c S
Predlogi Ustavnemu sodišču za povrnitev zaupanja 08.03.2021 07:45 Pet univerzitetnih učiteljev prava je na Ustavno sodišče naslovilo tri predloge ukrepov za povrnitev zaupanja v Ustavno sodišče RS. Za povrnitev zaupanja v neodvisno, nepristransko in pošteno odločanje in delovanje Ustavnega sodišča predlagajo analizo neobrazloženih sklepov o zavrženju in nesprejemu, ki jih je sodišče v zadnjem letu od nastopa epidemije sprejelo. Takšnih neobrazloženih sklepov naj bi bilo približno tisoč.

Predlagajo tudi povečanje transparentnosti dela sodišča najmanj toliko, kot je transparentno Evropsko sodišče za človekove pravice in premislek o transparentnosti, primerljivi s sodišči razvitih demokracij. Ustavno sodišče pozivajo še k sprejetju notranjih pravil sodišča za preprečevanje dejanskih in navideznih konfliktov interesov ter vzpostavitve notranjega nadzornega mehanizma.

"Pri senatnem odločanju je običajno en poročevalec spis naštudiral in drugim članom senata poročal, a od nastopa epidemije tudi tega poročanja ni več. Člani senata pogosto odločajo brez da bi se seznanili s pojasnilom poročevalca. Takšno ustavno sojenje je nesprejemljivo. Nujna je analiza zadnjega leta, da ugotovimo, ali sta "napaki" bili dve ali dvajset," je povedal Jurij Toplak, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in gostujoči profesor na Univerzi Fordham v New Yorku. Odvetnik Dr. Blaž Kovačič Mlinar je na Twitterju neobrazložene sklepe označil za rak rano Ustavnega sodišča.


Predlog treh ukrepov za povrnitev zaupanja v Ustavno sodišče RS

Za povrnitev zaupanja v neodvisno, nepristransko in pošteno odločanje in delovanje Ustavnega sodišča RS predlagajo:

  • analizo neobrazloženih sklepov o zavrženju, ki jih je sodišče v zadnjem letu od nastopa epidemije sprejelo približno tisoč,
  • povečanje transparentnosti dela sodišča najmanj toliko, kot je transparentno Evropsko sodišče za človekove pravice in premislek o transparentnosti, primerljivi s sodišči razvitih demokracij in
  • sprejetje notranjih pravil sodišča za preprečevanje dejanskih in navideznih konfliktov interesov ter vzpostavitve notranjega nadzornega mehanizma. 


Pod predloge so podpisani prof. dr. Jernej Letnar Černič, prof. dr. Matej Avbelj, izr. prof. dr. Borut Holcman, doc. dr. Luka Martin Tomažič in prof. dr. Jurij Toplak.

IUS-INFO, 8. marec