c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Februar 2021, številka 07 / letnik XIX.
 
Fatetur facinus iudicium fugit.
Kdor beži pred sodbo, priznava (svoj) zločin.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Kako so po novem določena območja volilnih okrajev?
Poslanci DZ so v torek sprejeli spremembe in dopolnitve > Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (ZDVEDZ), ki spreminjajo območja 15 volilnih okrajev v petih volilnih enotah.

Potem ko je Ustavno sodišče RS pred več kot dvema letoma zaradi nesorazmerne velikosti nekaterih volilnih okrajev ugotovilo neustavnost dela volilne zakonodaje (odločba U-I-32/15), so imeli poslanci na voljo dve poti za uresničitev odločbe. Ena je šla v smeri ukinitve volilnih okrajev in uvedbe neobveznega prednostnega glasu, a sta dva tovrstna predloga v DZ propadla, ker nista prejela potrebne dvotretjinske večine.Sprejeta novela okraje spreminja tako, da se zmanjšajo razlike v velikosti volilnih okrajev po številu prebivalcev in se upoštevajo geografska zaokroženost ter skupne kulturne in druge značilnosti volilnih okrajev. Spremembe v ničemer ne spreminjajo obsega prve, druge in tretje volilne enote, vključujejo pa spremembe v ostalih petih volilnih enotah. Znotraj slednjih zakon vsebuje spremembe pri skupno 15 volilnih okrajih. Največ sprememb se obeta v volilni enoti Novo mesto, v dveh primerih pa se bosta volilna okraja preselila v drugo volilno enoto.

DZ je sprejel tudi novelo zakona o volitvah v DZ, s katero sta poslanca manjšin predlagala poenostavitev sistema volitev predstavnikov madžarske in italijanske narodne skupnosti. Po novem bo t. i. sistem borda, ki je po splošni oceni zastarel in volivcem nerazumljiv, zamenjal enokrožni večinski volilni sistem.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Evropska unija
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Delo sodstva opazno okrnjeno zaradi epidemije
Lani so vsa sodišča skupaj prejela v reševanje čez 745.000 zadev, rešila so jih 738.000. Število nerešenih zadev se je povečalo za 7,6 odstotka v primerjavi z letom 2019, medtem ko se je v zadnjih petih letih (glede na stanje konec 2015) znižalo za 38 odstotkov. V reševanje so sodišča prejela nekaj več kot 114.000 pomembnejših zadev, kar je šest odstotkov manj kot v 2019 in 20 odstotkov manj kot pred petimi leti.

>> US o brezplačnem oglaševanju političnih strank v občinskih glasilih
Ustavno sodišče se je opredelilo do ustavnosti in zakonitosti nekaterih občinskih aktov oziroma njihovega načina financiranja političnih strank. V konkretnem primeru so ustavni sodniki odpravili določilo odloka o izdajanju občinskega glasila, ki je političnim strankam omogočal brezplačno oglaševanje.

>> Prva skupina obtoženih v zdravstvu spoznana za krive
Senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je v sojenju zaradi korupcije v zdravstvu prvo skupino obtoženih spoznal za krive sprejemanja oz. dajanja nedovoljenih daril. Sodišče je zdravnikom in nekdanjemu komercialistu v podjetju Emporio Medical izreklo od 10 mesecev do treh let zaporne kazni, denarne kazni in odvzem premoženja.

>> V usklajevanju osnutek zakona o debirokratizaciji
Vladni strateški svet za debirokratizacijo je v koalicijsko usklajevanje poslal osnutek predloga zakona o debirokratizaciji. Med drugim vključuje socialno kapico za plačilo prispevkov pri plači 6000 evrov bruto, možnost elektronskega vročanja upravne pošte in ustanovitev registra predpisov.

>> Številne pripombe na osnutek zakona o varstvu okolja
Na ministrstvu za okolje in prostor so v času javne obravnave osnutka novega zakona o varstvu okolja zaznali relativno visok interes javnosti. Prejeli so okoli 310 pripomb, od tega nekaj več kot 100 vsebinskih.

