c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Februar 2020, številka 08 / letnik XVIII.
 
Lex non valet extra territorium.
Zakon ne velja izven ozemlja (države).
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Kako so lobirale zavarovalnice?
Pred kratkim je do razmeroma pogostih lobističnih stikov prišlo pred odločanjem poslancev o predlogu sprememb zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katerim so predlagatelji želeli ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kažejo podatki o lobističnih stikih, ki so objavljeni na aplikaciji Erar Komisije za preprečevanje korupcije. Lobirale so predvsem zavarovalnice, ki bi bile v primeru sprejetja zakona ob posel. Po 27. novembru lani je bilo namreč jasno, da bi bil zakon lahko celo sprejet, saj so ga na matičnem parlamentarnem odboru ob izdatnih posegih podprle koalicijske stranke. Od tega datuma je imela Vzajemna, ki ima največ zavarovancev z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, 56 lobističnih stikov glede tega zakona. Prijavljeni lobistični stiki kažejo, da so največ lobirali osebno (32-krat), tudi v prostorih DZ, ostalo prek elektronske pošte, naslovljene bodisi na javne uslužbence ali funkcionarje v DZ. Dvakrat je lobiral tudi Sindikat zaposlenih v Vzajemni prek elektronske pošte.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Evropska unija
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Policija nikoli ne sme človeka zaustaviti in ogovoriti samo zato, da od njega zahteva legitimiranje.
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ključni ukrepi in imena ministrskih kandidatov
Predsednik republike Borut Pahor je državnemu zboru predlagal prvaka SDS Janeza Janšo za novega predsednika vlade. Stranke SDS, SMC, NSi in DeSUS so namreč v torek pozno zvečer podpisale koalicijsko pogodbo, s čimer se Janši obeta dovolj glasov za izvolitev. Med ključnimi ukrepi so med drugim postopna uvedba naborništva, dvig sredstev za občine, učinkovito varovanje državne meje in uvedba univerzalnega otroškega dodatka. V medijih so tudi zaokrožila imena kandidatov, ki bi po neuradnih informacijah lahko zasedli posamezne ministrske stolčke.

>> SDT opozarja na kadrovsko podhranjenost
Specializirano državno tožilstvo (SDT) v svojem poročilu za leto 2019 ugotavlja, da dela uspešno, opozarja pa na kadrovsko podhranjenost in ne povsem primerne prostore. Da bi sojenje, povezano z bančno kriminaliteto, steklo hitreje, predlaga ustanovitev enotnega specializiranega sodišča za gospodarska in korupcijska kazniva dejanja.

>> Obravnave predloga za revizijo v primeru vračanja dodatka ne bo
Vrhovno sodišče je odločilo, da v obravnavo ne bo sprejelo predloga Univerze v Ljubljani za revizijo odločitve rednih sodišč glede vračanja sredstev za dodatek za stalno pripravljenost. Univerza je predlog vložila, ker meni, da sodba rednih sodišč ni pravilna.

>> V sporih glede posojil v frankih sodišče sledi enotni praksi
Vrhovno sodišče je izdalo šesto odločbo v zvezi s krediti v švicarskih frankih in v njej potrdilo, da je banka izpolnila pojasnilno dolžnost (VSRS Sodba II Ips 32/2019). Bistveni poudarki sodbe so po navedbah Združenja bank Slovenije to, da je valutno tveganje pri kreditu v tuji valuti splošno znano dejstvo, da je od povprečno obveščenega in preudarnega potrošnika pričakovati, da se zaveda, da se kredita v evrih in v frankih razlikujeta, da kreditojemalec ne more biti odvezan od minimalne skrbnosti ter da mora biti stopnja informiranja potrošnikov določene intenzivnosti, ne pa v predpisovanju točnega načina informiranja.

