c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
November 2019, številka 43 / letnik XVII.
 
In poenam heres non succedit.
Dedič ne podeduje kazni.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Bomo dobili črno listo zunanjih pripravljavcev zakonodajnih predlogov?
Komisija DZ za nadzor javnih financ, ki je je v sredo znova razpravljala o zlorabah postopkov poenostavljenih prisilnih poravnav, zahteva od ministrstva za pravosodje oz. vlade, da v treh mesecih v DZ pošljeta zakonodajni predlog, ki bo odpravil možnost zlorabe instituta. Organom pregona in Komisiji za preprečevanje korupcije predlaga, da preiščejo "sum sistemske korupcije in lobističnega zakona" nekdanje predsednice vlade Alenke Bratušek in nekdanjega pravosodnega ministra Senka Pličaniča ter zunanjih sodelavcev, ki so po mnenju komisije odgovorni za spremembe zakonodaje, ki so omogočile zlorabe. Ministrstvo naj razmisli o oblikovanju posebnega sodišča za insolvenčne postopke, vlada pa o pripravi črne liste zunanjih pripravljavcev zakonodajnih predlogov, ki so se izkazali za škodljive. Prav tako želijo revizijo spornih primerov, pri katerih so bili ugotovljeni sumi zlorab.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Sodba VSRS VIII Ips 187/2018 z odklonilnim ločenim mnenjem vrhovne sodnice
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Parlamentarna preiskava v zadevi Kangler zadržana tudi glede tožilcev
Ustavno sodišče je do končne odločitve zadržalo tudi izvrševanje Zakona o parlamentarni preiskavi (ZPPre) in Poslovnika o parlamentarni preiskavi, v kolikor se nanaša na državne tožilce. Preiskovalna komisija v zadevi Kangler tako do končne odločitve ustavnega sodišča ne bo smela izvajati niti preiskovalnih dejanj, ki se nanašajo na tožilce, ne samo na sodnike. Tokrat so odločali na podlagi pobude in ustavne pritožbe generalnega državnega tožilca Draga Škete, vrhovnega državnega tožilstva in vrhovnega sodišča. Pobudniki so prepričani, da gre pri ustanovitvi preiskovalne komisije v zadevi Kangler za nedopusten poseg zakonodajne veje oblasti v pravosodje. Predsednik preiskovalne komisije Žan Mahnič je potrdil, da bodo z zaslišanji počakali do končne odločitve ustavnega sodišča.

>> Knovs obremenil Drenikovo
Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je objavila javni del poročila o zapletih v arbitražnem postopku za določitev meje med Slovenijo in Hrvaško. Knovs v poročilu ugotavlja, da slovenska agentka Simona Drenik ni upoštevala Zakona o tajnih podatkih (ZTP), podzakonskih aktov in pravil, ki jim je bila zavezana kot vodja projektne skupine in predstavnica vlade pred arbitražnim sodiščem. Drenikova vztraja, da zakona o tajnih podatkih ni kršila. Nacionalni preiskovalni urad se je s to zadevo že ukvarjal, vendar ni podal nobene kazenske ovadbe proti vpletenim osebam, saj da zanje ni bilo podlage. Po opravljenih preveritvah in zbranih obvestilih je novembra 2017 na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podal zgolj poročilo.

>> Skromno obiskana predstavitev mnenj o protikorupcijski noveli
Javna predstavitev mnenj o noveli zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki v DZ ni privabila veliko predstavnikov strokovne in širše javnosti, je postregla z že večkrat slišanimi argumenti v prid in proti predlogu. Vlada vztraja, da bo novela KPK omogočila učinkovitejše delo, v komisiji pa si želijo priprave povsem novega zakona. V javni predstavitvi mnenj je sodeloval tudi generalni sekretar Transparency International Slovenia Vid Tomić, ki je poudaril, da z obsegom prenove zakona niso zadovoljni, vendar so predlagane rešitve dovolj kakovostne in pomembne, da jih je treba čim prej sprejeti.