>> Prenova plačnega sistema v javnem sektorju
Izhodišča za prenovo plačnega sistema predvidevajo drugačno obravnavo tistega dela javnega sektorja, ki ima ob proračunskih še druge prihodke. Ta bi namreč imel večjo avtonomijo glede urejanja plač. Želja vlade je tudi več variabilnega nagrajevanja.

>> Kršitve delavskih pravic med epidemijo
Inšpektorat za delo je pri nadzoru delovnih razmerij doslej ugotovil, da se kršitve v povezavi z epidemijo najpogosteje nanašajo na izplačilo kriznega dodatka in pozivanje nazaj na delo s čakanja na domu.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ustavno sodišče, zamere in delitev oblasti    

prof. dr. Jernej Letnar Černič
   
Načelo pravne države in vladavine prava zahteva, da se vse tri veje oblasti medsebojno omejujejo in nadzorujejo. Če se zakonodajna veja oblasti odloči, da bo raziskala sistematične in vsesplošne vzorce kršitev pravice do poštenega sojenja, je to njena ustavna pristojnost, in ne posega v neodvisnost sodnikov. Zgornja stavka sta še toliko bolj problematična, ker se večina na Ustavnem sodišču ne zaveda, v kako globokem močvirju živi slovenska ustavna demokracija, in vse tri njene veje oblasti. Zato je pričujočo odločbo treba brati v luči neustavnih pregonov nekaterih sodnikov žvižgačev, ki pogumno opozarjajo na pomanjkljivosti v sodni veji oblasti, kot tudi neprepričljivih predlogov Sodnega sveta, da je potrebno spremeniti Ustavo in zakonodajni veji odvzeti pristojnost volitev sodnikov.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
mag. Nina Scortegagna-Kavčnik:
Prenos letnega dopusta iz 2020 v 2021
 
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Delo na domu
27. februarja bo začel veljati Zakon o ratifikaciji Konvencije o delu na domu, 1996 (Konvencija MOD št. 177), ki je bila sprejeta 20. junija 1996. Akt ratifikacije konvencije ne bo spremenil položaja delavcev, ki opravljajo delo na domu, bo pa ratifikacija pripomogla k večji ozaveščenosti ter boljši informiranosti tako delavcev kot delodajalcev glede možnosti opravljanja dela na domu ter glede relevantnega pravnega okvira, ki omogoča organizacijo dela na domu.

>> Pregled veljavnih predpisov za zajezitev epidemije
Ob izboljšanju epidemioloških razmer, ki je omogočilo prehod v t. i. oranžno fazo, je Vlada sklenila sprostiti nekatere omejitve. Med drugim so se 15. februarja odprle vse trgovine (seznam pogojev za obratovanje trgovin in dejavnosti), v nobeni dejavnosti ni več zahtevan negativni test na novi koronavirus za potrošnike, odpravljena je bila omejitev gibanja na občine in statistične regije, dovoljeno je zbiranje do 10 ljudi, v veljavi pa ostaja nočna omejitev gibanja. Z odlokom je uveljavljena možnost vstopa v Slovenijo brez karantene in negativnega testa za cepljene in tiste, ki so covid-19 preboleli, poleg tega je prehajanje notranje schengenske meje od sobote mogoče na vseh mejnih prehodih, kontrolne točke so ukinjene. Do 19. februarja pa je Vlada podaljšala omejitve glede kolektivnega uresničevanja verske svobode, ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev, obveznost namestitve razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah ter uporabe zaščitne maske na javnih krajih.

