c S

Predsednik sodišča po mnenju Sodnega sveta z ustnimi odredbami ne more posegati v sojenje sodnikov

10.03.2021 18:38 Sodni svet je na seji 4. marca zavzel stališče, da predsednik sodišča nima pravne podlage za izdajanje ustnih odredb sodniku, s katerimi mu odvzame spise ali drugače posega v njegovo sojenje, sodnik pa se je odredbi dolžan upreti, če ta posega v njegovo neodvisnost. Gre za pritožbo sodnice Ane Testen.

Kot je razvidno iz zapisnika seje Sodnega sveta, se je sodnica pritožila zoper ustno odredbo predsednika okrožnega sodišča o premestitvi in pisno odredbo o predodelitvi spisov.

Kot ugotavlja Sodni svet, je "nepremakljivost sodnikov" del sodniške neodvisnosti, varovane z ustavo. "Zato ustavno ni dopustno, da lahko predsedniki sodišč razporedijo sodnike na druga sodišča iz razloga kaznovanja oziroma sankcioniranja," so zapisali. Sodni svet je zato na eni izmed prejšnjih sej tudi že sprejel sklep, da bo podal zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti 71. člena zakona o sodiščih, ki govori o razporejanju sodnikov, je zapisano.

Sodni svet je v sklepu še ugotovil, da je bilo z razporeditvijo sodnice na drugo, okrajno sodišče in predodelitvijo njej dodeljenih spisov drugim sodnikom okrožnega sodišča poseženo v njeno neodvisnost, zato predsedniku okrožnega sodišča predlaga, da navedene kršitve odpravi.

Po pisanju medijev gre za primer sodnice ljubljanskega okrožnega sodišča Testenove, ki se je pritožila čez ravnanje predsednika ljubljanskega okrožnega sodišča Marjana Pogačnika, ker jo je brez pisne obrazložitve prerazporedil na Okrajno sodišče v Kamniku, kjer ni bilo primanjkljaja kadra.

Po pisanju spletnega Večera bo moral predsednik Pogačnik spremeniti letni razpored sodnikov ljubljanskega okrožnega sodišča in sodnico Ano Testen s kamniškega okrajnega sodišča prerazporediti nazaj na ljubljansko okrožno sodišče. Sodnica je od odvzema spisov na bolniškem staležu, zato odločitve sodnega sveta še ne komentira.

Tiskovna predstavnica ljubljanskega okrožnega sodišča Mateja Jazbec pa je za časnik zatrdila, da se ni nič zgodilo na podlagi ustnih odredb, "temveč ima ravnanje predsednika sodišča podlago v dokumentih, saj je podlaga za predodelitev spisov skladna z določili zakona o sodiščih in sodnega reda v dokumentih, ki se imenujeta Sprememba razporeda sodnikov okrožnega sodišča v Ljubljani (23. 10. 2020) in Sprememba razporeda sodnikov okrajnega sodišča v Kamniku (23. 10. 2020)".

Pogačnik je z zapisnikom seje sodnega sveta, kjer so odločili tudi o zadevi sodnice Ane Testen, po navedbah Jazbečeve seznanjen, vendar le v anonimizirani obliki. Od Sodnega sveta Pogačnik pričakuje vsebinsko obrazložitev sprejetega stališča, ki bo lahko podlaga za morebitne nadaljnje odločitve.

Kot je za Večer dodala tiskovna predstavnica, naj bi bil po razpoložljivih podatkih pred upravnim sodiščem glede vsebinsko identične problematike sprožen upravni spor. Ko bo odločitev sprejeta, bo lahko predstavljala nadaljnjo usmeritev oziroma zamejitev pristojnosti predsednika sodišča v zvezi s sprejemanjem letnih razporedov dela sodnikov, je še navedla.

STA na odziv Pogačnika še čaka.

Ljubljana, 10. marca (STA)