>> Sprememba zakonodaje za možnost ukrepanja proti "vardam"
Svet za nacionalno varnost je na sredini redni seji med drugim naložil ministrstvoma za pravosodje in notranje zadeve, da v najkrajšem času pripravita spremembe kazenskega zakonika in prekrškovnih predpisov s ciljem, da bi lahko ukrepali tudi ob aktivnostih samooklicanih vaških straž in skupin, kot je denimo Štajerska varda.

>> Ministrstvo obupalo nad ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost
Ministrstvo za delo ne bo več iskalo podpore ukinitvi dodatka za delovno aktivnost iz novele ZSVarPre-H. Bodo pa v prihodnje nadaljevali z uvajanjem spodbud za brezposelne osebe, s ciljem njihove aktivacije in vključitve na trg dela, so sporočili z ministrstva.

>> Podpora relativnemu prednostnemu glasu
Predstavnikom parlamentarnih strank na pogajanjih pri predsedniku republike ni uspelo doseči končnega soglasja glede sprememb volilne zakonodaje, zdi pa se, da se tehtnica nagiba v prid uvedbi relativnega prednostnega glasu. Minister za javno upravo Rudi Medved je celo prepričan, da imajo za omenjeno spremembo že zagotovljenih 60 glasov.

>> Matiću za dvojni umor v Krkavčah 30 let zapora
Koprsko okrožno sodišče je Marka Matića v ponedeljek spoznalo za krivega dvojnega umora v Krkavčah avgusta lani in ga obsodilo na enotno zaporno kazen 30 let zapora. Kot je pojasnil sodnik Julijan Glavina, je Matić dejanje storil iz koristoljubja in drugih nizkotnih vzgibov, umora pa je izvršil brutalno in hladnokrvno. Sodba še ni pravnomočna.

>> Razrešitev notarja Sikoška še vedno pravnomočna
Odločitev vrhovnega sodišča, ki je ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti nekdanjega notarja Jožeta Sikoška, po navedbah pravosodnega ministrstva ne pomeni, da je do Sikoškove razrešitve prišlo na nezakonit način. Tako je notarjeva razrešitev še vedno pravnomočna, o nadaljnjih korak pa bodo na ministrstvu še odločili.

>> Sodba zoper nekdanji prvi dami Probanke razveljavljena
Mariborsko višje sodišče je razveljavilo januarja izrečeno obsodilno sodbo zoper nekdanji članici uprave medtem že likvidirane Probanke Romano Pajenk in Milano Lah, ki ju je prvostopenjsko sodišče zaradi poslovne goljufije obsodilo vsako na po leto in enajst mesecev pogojne zaporne kazni, so potrdili na mariborskem sodišču in tožilstvu.

>> Raščan oproščen v zadevi goljufanja pri posojilu
Okrožno sodišče v Ljubljani je v torek oprostilo nekdanjega prvega moža Dela Revij in Rašice Pointa Mateja Raščana, ki je bil v primeru prejema posojila od Domna Vivoda obtožen goljufije. Tožilstvo je Raščanu očitalo, da je ob prevzemu 215.000 evrov posojila od Domna Vivoda leta 2010 vedel, da mu tega denarja ne bo nikoli vrnil, torej je imel goljufiv namen, je na izreku sodbe spomnil sodnik Zvjezdan Radonjić. "Sicer pa je obtožnica na več mestih sama s sabo v nasprotju. Po tako invalidni obtožnici, kot je ta, ki vam še vedno očita goljufiv namen, ne bi bil nihče nikjer na svetu obsojen," je bil kritičen Radonjić.

>> Pravosodni organi pri opravljanju nujnih procesnih dejanj le delno učinkoviti
Računsko sodišče je v reviziji učinkovitosti sistema opravljanja nujnih procesnih dejanj v pravosodnih organih ugotovilo, da je sistem le delno učinkovit. Med drugim je ugotovilo, da normativni okvir za učinkovito opravljanje omenjenih dejanj ni bil vzpostavljen v celoti, delno učinkovita sta bila tudi izvajanje in nadzor nujnih procesnih dejanj.

