c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Avgust 2019, številka 33 / letnik XVII.
 
Error calculi non nocet.
Napaka pri računu ne škoduje.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Odpravljena omejitev odloga izvršbe doma zaradi posebno upravičenih razlogov
Ustavno sodišče je razveljavilo drugi odstavek 71. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), v kolikor se uporablja v primerih, ko gre za izvršbo za izpraznitev in izročitev nepremičnine, ki je dolžnikov dom. Sporni odstavek določa, da lahko sodišče odloži izvršbo tudi, ko so podani posebno upravičeno razlogi, a najdlje za tri mesece in le enkrat. Po odločitvi ustavnih sodnikov začne razveljavitev učinkovati eno leto po objavi odločbe v uradnem listu. Določili so tudi, da do drugačne zakonske ureditve oziroma najpozneje do začetka učinkovanja razveljavitve sodišča o predlogu za odlog izvršbe za izpraznitev in izročitev stanovanjske nepremičnine, ki je dolžnikov dom, odločajo tako, "da ob upoštevanju vseh okoliščin primera dosežejo pravično ravnovesje med interesi upnika in dolžnika". Pri tem je predlog za odlog izvršbe dovoljeno podati najpozneje 14 dni pred datumom izpraznitve in izročitve stanovanjske nepremičnine, "razen če so posebno upravičeni razlogi nastali pozneje ali je bil dolžnik onemogočen, da bi podal predlog za odlog v navedenem roku".

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Evropska unija
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Razpis za slovenskega člana Evropskega javnega tožilstva je odprt le še do 31. avgusta
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Kmalu predlog za preoblikovanje volilnih okrajev
Delovna skupina pod vodstvom ministra za javno upravo Rudija Medveda je v skladu z napovedjo pripravila predlog zakona za preoblikovanje meja volilnih okrajev v vseh osmih volilnih enotah, parlamentarnim strankam ga bo predstavila 3. septembra. Pri oblikovanju volilnih okrajev so, kolikor je mogoče, sledili mejam občin oz. naselij. V predlogu sta na eni strani enakomerna porazdelitev volivcev in na drugi strani geografska zaokroženost bolj enakopravno upoštevani. Alternativa preoblikovanju meja volilnih okrajev predstavlja predlog za uvedbo relativnega prednostnega glasu, po vzoru ureditve za volitve poslancev v Evropski parlament, ki ga je delovna skupina ministrstva že pred poletjem posredovala poslanskim skupinam. V primeru uvedbe prednostnega glasu bi se o kandidatih glasovalo na ravni volilnih enot, kar pomeni, da bi se volilni okraji ukinili oz. se ohranili zgolj na administrativni ravni.

>> Konec poletja številne menjave na čelu veleposlaništev
Konec poletja prihaja do menjav na številnih diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije, med drugim v Zagrebu, kjer bo dosedanjo veleposlanico Smiljano Knez nasledil Vojislav Šuc. Šuc je, kot so potrdili na zunanjem ministrstvu, dobil soglasje države gostiteljice Hrvaške. Položaj bo predvidoma prevzel septembra.

>> Višje sodišče ugodilo pritožbi Abramovega zagovornika
Višje sodišče v Celju je ugodilo pritožbi zagovornika Sebastiena Abramova Mitji Pavčiču, ki je bila vložena zoper sklep preiskovalnega sodnika, s katerim je zavrnil zahtevo za izločitev dokazov v primeru Sare Veber. Sodišče je namreč pritrdilo stališču obrambe, da bi moral sodnik skladno s sodno prakso opraviti t. i. test sorazmernosti. Abramov je sicer od 6. marca letos v priporu zaradi sumov, povezanih s spodletelo zavarovalniško goljufijo z odrezano roko. Tožilstvo je v tej zadevi konec julija vložilo obtožnico zoper vse vpletene, saj si je po mnenju tožilstva 21-letna Julija Adlešič iz Ljubljane januarja letos roko odrezala zato, da bi prejela visoko odškodnino od zavarovalnic.

>> Ugrabiteljema po eno leto in devet mesecev zapora
Dva ugrabitelja 79-letnega Belokranjca sta na novomeškem sodišču priznala krivdo za ugrabitev, za kar jima je sodišče izreklo po eno leto in devet mesecev zapora. Po prestani kazni ju bodo za pet let tudi izgnali iz države. Postopek zoper tretjega domnevnega ugrabitelja pa je sodišče izločilo, saj mora najprej preveriti njegovo dejansko starost.

>> Plačana odsotnost z dela zaradi spremstva prvošolca v šolo
V Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije zahtevajo odpravo diskriminacije pri vprašanju dodatnega dne plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva prvošolca v šolo. Kot so izpostavili, je vrhovno sodišče javnemu sektorju to priznalo, medtem ko je v zasebnem sektorju odločitev o plačanem prostem dnevu prepuščena samovolji delodajalca.

