c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
April 2020, številka 16 / letnik XVIII.
 
Solutio pretii emptionis loco habetur.
Plačilo kupnine velja kot kupna pogodba.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Sproščanje sodnih in upravnih zadev
Vlada je v torek sprejela predlog novele > Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), s katero naj bi omogočili postopno in hkrati čim bolj široko delovanje sodstva ob izpolnitvi vseh pogojev za njegovo varno delovanje. V postopkih zaradi insolventnosti bo stranka, ki zamudi rok ali izostane z naroka, na katerem bi morala dati ali vložiti predloge, izjave in ugovore, te lahko vložila tudi po poteku časa. S tem se prepreči, da bi za stranko nastopile neugodne posledice zaradi zamude roka, če je razlog oziroma vzrok za zamudo epidemija covida-19. Na področju upravnih zadev bo z novelo omogočeno vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov tudi v nenujnih zadevah. Zaradi še vedno prisotne nevarnosti širjenja virusne okužbe se v teh zadevah predlaga vročanje z vložitvijo v hišni predalčnik, poštni predal ali v elektronski predal. Predlog novele omogoča izvedbo ustnih obravnav tudi v nenujnih zadevah, ki so trenutno možne le v nujnih zadevah.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Celovit pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Katere ukrepe prinaša drugi protikoronski paket?
Vlada je pripravila popravke prvega in predlog drugega protikornoskega zakona za likvidnostno pomoč gospodarstvu, o čemer bo DZ odločal na izredni seji v torek in sredo. Ob tem je v maju napovedala pripravo tretjega, razvojnega paketa pomoči. Pri posojilih mikro, majhnih in srednjih podjetij bo država jamčila do višine 80 odstotkov glavnice, pri velikih podjetjih pa do 70 odstotkov glavnice. Katera podjetja lahko pridobijo likvidnostno posojilo, bodo odločale banke, njim pa bo garancije za ta posojila dodeljevala država. Obseg garancijske sheme je trenutno določen v višini dveh milijard evrov, če se bo v prihodnjih mesecih izkazala potreba, pa se lahko tudi poveča. Država bo plače zaposlenih na čakanju na delo po novem poravnala tistim podjetjem, katerim je letni promet padel za 10 odstotkov ali več v primerjavi s predkriznim obdobjem. Nekaj sprememb je tudi pri mesečnem temeljnem dohodku, do katerega so upravičeni samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci.

>> Več kot 50 pobud za oceno ustavnosti vladnih aktov
Ustavno sodišče je do konca preteklega tedna prejelo tri pobude za oceno ustavnosti vladnega odloka o omejitvi gibanja zaradi epidemije novega koronavirusa. Prejelo je tudi nekaj pobud za oceno ustavnosti drugih vladnih odlokov in interventnih zakonov, skupno jih je že več kot 50, so pojasnili na sodišču. Pobude na ustavno sodišče prihajajo vsakodnevno. Ustavno sodišče je zadržalo del odloka o omejitvi gibanja, ki določa čas trajanja ukrepov, in vladi naložilo, da mora po prejetju sklepa in nato vsaj vsakih sedem dni preverjati upravičenost ukrepov. Preostala vsebina odloka, vključno s prepovedjo gibanja med občinami in zadrževanja na javnih krajih, še vedno velja.

>> Mariborsko okrožno sodišče lani z nekaj večjim pripadom novih zadev
Mariborsko okrožno sodišče je skupaj s pripadajočimi okrajnimi sodišči v Mariboru, Slovenski Bistrici in Lenartu lani v reševanje prejelo 75.090 zadev, medtem ko jih je rešilo 77.546. Potem ko je pripad novih zadev zadnja leta nekoliko upadal, se je lani povečal za skoraj tri odstotke. Število nerešenih zadev so zmanjšali za dobro četrtino.