>> V zdravstveni aferi prisilna privedba za Drašlerjevo
Na nadaljevanju glavne obravnave v zdravstveni korupcijski aferi je pred senat Okrožnega sodišča v Ljubljani kot priča stopila nekdanja svetovalka v podjetju Emporio Medical Mojca Drašler, za katero je sodnica odredila prisilno privedbo. Govorila je tudi o donatorskih pogodbah, ki jih je podjetje sklepalo z bolnišnicami.

>> Modeli vrednotenja nepremičnin
V javni obravnavi je Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, ki jo mora vlada sprejeti do konca marca. Ministrstvo za okolje in prostor komentarje pričakuje do 4. marca.

>> IP opozarja na poskuse izsiljevanja
Informacijski pooblaščenec je izdal opozorilo podjetjem, naj ne nasedajo poskusom izsiljevanja pod pretvezo varstva podatkov. Zaznal je namreč primere zlorabe pravic posameznikov s področja varstva osebnih podatkov. Najbolj učinkovito se lahko podjetja zaščitijo z ustreznim urejanjem ključnih področij obdelave podatkov, priporoča.

>> V primeru karantene zaposleni upravičeni do nadomestila
Zaposleni, ki se po odredbi zdravnika znajdejo v karanteni, so upravičeni do bolniškega nadomestila, ki gre v breme ZZZS. V primeru razglasitve epidemije ali drugačnih izrednih razmer, pa bi več stroškov krila država. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) določa, da bolniku, ki mu zdravnik odredi izolacijo, pripada bolniško nadomestilo v višini 90 odstotkov od osnove v breme ZZZS (31. člen ZZVZZ).

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Kako do večje koncentracije kazenskih postopkov?    

dr. Marko Novak
   
Prav gotovo si dolgih kazenskih postopkov večinoma ne morejo privoščiti v deželah common law. Če ne zaradi drugega, morda zaradi tega, ker je treba včasih porotnike izolirati od zunanjih vplivov in jih namestiti v poseben prostor. Tudi slavni primer OJ Simpson, z največ publicitete v ameriški pravosodni zgodovini in ekipo »dream team« odvetnikov, je trajal (vsega) leto in štiri mesece, pri čemer je samo sojenje trajalo 11 mesecev, porotniki pa so bili izolirani 265 dni (rekord v ameriški zgodovini). Zadeva OJ Simpson sicer nikakor ni pravi pokazatelj ameriškega kazenskega pravosodja in dolžine teh postopkov, saj je »rekorderka med rekorderji«. Pri nas pa je takšen čas sojenja nekakšen standard, kajti za leto 2019 je 13,6 meseca povprečno trajanje pomembnejše zadeve na okrožnem sodišču, pri čemer to povprečje najbrž »držijo« pokonci kazenske zadeve.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> V veljavi novela ZTP
22. februarja so začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o tajnih podatkih (ZTP), ki naj bi izboljšale učinkovitost sistema in posledično varnost tajnih podatkov. Novela določa sestavne dele komunikacijsko-informacijskih sistemov in postopek varnostne odobritve omenjenih sistemov, v katerih se obravnavajo oziroma hranijo tajni podatki. Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov (UVTP) postaja krovno organizacijsko telo, na področju industrijske varnosti pa se podrobneje ureja preverjanje lastniške strukture organizacije in tako imenovanih povezanih oseb ter izenačujejo pogoji za dostopanje do tajnih podatkov stopnje tajnosti INTERNO za zaposlene v organih in v organizacijah. Poleg tega novela zožuje nabor oseb, ki jim je omogočen dostop do tujih in domačih tajnih podatkov brez dovoljenja za dostop, te osebe pa bodo morale pred dostopom opraviti osnovno usposabljanje in podpisati izjavo o seznanjenosti s predpisi s tega področja.

>> Novela ZDDO že velja
Novela > Zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO), ki je začela veljati 22. februarja, odpravlja neenakost zaposlenih v državnih organih pri priznavanju dodatnih dni dopusta. Tako so zdaj enako kot ostali zaposleni v javnem sektorju upravičeni do dodatnega dneva dopusta na leto za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let (38. člen - primerjalnik besedila).

