c S
Računsko sodišče: ZZZS delno učinkovit pri upravljanju neprekinjenega poslovanja 28.08.2019 12:55 Ljubljana, 28. avgusta (STA) - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) mora svojim uporabnikom nuditi neprekinjeno poslovanje, a je bil v minulih letih pri upravljanju neprekinjenega poslovanja, kot je ugotovilo računsko sodišče, delno učinkovit. Računsko sodišče od ZZZS ni zahtevalo odzivnega poročila, saj je ta med revizijo že pristopil k izboljšavam.

Neprekinjeno poslovanje je sposobnost organizacije, da ob nastopu motenj na podlagi vnaprej definiranih postopkov nadaljuje s poslovanjem na vnaprej določeni sprejemljivi ravni.

Računsko sodišče je na izzive pri zagotavljanju neprekinjenega delovanja informacijskega sistema ZZZS opozorilo že v reviziji iz leta 2012. Ker nekateri pomembni elementi neprekinjenega delovanja informacijskega sistema še niso bili izvedeni, se je računsko sodišče odločilo za uvedbo nove revizije. Ta se je nanašala na obdobje od sredine decembra 2012 do konca maja 2018, izsledke in priporočila pa je računsko sodišče objavilo v poročilu na svoji spletni strani.

Kot navaja računsko sodišče, ZZZS pred revizijo ni imel pripravljene strategije neprekinjenega poslovanja in ni imel uvedenega sistema upravljanja neprekinjenega poslovanja. Je pa imel v internih aktih določene nekatere aktivnosti, povezane s poslovanjem v primeru motenj procesov, kakor tudi neformalno vpeljan in delno dokumentiran sistem za obvladovanje motenj in odzivanje nanje.

Kot pojasnjuje računsko sodišče, je ZZZS že med revizijo pristopil k boljšemu zagotavljanju neprekinjenega poslovanja, dokončno je vzpostavil rezervno lokacijo informacijskega sistema ter izvedel vrsto drugih ukrepov, s katerimi je izboljšal obvladovanje tveganj neprekinjenega delovanja.

Med potencialne grožnje, ki lahko vplivajo na poslovanje ZZZS, spadajo okvara informacijskega sistema, naravne nesreče, terorizem in kibernetski napadi. Prekinitev poslovanja ZZZS pa lahko vpliva na celotni zdravstveni sistem.