>> Pohvale za napredek pri zaščiti človekovih pravic
Slovenija je v torek v Ženevi v okviru tretjega kroga univerzalnega periodičnega pregleda človekovih pravic po državah predstavila napredek, ki ga je dosegla v zadnjih petih letih. Kot so sporočili z MZZ, so države pohvalile Slovenijo, ker je uresničila veliko število priporočil, ki jih je prejela v prejšnjem krogu, in sicer 138 od 142.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Posodobljen zakona o matičnem registru
23. novembra bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o matičnem registru (ZMatR), ki usklajujejo ZMatR z Zakonom o partnerski zvezi (ZPZ). ZPZ je uvedel nov institut življenjske skupnosti, ki je enakovredna zakonski zvezi, in sicer partnersko zvezo kot življenjsko skupnosti dveh žensk ali dveh moških. Poleg tega se ZMatR usklajuje z Družinskim zakonikom (DZ), ki je ukinil institut podaljšanja roditeljske pravice, uvedel termin starševska skrb, nov institut podelitve starševske skrbi sorodniku in nadomestil institut odvzema poslovne sposobnosti z institutom postavitve pod skrbništvo. Spremembe pa omogočajo tudi enostavnejšo sestavo smrtovnice z vzpostavitvijo povezav podatkov med starši in otroki ter odpravljajo še nekatere druge pomanjkljivosti zakona, ki so bile ugotovljene pri izvajanju zakona v praksi. V primerjalniku 4. člena si lahko ogledate podatke, ki se vpisujejo v matični register po uveljavljeni noveli ZMatR-C. Spremenjeni 31. člen pa določa pravno podlago za povezovanje matičnega registra z evidencami drugih organov, kot so sodišča in centri za socialno delo, z namenom odprave administrativnih ovir.

>> Upravičenci do brezplačnega javnega prevoza
Spremembe in dopolnitve > Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2), ki bodo začele veljati 23. novembra, na področju temeljnih kvalifikacij voznikov v slovenski pravni red prenašajo Direktivo 2018/645/ES. Zaostrujejo se pogoji glede upravljavcev prevozov na področju licenc, na področju javnega potniškega prometa pa je določeno, katera sredstva so namenska sredstva enotne vozovnice proračuna Republike Slovenije. Poleg tega se težje in težko gibalno oviranim študentom, imetnikom invalidske kartice ugodnosti, osebam s statusom vojnega veterana ter upokojencem in osebam starejšim od 65 let zagotavlja brezplačni medkrajevni linijski prevoz (114.b člen - primerjalnik besedila).

>> Reorganizacija MZZ
9. novembra je začela veljati sprememba > Uredbe o notranji organizaciji, sistematizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih. S spremembo se v organizaciji Ministrstva za zunanje zadeve dosedanjim štirim direktoratom doda Direktorat za mednarodno pravo in zaščito interesov, naziv Direktorata za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo pa se spremeni v Direktorat za multilateralo in razvojno sodelovanje.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 67
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Pravobranilec EU: Kataloncu Junquerasu pripada poslanska imuniteta
Generalni pravobranilec na Sodišču Evropske unije Maciej Szpunar je v mnenju, objavljenem v torek, zapisal, da je mandat evropskega poslanca, ki ga je maja osvojil nekdanji katalonski podpredsednik Oriol Junqueras, veljaven. Tako obsojenemu katalonskemu politiku pripada tudi poslanska imuniteta, dokler mu je Evropski parlament ne odvzame.

>> Sodišče EU bo tožbo glede terana obravnavalo 3. decembra
Splošno sodišče EU v Luksemburgu bo tožbo Slovenije proti Evropski komisiji zaradi dodelitve izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran obravnavalo 3. decembra, piše v sodnem koledarju. Slovenija meni, da je izjema nezakonita in da bo povzročila nastanek gospodarske škode za slovenske pridelovalce terana.

