c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Januar 2021, številka 01 / letnik XIX.
 
Dignitas delictum auget.
Visok položaj (storilca) poveča težo delikta.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> PKP7: ukrepi, vplivi na druge zakone in obrazložitve členov
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), ki velja od 31. decembra in za katerega smo pripravili podrobne obrazložitve vseh 133 členov, vpliva na kar 35 zakonov in še nekaj drugih predpisov. PKP7 prinaša številne ukrepe za pomoč gospodarstvu in zaščito delovnih mest (ukrepi na davčnem področju) ter dodatke za najbolj ranljive skupine prebivalstva (pregled enkratnih solidarnostnih dodatkov).V postopku obravnave je največ razburjenja povzročila določba (21. člen PKP7 - obrazložitev, ki vpliva na 89. člen ZDR-1, in 22. člen PKP7 - obrazložitev, ki dodaja nov 156.a člen v ZJU), po kateri bo mogoče zaposlenim, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, odpovedati delovno razmerje brez navedbe razloga. Vlada jo je pojasnjevala s pričakovanji, da bo tako več mladih dobilo priložnost za zaposlitev, medtem pa so na nogah sindikati, ki trdijo, da gre za enostranski poseg v ZDR-1. Reprezentativne sindikalne centrale so na zagovornika načela enakosti in na varuha človekovih pravic včeraj naslovile poziv k oceni diskriminatornosti obeh omenjenih členov PKP7.

Do konca marca so podaljšani ukrepi iz PKP6, ki zavezancem omogočajo lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Evropska unija
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Slovenija izgubila več sodnih postopkov v Evropi
Leto 2020 je bilo za Slovenijo t. i. annus horribilis ne le zaradi pandemije covida-19, ampak tudi zaradi štirih izgubljenih tožb na evropskih sodiščih, od katerih so bile kar tri v povezavi s Hrvaško. Nekdanja pravobranilka na Sodišču EU Verica Trstenjak meni, da je problem zlasti v politiki, pa tudi v ne dovolj strokovni podkovanosti stroke.

>> Odločba US o volilni zakonodaji ostaja neuresničena
Odločba ustavnega sodišča o volilni zakonodaji (odločba U-I-32/15) tudi po izteku roka in dveh propadlih poskusih ukinitve volilnih okrajev ostaja neuresničena. Sedaj bodo poslanci odločbo poskusili implementirati s spremembo meja okrajev, a tudi iskanje potrebnih 46 glasov za sprejem takšnega predloga utegne biti težji zalogaj, kot se zdi na prvi pogled.

>> Nekateri protikoronski ukrepi v presoji ustavnega sodišča
Epidemija covida-19 je razkrila nepripravljenost držav na dogodek takih razsežnosti. Sprejemanje nepriljubljenih ukrepov za zamejevanje epidemije je pri nekaterih sprožilo nezadovoljstvo, nekateri ukrepi pa so se znašli v presoji na ustavnem sodišču. Dodatno so se pod drobnogledom pristojnih institucij znašli postopki nabav zaščitne opreme. Po oceni računskega sodišča ni bil vzpostavljen učinkovit sistem ocenjevanja potreb po nujno potrebni opremi.

>> Višji sodniki potrdili izločitev nekaterih dokazov v zadevi Marina
Višji sodniki v Kopru so pred kratkim potrdili odločitev sodnice, ki je v zadevi Marina iz spisa izločila več dokazov, ki so bili po njeni presoji pridobljeni nezakonito. Preiskovalni sodnik je pred dnevi zaslišal tudi Sergeja Racmana, proti kateremu je tožilstvo vložilo obtožnico brez njegovega zaslišanja.

>> Številne spremembe pravil cestnega prometa
Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog novele zakona o pravilih cestnega prometa, ki predvideva številne novosti. Poleg znižanja kazni za prehitro vožnjo in dovoljenja za zavijanje desno tudi pri rdeči luči predlog ureja vožnjo z električnimi skiroji in daje pravno podlago za preizkušanje samovozečih vozil na slovenskih cestah. Na 250 evrov in tri kazenske točke se dviguje globa za uporabo mobilnega telefona med vožnjo. Bolj jasno se ureja tudi odgovornost lastnika vozila za storjeni prekršek v primerih, ko ni mogoče ugotoviti, kdo je bil za volanom vozila v trenutku storitve prometnega prekrška.

