c S
Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin v javni obravnavi 26.02.2020 13:24 Ljubljana, 26. februarja (STA) - V javni obravnavi je uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, ki jo mora vlada sprejeti do konca marca. Ministrstvo za okolje in prostor komentarje pričakuje do 4. marca.

Modeli vrednotenja nepremičnin se oblikujejo kot matematični zapisi, ki določijo, katere lastnosti nepremičnine pomembno vplivajo na njeno vrednost, in določijo tudi velikost njihovega vpliva. Oblikovani so za vrednotenje treh skupin enot vrednotenja: za stavbe in dele stavb, za zemljišča in za posebne enote vrednotenja, so pojasnili na okoljskem ministrstvu.

Končni predlog modelov vrednotenja nepremičnin za sprejem na vladi je pripravila Geodetska uprava RS (Gurs), in sicer po opravljenem posvetovanju s strokovno javnostjo, s sodelovanjem občin, po javni razgrnitvi in javni predstavitvi predloga modelov vrednotenja nepremičnin in poskusnega izračuna posplošene vrednosti.

Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin za vsak model vrednotenja določa pripadajoče klasifikacije namenske in dejanske rabe, območja vrednostnih con in vrednostnih ravni, formule, tabele, točkovalnike, faktorje in grafe, način uporabe teh elementov, datum modelov vrednotenja ter podatke za pripis posplošene vrednosti.

V skladu z zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin mora vlada izdati najkasneje do 31. marca. Pripis posplošene vrednosti nepremičnin po zakonu bo izveden na dan uveljavitve modelov.

Sprejem uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin do 31. marca in njena uveljavitev s 1. aprilom je nujna zato, ker od 1. aprila dalje v registru nepremičnin ne bo več podatkov o vrednostih nepremičnin, izračunanih na dosedanji način po zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin, poudarjajo na ministrstvu. Nezmožnost uporabe teh podatkov pa bi pomenila, da bi sistemski in drugi uporabniki informacije o vrednostih nepremičnin, ki jih potrebujejo za izvajanje svojih nalog, izgubili, kar bi lahko povzročilo težko popravljive posledice za delovanje države, so dodali

Gurs je sicer predlog novih modelov vrednotenja pripravil v okviru spremembe sistema množičnega vrednotenja nepremičnin, ki je bila sprejeta leta 2017, da bi se skladno z odločitvijo ustavnega sodišča lahko pripisane vrednosti nepremičnin uporabile tudi za davčne namene.