>> Sodišče EU: Hrano z zasedenih palestinskih ozemelj je treba posebej označiti
Poreklo živil s palestinskih ozemelj, ki jih zaseda Izrael, in tudi iz izraelskih naselbin na teh ozemljih je treba v Evropski uniji posebej označiti, je v torek odločilo Sodišče EU. Te oznake je treba navesti, da ne pride do zavajanja potrošnikov o poreklu blaga, je odločilo sodišče. Šlo je za spor med Evropskim judovskim združenjem oz. vinarskim podjetjem Vignoble Psagot na eni strani ter Francijo oz. francoskim ministrstvom za gospodarstvo in finance na drugi strani.

>> Članice schengna informacijskega sistema ne uporabljajo pravilno
Članice schengenskega območja ne delajo dovolj, da bi v informacijski sistem pravilno vnašale podatke, piše v poročilu, ki ga je v ponedeljek objavilo evropsko računsko sodišče. Poročilo so pripravili na podlagi pregledov informacijskih sistemov na Finskem, v Franciji, Italiji, Luksemburgu in na Poljskem. Člani računskega sodišča so preverjali, kako informacijski sistemi mejnim policistom pomagajo pri delu, med drugim pri preverjanju ljudi, predmetov in vizumov ter pri primerjavi prstnih odtisov in podatkov o potnikih.

>> Učinkovita varnostna unija
Evropska komisija je objavila poročilo o napredku pri vzpostavljanju učinkovite varnostne unije. V poročilu je predstavila glavne pobude, ki jih je sprejela na nekaterih ključnih področjih varnostne unije, vključno z bojem proti terorizmu in radikalizaciji, izmenjavo informacij, kibernetsko varnostjo ter varnostnim sodelovanjem z Zahodnim Balkanom. Komisija ob tem ugotavlja znaten napredek in oprijemljive rezultate na teh področjih, obenem pa ocenjuje, da so potrebna nadaljnja prizadevanja, zlasti pri izvajanju zakonodaje EU na področju varnosti.

>> Majhna sprememba spornega naziva resorja
Novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pristala na nekaj sprememb v nazivih resorjev. Najbolj sporen portfelj za "zaščito našega evropskega načina življenja" se bo po novem imenoval resor za "spodbujanje našega evropskega načina življenja", so sporočili socialdemokrati (S&D) v Evropskem parlamentu.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
Mateja Končina-Peternel:
Prekluzije v nepravdnih postopkih
 
Renato Vrenčur:
Zastavna pravica
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Duhovi Černobila    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Državne oblasti v želji po ohranitvi oblasti, moči in privilegijev pogosto prirejajo informacije o zadevah javnega pomena in včasih celo tiste, ki so ključne za preživetje naroda. Za ohranitev oblasti in moči so pripravljene poteptati ne le vladavino prava, ustavno demokracijo in pluralizem, temveč v skrajnih primerih tudi človeška življenja. Takšna je tudi zgodba o prikrivanju razlogov za povzročitev jedrske nesreče 26. aprila 1986 v Černobilu in njenih posledic.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo KZ-1?
Kazenski zakonik (KZ-1) je od objave leta 2008 doživel 7 posegov v besedilo. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu KZ-1.

V časovni lestvici je vseh 8 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjalnik 243. člena, ki ureja kaznivo dejanje ponarejanja denarja). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

KZ-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 760 strokovnimi članki, več kot 2.980 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 16 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh omenjenih vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
20. november 2019 Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) 
 
20. november 2019 Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) 
 
20. november 2019 Zakon o zdravilih (ZZdr-2) 
 
20. november 2019 Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) 
 
20. november 2019 Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) 
 
20. november 2019 Zakon o Državnem zboru (ZDZ) 
 
23. november 2019 Zakon o matičnem registru (ZMatR) 
 
23. november 2019 Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) 
 
23. november 2019 Družinski zakonik (DZ) 
 
1. januar 2020 Zakon o dohodnini (ZDoh-2) 
 
1. januar 2020 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) 
 
1. januar 2020 Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) 
 
1. januar 2020 Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI) 
 
1. januar 2020 Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.