>> Izmenjava podatkov med NIJZ in policijo
Vlada je včeraj sprejela sklep o izmenjavi osebnih podatkov o odrejenih posebnih ukrepih osamitve, karantene in obveznega zdravljenja zaradi bolezni covida-19 med NIJZ in policijo. Sklep opredeljuje izvajanje 103. člena prvega protikoronskega zakona, ki določa policijska pooblastila za namen obvladovanja epidemije. Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je dejala, da zakon o interventnih ukrepih jasno določa policijska pooblastila, "ne dovoljuje pa ji podatkov pridobivati masovno ali na zalogo".

>> Družinski zakonik je pomanjkljiv
Družinski zakonik (DZ), ki se je v celoti začel uporabljati natanko pred letom dni, je na področje družine vnesel več sodobnih rešitev. Odločanje o ukrepih za varstvo otrokove koristi je denimo s centrov za socialno delo prenesel na okrožna sodišča. Pokazale pa so se tudi nekatere pomanjkljivosti, tako denimo pri postavitvi odrasle osebe pod skrbništvo.

>> Pogačnik v sodni preiskavi
Zoper novega vršilca dolžnosti direktorja vladne službe za zakonodajo Miho Pogačnika je bila januarja uvedena sodna preiskava zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, je po poročanju medijev potrdilo Specializirano državno tožilstvo. Gre za zgodbo o najemu hrvaških anesteziologov v UKC Maribor.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Zbogom doktrina ustavne demokracije    

dr. Matej Avbelj
   
Čeprav je odločba Ustavnega sodišča o financiranju zasebnih šol U-I-110/16 že doživela nekaj strokovnih odzivov, pa so bili ti zaenkrat bolj publicistične narave. Predvsem pa so bili zelo kritični. Utemeljeno. Odločba si namreč res zasluži grajo in to s številnih aspektov. Z vidika trajanja odločanja; z vidika odsotnosti razrešitve protiustavnega položaja pobudnikov; z vidika odkrite političnosti, ki je prevladala nad pravom; z vidika nerabe prepričljivih (tudi primerjalnih) ustavnopravnih argumentov. In še bi lahko naštevali. V sistemskem smislu za prihodnost pa je najbolj problematičen odstop od doktrine ustavne demokracije, ki ga ta odločba na prikrit način prinaša.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Omejitve in prepovedi referenduma
Spremembe in dopolnitve > Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI), ki so začele veljati 16. aprila, urejajo postopek odločanja državnega zbora v primeru, ko zakonodajnega referenduma ni dopustno razpisati. Državni zbor lahko v skladu z novelo sprejme ugotovitveni sklep, da referenduma ni dopustno razpisati o zakonih iz drugega odstavka 90. člena Ustave. Predlagatelj referenduma oz. vsak volivec bo imel možnost, da poda zahtevo za ustavnosodno presojo omenjenega sklepa, ki zadrži zbiranje podpisov in potek roka za njihovo zbiranje. Če ustavno sodišče odloči, da sklep ni v skladu z Ustavo, se bo zbiranje podpisov lahko nadaljevalo.

>> Poslovnik Državnega sveta
21. aprila je začela veljati dopolnitev > Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1), ki v Poslovnik dodaja 33.a člen o izvedbi sej državnega sveta v primeru naravnih in drugih hujših nesreč, večjih epidemij ali podobnih izrednih okoliščin. Seje v takšnih primerih potekajo na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča razpravo in glasovanje.

>> Prepoved gibanja in zbiranja
18. aprila je začel veljati novi Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, prepoveduje dostop na javne kraje in površine ter prepoveduje gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen v primeru izjem. Odlok dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini, pa tudi vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih zunaj občine prebivanja.

>> Prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev
20. aprila so začele veljati spremembe in dopolnitve > Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Spremembe so s seznama storitev, ki se ne smejo ponujati zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 črtale športno rekreacijske storitve ter frizerske, kozmetične in pedikerske storitve. Med izjeme, za katere ne velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev, so uvrstile 10 različnih prodajaln oziroma storitev, za nekatere od njih bo izjema od prepovedi začela veljati 4. maja (primerjalnik 2. člena).

