c S
V sporih glede posojil v frankih sodišče sledi enotni praksi 25.02.2020 15:56 Vrhovno sodišče je izdalo šesto odločbo v zvezi s krediti v švicarskih frankih in v njej potrdilo, da je banka izpolnila pojasnilno dolžnost. "Iz obrazložitve te odločbe je razvidno, da je sodna praksa vrhovnega sodišča premišljena in utemeljena ter najpomembneje enotna," so danes sporočili iz Združenja bank Slovenije (ZBS).

Bistveni poudarki sodbe so po navedbah ZBS to, da je valutno tveganje pri kreditu v tuji valuti splošno znano dejstvo, da je od povprečno obveščenega in preudarnega potrošnika pričakovati, da se zaveda, da se kredita v evrih in v frankih razlikujeta, da kreditojemalec ne more biti odvezan od minimalne skrbnosti ter da mora biti stopnja informiranja potrošnikov določene intenzivnosti, ne pa v predpisovanju točnega načina informiranja.

Vrhovno sodišče je ob tem doslej v dveh odločbah ugotovilo, da je posamezna banka ustrezno opravila pojasnilno dolžnost. V treh je reviziji ugodilo. V enem primeru je razveljavilo sodbo sodišča druge stopnje, ki je ugodilo primarnemu zahtevku tožeče stranke za ugotovitev ničnosti kreditne pogodbe v frankih, v dveh pa je presodilo, da so nižja sodišča materialno pravo napačno uporabila in da je bila kreditojemalcem kršena pravica do izjave.

V sporih posojilojemalcev kreditov v švicarskih frankih in bankami, ki so se začeli po tem, ko je leta 2015 vrednost franka v primerjavi z evrom poskočila, še naprej odločajo sodišča. Poskus sporazumnega reševanja problematike kreditov v frankih, v katerem je bil mediator ministrstvo za finance, ni uspel. Združenje Frank je po navedbah ministrstva načeloma sprejelo njihove predlagane pogoje poravnave z nekaterimi dopolnitvami, ZBS pa ne.

Posojilojemalci so proti bankam z argumentom neizpolnjene pojasnilne dolžnosti o tveganjih, povezanih s tovrstnimi krediti, in celo zavajanja sprožili številne sodne postopke za ugotovitev ničnosti posojilnih pogodb. V Združenju frank so na težave opozorili Evropsko komisijo, napovedali so, da se bodo s pritožbo obrnili tudi na druge evropske institucije, pristojne za varstvo človekovih pravic in pravic potrošnikov.

Stanje dolga se po podatkih ZBS nenehno znižuje, neplačnikov kreditov v evrih in frankih je približno enak odstotek. Po podatkih Banke Slovenije je avgusta lani stanje kreditov gospodinjstvom znašalo okrog 10 milijard evrov, od tega jih je bilo v frankih za 367 milijonov v evrski protivrednosti. "To je manj kot štiri odstotke zadolžitve gospodinjstev. Skupno je posojil v frankih približno 7000, stanje dolga se vsako leto zniža za približno 100 milijonov evrov," so navedli v ZBS.

Ljubljana, 25. februarja (STA)