>> Povračilo stroškov v zvezi z delom
Od 22. februarja je v veljavi tudi novela > Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP), ki odpravlja omejitev pri kolektivnem dogovarjanju. Višina povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, določenih z ZPSDP oziroma na njegovi podlagi, se po novem uporablja, v kolikor ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače.

>> Višina urne postavke začasnega ali občasnega dela
1. marca bo začela veljati Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo, ki določa, da v obdobju od 1. marca 2020 do 28. februarja 2021 višina urne postavke upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 5,05 evra, višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v koledarskem letu 2020 ne sme presegati 7.562,47 evra.

>> Državna volilna komisija
Nov Poslovnik Državne volilne komisije, ki bo začel veljati 7. marca, ureja organizacijo in poslovanje Državne volilne komisije kot samostojnega in neodvisnega državnega organa ter podrobneje določa postopke, s katerimi komisija uresničuje svoje zakonske naloge na področju zakonitosti volitev in referenduma.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 9 in 10
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Komisija objavila letna poročila o državah
Ugotovitve v poročilih o državah kažejo, da je bilo izvajanje priporočil, sprejetih leta 2019, na področju finančnih storitev in aktivnih politik trga dela uspešno. Na področjih, kot sta konkurenca v storitvenem sektorju in zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti javnih financ, izvajanje reform ostaja šibko. Članice so na splošno dosegle vsaj določen napredek pri izvajanju približno dveh tretjin priporočil. V Sloveniji ni napredka pri sprejemanju in izvajanju reform na področju dolgotrajne oskrbe, ki bi zagotovile kakovost, dostopnost in dolgoročno fiskalno vzdržnost.

>> Ob dnevu žrtev kaznivih dejanj
V EU so žrtve kaznivih dejanj zaščitene s številnimi pravicami - mnoge opredeljuje tudi direktiva o pravicah žrtev (2012/29/EU), ki se je začela uporabljati novembra 2015. Komisija bo do poletja pripravila novo strategijo za pravice žrtev za obdobje 2020-2024. V ospredju bodo krepitev vloge žrtev, krepitev sodelovanja in usklajevanja med nacionalnimi organi, izboljšanje zaščite in podpore žrtvam ter olajšanje dostopa do odškodnine.

>> Seznam nekooperativnih davčnih jurisdikcij
Finančni ministri EU so posodobili seznam nekooperativnih davčnih jurisdikcij, na katerega so dodali štiri države oziroma ozemlja (Kajmanski otoki, Palau, Panama in Sejšeli), ki niso v roku izpolnili zahtevanih standardov. Poleg teh je na seznamu še osem jurisdikcij (Ameriška Samoa, Fidži, Guam, Samoa, Oman, Trinidad in Tobago, Vanuatu in Ameriški Deviški otoki), ki še vedno niso skladne s standardi.

>> Smernice za pogajanja
Ministri EU za evropske zadeve so soglasno in brez razprave potrdili smernice za pogajanja o prihodnjih odnosih z Združenim kraljestvom. Unija namerava skleniti prostotrgovinski sporazum z Združenim kraljestvom na podlagi načela nič carin in nič kvot za vse blago, ki vstopa na notranji trg.

>> Brez dogovora o proračunu 2021-2027
Kaotično dvodnevno zasedanje, na katerem so voditelji članic EU prvič poskušali doseči kompromis o evropskem večletnem proračunu za obdobje 2021-2027, se je končalo brez dogovora. Neto plačnice, ki želijo čim manjši proračun, in neto prejemnice, ki želijo čim več kohezijskih sredstev, niso svojih stališč zbližale niti za ped.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je doživel že 19 vplivov na besedilo in vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZFPPIPP.

V časovni lestvici je tudi vseh 20 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjava besedila 391. člena - posebna pravila o izpodbojnosti pravnih dejanj dolžnika). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa le besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

ZFPPIPP je vsebinsko povezan z več kot 560 strokovnimi članki, 18 odločbami Državne revizijske komisije in več kot 5.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.