>> Na področju davkov pričakovati živahno leto
Na področju davčne zakonodaje je bilo leto 2020 razmeroma mirno, med pomembnejšimi novostmi je le prenova obdavčitve motornih vozil. Več aktivnosti je pričakovati letos. Finančni minister Andrej Šircelj se je že večkrat zavzel za bolj konkurenčno obdavčitev dela, vlada ima na mizi tudi predloge strateškega sveta za debirokratizacijo.

>> Virusu podlegel tudi trg nepremičnin
Novi koronavirus je pomembno vplival tudi na slovenski trg nepremičnin. Sklepanje poslov se je skoraj ustavilo, na trg so prišle nepremičnine, ki so jih prej lastniki oddajali turistom. Država medtem prenavlja stanovanjsko zakonodajo, tudi v tem letu pa se ni nič premaknilo pri davku na nepremičnine.

>> Epidemija močno vplivala tudi na trg dela
Koronska kriza je zarezala tudi v trg dela, saj je zaprtje mnogih dejavnosti povečalo število brezposelnih. Država je množična odpuščanja preprečila z več ukrepi, a kljub temu ni jasno, koliko časa bodo podjetja še lahko kljubovala zaostrenim razmeram. Pod pritiskom se je letos znova znašel tudi socialni dialog.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novela ZKP-O prinaša pomembne novosti v kazenskem postopku
Skladno z dvema evropskima predpisoma obsežna novela ZKP-O, ki bo začela veljati 13. januarja, uporabljati pa se bo začela 13. maja, vnaša v Zakon o kazenskem postopku postopkovne spremembe, potrebne zaradi uvedbe Evropskega javnega tožlstva ter ureja nekatere posebnosti postopka proti mladoletnikom. Hkrati skuša z nekaterimi rešitvami doseči bolj racionalno ureditev (pred)kazenskega postopka in odpraviti težave v praksi, ki so se pojavile v zvezi z uporabo določenih institutov (npr. pri zaslišanju prič tujcev, ki so nezakonito prešli državno mejo).

>> Davek na motorna vozila
1. januarja se je začel uporabljati novi Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV-1), ki ureja sistem in obveznost plačevanja davka od prometa motornih vozil. Z novim koledarskim letom se uvaja nov način odmere davka na motorna vozila ter odpravlja dodatni davek, ki je bil vezan na motorna vozila z večjo prostornino motorja. Višina zneska davka se tako veže samo na okoljska merila in dejavnike, brez upoštevanja prodajne cene vozil.

>> Odpis plačila davka fizičnim osebam
Spremembe in dopolnitve > Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, ki so začele veljati 1. januarja, med drugim zaradi ukinitve vodenja evidence gospodinjstva, iz katere davčni organ pridobiva podatke o družinskih članih za namen vodenja postopkov delnega odpisa, odpisa, obročnega plačila in odloga plačila davka, na novo opredeljujejo družinske člane, ki jih davčni organ upošteva pri ugotavljanju, ali bi plačilo davčne obveznosti ogrozilo preživljanje davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov.

>> Pregled veljavnih predpisov za zajezitev epidemije
Vlada je sprejela več odlokov, s katerimi podaljšuje ukrepe za zajezitev epidemije covida 19. Zadnji je bil sprejet nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, s katerim pa se ohranjajo doslej veljavne izjeme.

>> Ukrep odloga plačila davkov in prispevkov podaljšan
Do 31. marca je podaljšan ukrep odloga plačila davka in prispevkov oz. plačila v največ 24 mesečnih obrokih zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije, ki ga lahko dovoli davčni organ na podlagi 67. in 68. člena ZIUOPDVE.

>> Oprostitev plačila najemnin
30. decembra je začel veljati Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki ureja postopek in način odločanja ter zahtevano dokumentacijo za izvajanje enake obravnave upravičencev za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine po 94. členu ZIUOPDVE.

