c S
Mariborsko okrožno sodišče lani z nekaj večjim pripadom novih zadev 19.04.2020 10:52 Maribor, 19. aprila (STA) - Mariborsko okrožno sodišče je skupaj s pripadajočimi okrajnimi sodišči v Mariboru, Slovenski Bistrici in Lenartu lani v reševanje prejelo 75.090 zadev, medtem ko jih je rešilo 77.546. Potem ko je pripad novih zadev zadnja leta nekoliko upadal, se je lani povečal za skoraj tri odstotke. Število nerešenih zadev so zmanjšali za dobro četrtino.

Kot je vodstvo sodišča ugotovilo v letnem poročilu, je gledano vse zadeve skupaj, tudi vsako posamezno sodišče sodnega okrožja rešilo več zadev, kot jih je prejelo, kar po mnenju vodstva pomeni, da so sodišča pripad, kljub temu da je bil ta malenkost višji, uspešno obvladovala.

Samo na okrožnem sodišču, torej brez okrajnih, so lani beležili za dober odstotek večji pripad. V obravnavo so prejeli 14.939 novih zadev, leto prej 14.777. Povečal se je zlasti pripad nepravdnih zadev, zlasti na račun spremenjene družinske zakonodaje, gospodarskih zadev in zadev brezplačne pravne pomoči, medtem ko je pripad klasičnih pravdnih zadev upadel za dobrih 16 odstotkov. Manj je bilo tudi novih zadev v kazenskih, gospodarsko-pravdnih in insolvenčnih zadevah.

Sodišča v okviru mariborskega okrožja so lani uspela še dodatno znižati število vseh nerešenih zadev. Če je bilo teh konec leta 2018 še 13.536, jih je bilo konec lanskega leta še 11.057 oziroma skoraj petino manj.

Uspešno so lani reševali tudi insolvenčne postopke, med katerimi gre predvsem za osebne stečaje. Na mariborskem sodišču so lani rešili 904 pomembnejše, kar je bistveno več kot leto prej, ko sta bila taka 602. Lani je bilo vseh novih skupaj sicer 880, kar je približno 200 več kot leto prej. V delu so imeli 2577 tovrstnih zadev, skupaj pa so jih rešili 1183. Ob tem velja omeniti, da se najstarejši stečajni postopki vlečejo še iz leta 1996, kar 11 jih poteka že več kot deset let.

Se je pa na mariborskem sodišču lani znižal pričakovani čas rešitve, in sicer iz dobrih dveh na manj kot dva meseca. Dodatno se je iz skoraj 28 mesecev na dobrih 22 mesecev znižala povprečna starost vseh nerešenih zadev. Število vseh nerešenih sodnih zaostankov so znižali iz 6066 v letu 2018 na 4434 v letu 2019, torej za dobro četrtino, a se je za 66 povečalo število nerešenih pomembnejših zadev.

Uspešni so bili tudi pri reševanju starejših zadev. Ob koncu leta so beležili 2440 vseh nerešenih zadev, ki so starejše od petih let, kar pomeni znižanje za več kot tretjino. Zadev, ki se vlečejo že več kot deset let, pa je bilo konec leta 323 oziroma skoraj 45 odstotkov manj kot leto prej.

Mariborsko sodišče je ob koncu leta 2019 zaposlovalo 87 sodnic in sodnikov ter 369 ostalih članov sodnega osebja. V primerjavi z letom prej so se kadrovsko okrepili, saj so nadomestili odhode nekaj sodnikov iz leta 2018. Na kazenskem oddelku okrožnega sodišča so med drugim dobili tri sodnice, na kazenskem oddelku okrajnega sodišču v Mariboru pa po enega sodnika in sodnico.

V teku je razpis za še dva sodnika na okrožnem sodišču, od tega eden na gospodarskem oddelku, še enega pa rabijo na kazenskem oddelku okrajnega sodišča v Mariboru.