>> Rahljanje drugih omejitev
Novi Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji je začel veljati 16. aprila, 18. aprila pa je začela veljati že prva sprememba, ki je določila, da prepoved opravljanja nalog tehnične in registracijske službe velja do 19. aprila in ne do 17. maja, kot velja za ostale prepovedi iz 1. člena. 16. aprila sta začeli veljati sprememba in dopolnitev > Odloka o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji, ki sta podaljšali veljavnost prometnih dovoljenj do 17. junija. 18. aprila pa je začela veljati še druga sprememba tega Odloka, ki je določila, da se tehnični pregledi, postopki v zvezi z registracijo motornih vozil in dela v tahografskih delavnicah od 20. aprila lahko izvajajo, če so pri tem upoštevana priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

>> Prepoved javnega prevoza
Sprememba > Odloka o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji dovoljuje posebni linijski prevoz potnikov od 20. aprila, če organizator in izvajalec zagotovita ustrezno zaščitno opremo za vozno osebje, ureditev vozila in ustrezno dezinfekcijo delov voznega sredstva. Poleg tega morajo potniki ves čas vožnje nositi zaščitno masko, vozilo pa je lahko zasedeno do največ ene tretjine registriranih sedežev.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 52 - 55
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Na vrhu EU o načrtu za okrevanje po pandemiji
Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je pred današnjim vrhom objavil obrise načrta za okrevanje po pandemiji novega koronavirusa. Rezultati vrha, ki jih pričakujejo viri pri EU so: podpora načrtu opuščanja omejevalnih ukrepov in načrtu za okrevanje, ki sta ju pripravila Michel in von der Leynova, podpora dogovoru finančnih ministrov o 540-milijardnem fiskalnem svežnju s pozivom, naj bodo ukrepi nared do 1. junija, ter usmeritve glede sklada za okrevanje in prihodnjega večletnega proračuna, ki bodo v pomoč komisiji pri pripravi konkretnih predlogov.

>> Izredni ukrepi v pandemiji morajo biti omejeni in sorazmerni
Devetnajst članic EU, med katerimi ni Slovenije, je v začetku meseca v skupni izjavi izrazilo globoko zaskrbljenost zaradi tveganja kršitev načel vladavine prava, ki izhaja iz nekaterih izrednih ukrepov. Izjavo so sprejele kmalu po uvedbi nove madžarske zakonodaje, s katero so tam izredne ukrepe ob pandemiji podaljšali za nedoločen čas, niso pa v njej Madžarske izrecno omenile.

>> Sledenje virusu, ne ljudem
Članice EU so pred dnevi opredelile smernice za mobilne aplikacije za sledenje stikom okuženih z novim koronavirusom, ki naj bi olajšale opuščanje omejevalnih ukrepov zaradi pandemije. Podatkov o lokaciji posameznika pri tem naj ne bi uporabljale.

>> Bruselj zavrača razkritje pravne analize
Evropska komisija zavrača razkritje preliminarne pravne analize o tem, ali je bil grški enomesečni suspenz obravnave prošenj za azil po krizi zaradi migracijskega vala iz Turčije v Grčijo v skladu s pravom EU.

>> Nov krog pogajanj o odnosih po brexitu
Združeno kraljestvo in Evropska unija sta v ponedeljek začela nov krog pogajanj o prihodnjih odnosih med stranema po britanskem izstopu iz EU. Pogajanja so zaradi pandemije novega koronavirusa stala mesec in pol. Drugi krog pogajanj bo potekal do petka prek videokonference.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Kazenski zakonik (KZ-1) je od objave leta 2008 doživel osem posegov v besedilo. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu KZ-1.

V časovni lestvici je vseh devet različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjalnik 243. člena, ki ureja kaznivo dejanje ponarejanja denarja). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

KZ-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 840 strokovnimi članki, več kot 3.260 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 16 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh omenjenih vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. januar 2021 Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.