c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Februar 2019, številka 08 / letnik XVII.
 
Testibus, non testimoniis creditur.
Verjame se pričam, ne pričevanjem.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Predstavila sta se kandidata za sodnika Sodišča EU
Oba kandidata za sodnika Sodišča EU - Marko Pavliha in Miro Prek - sta v včerajšnji predstavitvi v predsedniški palači kot referenco za imenovanje izpostavila predvsem svoje dosedanje delo.


Pavliha je izpostavil bogato akademsko kariero, desetletne izkušnje v gospodarstvu, kjer se je ukvarjal s področji, s katerimi se ukvarja tudi splošni oddelek Sodišča EU (področje intelektualne lastnine, konkurenčno in delovno pravo ipd.), pa tudi svoje politične izkušnje. Prek pa je v svoji predstavitvi izpostavil svoje dozdajšnje delo na mestu sodnika splošnega oddelka Sodišča EU, ki ga je po svoji oceni opravil dobro. "Mislim, da nam je v 12 letih uspelo zgraditi eno najbolj solidnih in izkušenih ekip na sodišču," je dejal.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Dopolnjen predlog Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Šestletni mandat varuha človekovih pravic začenja Peter Svetina
Specialni pedagog Peter Svetina, ki ga je DZ za varuha človekovih pravic imenoval konec januarja, je v nedeljo kot peti varuh v Sloveniji začel svoj šestletni mandat. Svetina zagotavlja, da bo njegovo temeljno vodilo pravičnost za vse prebivalke in prebivalce. Med svojimi prednostnimi nalogami je napovedal, da morajo biti najprej upoštevane vse pobude, ki so jih pri varuhu podali do zdaj. Zagotovil pa je tudi, da bo vsakodnevno opozarjal na kršitve človekovih pravic vseh prebivalk in prebivalcev v državi.

>> Ostruh in Prelič med drugim o preizkusni dobi sodnikov
Javnosti sta se pretekli teden predstavila Boris Ostruh in Saša Prelič, kandidata za člana Sodnega sveta, ki ju državnemu zboru v izbiro za eno mesto v Sodnem svetu predlaga predsednik republike Borut Pahor. Med drugim sta se izrekla tudi o pobudi za uvedbo preizkusne dobe sodnikov. Ostruh je njen zagovornik, Prelič pa meni, "da ne more škoditi".

>> DZ v upravni spor zaradi odločbe o razkritju glasovnic
Državni zbor časniku Večer ne želi poslati kopij glasovnic z volitev predsednika vlade Marjana Šarca v DZ avgusta lani, kar bi mu v skladu z odločbo informacijskega pooblaščenca moral. Namesto tega se je raje odločil za upravni spor. V njem trdi, da je odločba informacijskega pooblaščenca obrazložena pomanjkljivo, očitajo mu tudi argumentacijsko zmoto. Informacijski pooblaščenec je namreč decembra lani pritrdil Večeru, da opredelitev tajnosti volitev za premierja, določena v 111. členu ustave, ne omejuje pravice do dostopa do informacije javnega značaja, ko je glasovanje za premierja zaključeno.

>> Davčna reforma za razbremenitev dela
Ministrstvo za finance je pripravilo predlog davčnih sprememb, s katerimi želi razbremeniti delo in posledično z višjo potrošnjo podpreti gospodarsko rast. Na drugi strani bi izpad delno pokrilo z višjo obdavčitvijo kapitala in boljšim pobiranjem davkov. Spremembe pri regresu želi uveljaviti še letos, glavnino sprememb pa v letu 2020. Po novem bi bilo izplačilo zaposlenemu, ki bi prejel regres v višini 1184 evrov (70 odstotkov povprečne bruto plače 1692 evrov, ki je sedaj oproščen plačila prispevkov), višje za 243 evrov. Izplačilo regresa zaposlenemu z minimalno plačo in regresom v višini povprečne bruto plače bi bilo višje za 190 evrov, so izračunali na ministrstvu.

>> Sindikati in delodajalci v prvih odzivih na predlagano davčno reformo previdni
Predlog davčnih sprememb finančnega ministrstva gredo načeloma v pravo smer, pravijo v ZSSS, kjer bodo pred podrobnejšo opredelitvijo počakali na uradni predlog. V OZS pozdravljajo razbremenitev stroškov dela, nasprotujejo pa zvišanju davka od dohodka pravnih oseb. V GZS pa menijo, da gre za dobrodošlo spodbudo k rasti plač.

