj obremenjenega upravnega sodišča. Predlog nadomešča senatno odločanje z odločanjem sodnika posameznika, razen v posebej določenih primerih, ko gre za zapletena pravna in dejanska vprašanja, ter predvideva obveznost izvedbe glavne obravnave v primeru spornega dejanskega stanja.

>> Pogoji za zaposlitev evropskih delegiranih tožilcev
Odbor za pravosodje je dal zeleno luč predlogu novele zakona o državnem tožilstvu, ki določa pogoje za zaposlitev evropskih delegiranih tožilcev in potrebno raven znanja angleščine. Predlog ureja tudi možnost nastopanja evropskega tožilca in evropskega delegiranega tožilca v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi pred Vrhovnim sodiščem.

>> Podaljšana večina omejitev
Vlada se je na včerajšnji seji odločila, da razglasitev epidemije podaljša še za 30 dni. Podaljšanje velja od 18. marca. Strokovna skupina za covid-19 zaradi obsega epidemije ni sledila predlogu ministra za notranje zadeve za skrajšanje omejitve gibanja ponoči. Zato ta ostaja nespremenjena med 21. in 6. uro zjutraj. Bodo pa o tem znova odločali v naslednjih 14 dneh. Vlada je včeraj izdala tudi odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe z novim koronavirusom v upravnih zadevah.

>> Predlog novele SZ-1E
DZ je v ponedeljek sklenil, da je predlog novele stanovanjskega zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Med drugim je v predlogu predvideno zvišanje neprofitne najemnine in hkrati subvencij, višje zadolževanje stanovanjskih skladov, ustanovitev javne najemniške službe in spremembe pri upravljanju večstanovanjskih stavb.

>> Nadgradnja sistema za elektronsko javno naročanje e-JN
Pretekli konec tedna je MJU izvedlo večjo nadgradnjo informacijskega sistema za elektronsko javno naročanje (e-JN), po novem je uporabnikom na voljo nekoliko prenovljen portal, ki dodatno olajšuje oddajo javnih naročil in povečuje transparentnost.

>> Na spletni dražbi sodišč prodali prvo stanovanje
Prek februarja vzpostavljenega spletnega portala e-dražbe, ki na enem mestu združuje aktualne dražbe slovenskih sodišč, je bilo v torek prodano prvo stanovanje. Dražba je trajala 40 minut, stanovanje pa je kupca našlo po skoraj še enkrat višji ceni od izklicne.

>> Denar iz goljufij na Otoku prali v Sloveniji
Ljubljanski kriminalisti so v začetku minulega tedna zaključili kriminalistično preiskavo kaznivih dejanj s področja pranja denarja. Ugotovili so, da so osumljeni izvajali pranje denarja, ki izvira iz t. i. direktorskih goljufij, ki so bile storjene v Veliki Britaniji.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      S sliko (z dejstvi) ni nič narobe - če in ko se vsi pretvarjajo, da ni nič narobe    

dr. Andraž Teršek
   
V preteklosti so devetletni mandat na Ustavnem sodišču preživele tudi nekatere osebe, ki se nikoli niso zares ukvarjale z ustavništvom, ki so na sejah molčale, niso pisale ločenih mnenj, če pa so kakšno ločeno mnenje le napisale, pa je bilo očitno, da bi bilo bolje, če ga ne bi. Najbolj pa izstopa, morda, zdi se tako, zgodba nekega mariborskega profesorja prava, ki si je močno želel postati »ustavni sodnik.« Razloga ni skrival: »Plača med 3.000 in 3.500 evri neto je dobra, enkrat na teden se bom peljal v Ljubljano in če ne bom želel ničesar storiti, mi tega tudi ne bo treba, ker lahko vse namesto mene storijo drugi.« K sreči ni postal »ustavni sodnik.«
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Priznanje tuje sodne odločbe o razvezi zakonske zveze
Ustavno sodišče je z odločbo U-I-473/19, U-I-400/20 razveljavilo šesti odstavek 109. člena Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP), ki je določal, da sodišče sklepa o priznanju tuje sodne odločbe o razvezi zakonske zveze ne vroči nasprotni stranki, če je oseba, ki zahteva priznanje, državljan RS, nasprotna stranka pa nima prebivališča v Sloveniji.