>> Varstvo potrošnikov
13. januarja bo začel veljati Zakon o izvajanju Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (ZIUIZVP), ki določa pristojne organe in njihova pooblastila, enotni povezovalni organ ter prekrške in sankcije za kršitve Uredbe (EU) 2017/2394, ki jih izrekajo pristojni organi.

>> Položaj vojnih veteranov
Dopolnitve > Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol), ki so začele veljati 30. decembra, določajo možnost upokojenih uslužbencev policije, ki imajo status veterana, da zaprosijo za podaljšanje najemne pogodbe za službeno stanovanje za nedoločen čas. V primeru smrti veterana lahko za podaljšanje zaprosijo tudi njegov zakonec oz. zunajzakonski partner ali njegovi otroci.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 190/2020 - 1/2021
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Utopija ali resničnost?    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Evropska celina uvršča varstvo človekovih pravic med svoje primarne civilizacijske stebre. Po drugi strani si vse bolj prizadeva delovati kot zgled za ostale dele sveta. V tej luči je Svet Evropske unije v začetku minulega decembra sprejel pravni okvir za sankcioniranje kršitev človekovih pravic po vsem svetu.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>>V veljavi večletni finančni okvir EU 2021-2027
1. januarja sta začeli veljati Uredba o večletnem finančnem okviru EU 2021-2027 in Uredba o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije, ki opredeljuje pogojevanje izplačil sredstev EU s spoštovanjem vladavine prava. Izvajanje večletnega proračuna se bo začelo po potrditvi nacionalnih programov. Za sprejetje podlag za sklad EU za okrevanje po koronski krizi pa bo potrebnega še nekaj časa.

>> Portugalska za krmilo EU v primežu pandemične negotovosti
Portugalska je prevzela šestmesečno predsedovanje Svetu EU. To je že tretje predsedstvo v primežu pandemične nepredvidljivosti. Vodilo portugalskega predsedstva je zagotoviti pravično, zeleno in digitalno okrevanje od pandemije. Prednostna naloga pa je tudi krepitev socialnega stebra in strateške avtonomije Evrope.

>> Kaj ureja dogovor o brexitu?
Dogovor na 1250 straneh naj bi omogočil prosto in pravično trgovanje, nanaša pa se tudi na številna druga področja, kot so investicije, konkurenčnost, državne pomoči, davčna transparentnost, promet, energetika, ribištvo, zaščita podatkov ter usklajevanje na področju socialne varnosti. Ne pokriva pa sodelovanja na področjih zunanje politike, obrambe in zunanje varnosti, saj se britanska stran s tem ni strinjala.

>> Sodelovanje med EU in Otokom na področju pravosodja
V sporazumu o trgovini in sodelovanju sta se obe strani po navedbah Evropske komisije med drugim dogovorili za oblikovanje novega pravnega okvira, ki omogoča tesno sodelovanje med policijami in pravosodjem, vključno z dogovori o izročanju in hitro izmenjavo ključnih podatkov. Obe strani sta se zavezali k spoštovanju visokih standardov glede varovanja podatkov. Sporazum vsebuje tudi varovalko, ki omogoča poln suspenz izvajanja tega dela ali posameznih poglavij sporazuma v primeru resnih sistemskih pomanjkljivosti nasprotne strani glede varstva človekovih pravic, spoštovanja vladavine prava in varstva osebnih podatkov. Sporazum za ta del predvideva tudi ločen mehanizem razreševanja sporov v obliki političnih posvetovanj.

>> 20 milijonov evrov za intelektualno lastnino
Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO) je objavil razpis v višini 20 milijonov evrov nepovratnih sredstev, namenjenih malim in srednje velikim podjetjem s sedežem v EU. Gre za vavčerje za prijavo znamk in modelov pri uradih za intelektualno lastnino v katerikoli državi članici EU

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je doživel že 25 vplivov na besedilo in vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZFPPIPP.

V časovni lestvici je tudi vseh 26 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjava besedila 391. člena - posebna pravila o izpodbojnosti pravnih dejanj dolžnika). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa le besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi pa spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

ZFPPIPP je vsebinsko povezan z več kot 590 strokovnimi članki, 18 odločbami Državne revizijske komisije in več kot 5.380 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.