>> Obvezno testiranje trgovcev in izvajalcev dovoljenih storitev
Spremembe in dopolnitve > Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, ki so začele veljati 12. februarja, med posebne presejalne programe dodajajo mikrobiološke preiskave oseb, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga in za katere je z odloki vlade, s katerimi se določajo ukrepi za preprečevanje in obvladovanje posledic COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 20 do 23
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Sodišče EU: Švedska in francoska državna pomoč skladni s pravom EU
Shema jamstev za posojila, ki jo je med pandemijo covida-19 uvedla Švedska za pomoč letalskim družbam s švedsko operativno licenco, je skladna s pravom EU, je odločilo Sodišče EU. Enako je presodilo glede podobnega ukrepa Francije. Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je želel pomoč blokirati, češ da gre za nedovoljeno državno pomoč.

>> Digitalizacija postopkov čezmejnega pravosodnega sodelovanja v EU
Evropska komisija je začela javno posvetovanje o digitalizaciji postopkov čezmejnega pravosodnega sodelovanja v EU. Modernizacija pravosodnih sistemov bo vzpostavila elektronsko komunikacijo med sodišči in drugimi pristojnimi organi držav članic, posameznikom in podjetjem pa omogočila, da začnejo postopek in komunicirajo s sodišči in drugimi pristojnimi organi v drugih državah EU iz udobja svojih domov in pisarn. Trenutno komunikacija poteka predvsem na papirju, kar povzroča zamude, dodatne stroške ter ranljivost na krize, kot je pandemija. Zbrana mnenja bodo podlaga za pripravo zakonodajne pobude. V posvetovanju lahko prek izpolnitve vprašalnika sodelujete do 8. maja letos.

>> Veljati so začela stroga pravila EU za trgovino
Spremembe uredbe o uveljavljanju pravil mednarodne trgovine med drugim vključujejo pooblastitev EU, da, kadar je trgovinski spor pred Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO) blokiran kljub prizadevanjem EU v dobri veri, z ukrepi zaščiti svoje trgovinske interese, še preden WTO sprejme končno odločitev.

>> Načrt za boj proti različicam novega koronavirusa
Evropska komisija je včeraj predlagala načrt za pripravo Evrope na okrepljeno grožnjo različic novega koronavirusa, ki vključuje pospešitev postopkov za odobritev prilagojenih cepiv proti različicam in krepitev proizvodnje cepiv.

>> Predsedovanje Svetu EU
Med prvim in letošnjim drugim slovenskim predsedovanjem EU je bila leta 2009 uveljavljena lizbonska pogodba, ki je z uvedbo položajev stalnega predsednika Evropskega sveta in visokega zunanjepolitičnega predstavnika unije precej vplivala na položaj rotirajočega predsedstva. V ospredju slovenskega predsedovanja bosta migracijski pakt in schengen, ki sta ključna za prihodnost unije.

>> Strategija za prenovljeni multilateralizem
V Bruslju so včeraj predstavili novo strategijo za okrepitev prispevka EU pri prenovljenem multilateralizmu, ki predvideva uporabo vseh sredstev EU za podporo svetovnemu miru in varnosti ter zaščito človekovih pravic in mednarodnega prava ter spodbujanje multilateralnih rešitev za globalne izzive.

>> Opazno širjenje sovražnega govora
V Evropi in srednji Aziji se je v času pandemije covida-19 močno razširil sovražni govor proti pripadnikom skupnosti LGBTI, v letnem poročilu ugotavlja ILGA-Europe. Glede Slovenije opozarja na sovražni govor v medijih.

>> Turčija ostaja na sivem seznamu
Članice EU so se dogovorile o posodobitvi črnega seznama davčnih oaz, ki ne vključuje uvrstitve Turčije nanj. Seznam naj bi članice dokončno potrdile v ponedeljek.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je relativno nov predpis, je doživel že 25 vplivov, ki so upoštevani le v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZUPJS.

V časovni lestvici je vseh 26 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. 25. člen ZUPJS, ki ureja subvencijo malice). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

ZUPJS je vsebinsko povezan tudi z več kot 70 strokovnimi članki in več kot 400 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, na katere se navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh omenjenih vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.