>> Novi ukrepi v upravnih postopkih
11. marca je začel veljati Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah, s katerim določa, da se lahko vloge v upravnem postopku vlagajo brez kvalificiranega elektronskega podpisa, omeji se možnost vlaganja vlog neposredno pri organu, temu pa se omogoči, da lahko izključi javnost iz ustnih obravnav in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev. Z odlokom se omejuje pregledovanje dokumentov v uradnih prostorih, dopušča se vročanje na navadni elektronski naslov, dopušča se podaljšanje roka za izdajo in vročitev odločbe, če zaradi protikoronskih ukrepov odločbe ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku. Z odlokom se tudi dopušča podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti, če te ni mogoče izpolniti v postavljenem roku.

>> Pregled veljavnih predpisov za zajezitev epidemije
Vlada je do 12. marca podaljšala večino ukrepov. Je pa sprejela tudi nekaj sprostitev, in sicer so lahko s ponedeljkom v posavski in jugovzhodni regiji gostinski lokali odprli terase in vrtove, na njih pa lahko strežejo med 6. in 19. uro. Gostje morajo terase zapustiti najpozneje do 19.30, zaposleni in gostje pa morajo ves čas nositi maske, razen ko sedijo pri mizi. Prav tako v ponedeljek, se je lahko polovica dijakov prvih treh letnikov znova vrnila v šole, kjer so se pridružili dijakom zaključnih letnikov, ki se v šoli izobražujejo od sredine februarja. Pouk je za dijake prvih treh letnikov stekel po modelu C, kar pomeni, da se dijaki polovice oddelkov ta teden izobražujejo doma, druge polovice pa v šoli, naslednji teden pa se bodo zamenjali. Za učence v osnovni šoli od 6. razreda dalje in dijake je obvezna uporaba zaščitne maske ves čas bivanja v šoli, tudi v matičnih razredih.

>> Zaostreni pogoji pri prehajanju meja
Vlada je zaostrila pogoje za prehajanje meje. Od 8. marca so znova uvedene kontrolne točke na notranjih schengenskih mejah. Spremenili so se tudi pogoji glede predčasne prekinitve karantene ob prihodu v državo. V to so ob vstopu v državo napoteni vsi, ki ne predložijo negativnega izvida na SARS-CoV-2, niso preboleli covida-19 ali niso bili cepljeni. Po novem je tovrstno karanteno s testiranjem na novi koronavirus možno prekiniti šele peti dan. Do sedaj je veljalo, da se karantena ob testiranju lahko prekine naslednji dan. Večja novost je tudi obvezno testiranje vseh izjem, ki so sedaj lahko dnevno prehajale mejo. V okviru ukrepa, ki bo stopil v veljavo 15. marca, morajo namreč predložiti negativni test na SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni.

>> Direktorat za razvoj zdravstvenega sistema
Spremembe > Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, ki so začele veljati 6. marca, ustanavljajo Direktorat za razvoj zdravstvenega sistema, ki bo pokrival področje dolgotrajne oskrbe, poleg tega pa bo njegova naloga tudi priprava sistemskih rešitev na področju zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva.

 
 
> Drugi novi predpisi: UL št. 30 do 34
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
16. marec 2021 Zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ) 
 
13. maj 2021 Zakon o kazenskem postopku (ZKP) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Dobroverno priposestvovanje nepremičnine
V medsebojnem razmerju strank zavezovalnega posla, ki je podlaga za prenos lastninske pravice, je za dobrovernega lastniškega posestnika treba šteti tudi tisto pogodbeno stranko, ki se je lahko zanesla, da je nasprotna stranka izpolnila svojo obveznost in prenesla lastninsko pravico na način, da je predlagala vknjižbo v zemljiško knjigo. Navedeno pravilo se nanaša na položaj, ko je med strankama zavezovalnega posla dogovorjeno, da bo za prenos lastninske pravice oziroma vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo poskrbel odsvojitelj.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) je od objave leta 2006 doživel kar 20 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZGD-1.

V časovni lestvici je vseh 21 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjalnik 295. člena, ki ureja sklic skupščine). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

ZGD-1 je ob večini členov povezan s komentarjem zakona ter z več kot 1.600 strokovnimi članki, več kot 1.900 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 270 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.