>> ZZZS delno učinkovit pri upravljanju neprekinjenega poslovanja
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) mora svojim uporabnikom nuditi neprekinjeno poslovanje, a je bil v minulih letih pri upravljanju neprekinjenega poslovanja, kot je ugotovilo računsko sodišče, delno učinkovit. Računsko sodišče od ZZZS ni zahtevalo odzivnega poročila, saj je ta med revizijo že pristopil k izboljšavam.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Avtokratski legalizem    

Jan Zobec
   
Za avtokratske legaliste je pravo stvar tehnike, igra besed, abstrakcij in konceptov. Zato po njihovem zadošča, če so izpolnjeni pozitivistični standardi veljavnosti, ne oziraje se na vsebino prava in na njegove vrednotne zaveze. Njihov skrajno vulgaren izraz je na primer klic kakega politika vladajoče večine ali, kar je še bolj značilno, člana parlamenta v kaki ustavno-demokratično hudo podhranjeni postkomunistični državici, da je absurd še večji, celo po izobrazbi pravnika, ki se upira izvršitvi odločbe ustavnega sodišča in zato tej instituciji javno žuga, češ, »ali si res želimo, da o najpomembnejših družbenih vprašanjih odloča ustavno sodišče oziroma devet ljudi«. Simptom istega fenomena je objava stališča najvišjega sodišča v državi, da bo spoštovalo samo tiste sodbe ESČP, ki jih bo ono samo ocenilo kot prepričljive.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
mag. Jasmina A. Tabaković:
Prikriti preiskovalni ukrepi po ZKP-N
 
 
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Sodišče EU o evidentiranju delovnega časa zaposlenih
Sodba Sodišča EU v zadevi C-55/18 nalaga državam članicam opredelitev konkretnih pravil za obvezno vzpostavitev objektivnega, zanesljivega in dostopnega sistema za evidentiranje dnevnega delovnega časa zaposlenih. Tudi za slovenskega zakonodajalca to pomeni nalogo za ustrezno ureditev tega področja in dopolnitev obstoječe zakonodaje, ki določa načine vodenja evidenc na področju dela, za delodajalce, ki še ne uporabljajo sistemov za evidentiranje, pa zahtevo po prilagoditvah.

>> Libra tudi pod lupo Evropske komisije
Evropska komisija se je postavila v dolgo vrsto regulatorjev po svetu, ki jih skrbi uvajanje digitalne valute libra. Komisija preverja, ali bi libra - projekt ameriškega Facebooka in njegovih partnerjev - omejevala konkurenco. Nova digitalna valuta libra, ki temelji na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov, naj bi bila po načrtih svojih idejnih očetov v uporabi prihodnje leto. Varčevanje, transakcije in nakupi z njo naj bi bili tako preprosti, kot je pošiljanje sporočil.

>> Podjetjem v pomoč nova spletna stran o pravicah potrošnikov
Evropska potrošniška organizacija je v sodelovanju z drugimi organizacijami vzpostavila spletno stran, na kateri lahko podjetniki poiščejo informacije o pravicah potrošnikov in poskrbijo za skladnost svojega poslovanja z zakonodajo. Spletna stran www.consumerlawready.eu je namenjena predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki predstavljajo več kot 99 odstotkov podjetij v EU.

>> Poljska zamenjala komisarskega kandidata
Nova predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je že začela pogovore s kandidati za komisarje. Kljub izteku roka imen kandidatov še ni posredovala Italija, medtem ko je poljski kandidat Krzysztof Szczerski v ponedeljek, potem ko mu je von der Leynova ponudila kmetijski resor, od kandidature odstopil. Francoska kandidatka pa je tesna sodelavka predsednika Emmanuela Macrona Sylvie Goulard, ki je trenutno namestnica guvernerja francoske centralne banke, sicer pa poznavalka ekonomskih in evropskih zadev.

>> Poravnava obveznosti tudi v primeru brexita brez dogovora
Velika Britanija bo morala svoje obveznosti v višini 39 milijard funtov (43 milijard evrov) poravnati tudi v primeru brexita brez dogovora, je danes v Bruslju poudarila tiskovna predstavnica Evropske komisije Mina Andreeva. Novi britanski premier Boris Johnson je namreč ponovil, da v primeru izstopa brez dogovora Otok ne bo plačal računa za brexit.

>> Na Nizozemsko zaradi brexita sedeže preselilo že 100 podjetij
Okoli 100 mednarodnih družb je zaradi brexita sedeže že preselilo na Nizozemsko, še 325 pa se jih zanima za selitev, so sporočili iz nizozemske državne agencije za tuje naložbe. Tamkajšnji mediji so poročali, da je samo prvih 62 družb, ki je sedeže že preselilo, na Nizozemskem ustvarilo 2500 delovnih mest in za naložbe namenilo 310 milijonov evrov.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Sodni svet išče predsednika dveh sodišč
Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur za mesti predsednika Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu ter predsednika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani. Za ti mesti lahko kandidirajo sodniki, rok za prijavo je 22. september. Kandidati morajo kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih (ZS). Predložitev šestletnega strateškega programa dela sodišča pa ni obvezna za kandidate za podpredsednike sodišč. Sodni svet je namreč objavil tudi javni poziv k vložitvi kandidatur za mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Novem mestu.

>> Prijava prebivališča
24. avgusta je začela veljati dopolnitev > Pravilnika o izvrševanju Zakona o prijavi prebivališča, ki za stanodajalce, ki imajo z ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, sklenjen dogovor glede izvajanja elektronske prijave in odjave začasnega prebivališča iz drugega odstavka 17. člena Zakona o prijavi prebivališča, uvaja elektronsko prijavo in odjavo začasnega prebivališča preko spletnega servisa. Stanodajalec tako izvede prijavo oziroma odjavo neposredno v registru stalnega prebivalstva in dodatno potrjevanje zapisov v pripravi na upravni enoti ni več potrebno.

>> KP grafične dejavnosti
Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi grafične veljavnosti, ki je začel veljati 23. avgusta, uporabljal pa se bo od 1. januarja 2020, zvišuje zneske najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede v Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 52
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZPP?
Zakon o pravdnem postopku (ZPP) je doživel že 29 vplivov na besedilo in vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZPP.

V časovni lestvici je tudi vseh 30 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjava besedila 324. člena - sestavine sodbe). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa le besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

ZPP je vsebinsko povezan z več kot 1.850 strokovnimi članki, več kot 1.900 odločbami Državne revizijske komisije, več kot 45.900 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 653 sodbami Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.