>> Davek na nepremičnine
Ministrstvo za finance ni odstopilo od priprave davka na nepremičnine, zatrjuje minister Andrej Bertoncelj in dodaja, da bo davek uveden, ko bodo evidence popolne. Kdaj bo to, ni znano. Podatki o zemljiščih z državnimi cestami in železnico bi lahko bili urejeni do 1. junija letos, o zemljiščih z občinskimi cestami pa v dveh tretjinah do konca leta.

>> Obsodba diskriminacije
Sodišče je prvič v Sloveniji obsodilo zdravstvenega delavca, ki je diskriminiral posameznika zaradi virusa hiv. Zobozdravnica je v zagovoru sicer zatrjevala, da moškega ni zavrnila zaradi okužbe, ampak ker naj ne bi imela možnosti pravočasno in ustrezno sterilizirati medicinske opreme.

>> Furs Mirku Tušu onemogočil razpolaganje z deležem
Finančna uprava RS (Furs) je na lastniškem deležu Mirka Tuša v družbi Tuš Holding, ki je edina lastnica Engrotuša, vpisala zastavno pravico zaradi zavarovanja izpolnitve davčne obveznosti v višini 6,53 milijona evrov. S tem mu je tudi prepovedala razpolaganje s tem poslovnim deležem, je razvidno iz objave celjskega okrožnega sodišča.

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Komisija prilagaja metodo izračuna za finančne sankcije
Kadar Komisija proti državi članici sproži postopek pred Sodiščem zaradi kršitve prava EU, lahko Sodišče v določenih primerih državi naloži finančne sankcije, ki jih predlaga Komisija. Pri izračunu zneska Komisija poleg resnosti kršitve in njenega trajanja vedno upošteva gospodarske razmere v članici in njeno institucionalno težo. Do sedaj je ta dva elementa v konkretno vrednost prenašala tako, da je upoštevala BDP države članice in število glasov, ki so ji dodeljeni v Svetu. Sodišče EU pa je v nedavni sodbi menilo, da pravil o glasovanju v Svetu, kot so bila spremenjena z Lizbonsko pogodbo, ni več mogoče uporabljati v ta namen. Ker Komisija meni, da bi bilo treba poleg zanašanja na BDP držav članic še naprej upoštevati tudi institucionalno težo, je bilo treba poiskati novo metodo, ki bi vključevala ta vidik. Komisija bo zato v prihodnosti upoštevala število sedežev za predstavnike v Evropskem parlamentu, dodeljenih vsaki državi članici. Tako pridobljeni zneski ne bodo ustvarjali neupravičenih razlik med državami članicami in bodo ostali čim bolj podobni zneskom na podlagi sedanje metode izračuna, ki so sorazmerni in dovolj odvračilni. Pristop Komisije bo v okviru nove metode še naprej odločen, uravnotežen in pravičen za vse države članice.

>> Spodbujanje zasebnih in javnih naložb
Evropska komisija pozdravlja politični dogovor, ki so ga države članice dosegle o programu InvestEU za spodbujanje zasebnih in javnih naložb v Evropi v naslednjem dolgoročnem proračunu EU. Program bo združil 14 finančnih instrumentov EU za podporo naložbam, kar bo olajšalo dostop do financiranja naložbenih projektov in izboljšalo njegovo učinkovitost. Evropski parlament, Svet EU in Komisija sedaj lahko začnejo medinstitucionalno razpravo za sprejetje programa.

>> Ocena gospodarskih in socialnih razmer
Komisija EU v svoji letni oceni gospodarskih in socialnih razmer v državah članicah poudarja potrebo po spodbujanju naložb ter izvajanju odgovornih fiskalnih politik in dobro zasnovanih reform. Včeraj objavljena poročila o 28 državah članicah se osredotočajo na nacionalno razsežnost evropskega semestra. Poročila vsebujejo podrobno analizo gospodarskih in socialnih izzivov posameznih držav. Izzivi se med državami zelo razlikujejo, za njihovo rešitev pa je treba sprejeti ustrezne in odločne ukrepe politike. Komisija med drugim ugotavlja, da slovensko gospodarstvo še vedno raste in ostaja mednarodno konkurenčno. Medtem ko je lani doseglo 4,4 % rast, naj bi se letos gospodarska rast zmanjšala na 3,1 %, v letu 2010 pa na 2,8 %. Vendar Komisija opozarja, da v Sloveniji ni napredka na področjih zdravstvenega varstva, dolgotrajne oskrbe in pokojninskega sistema, ki jih obremenjuje staranje prebivalstva.

>> Več kot polovica spletnih trgovin v EU ne spoštuje zakonodaje
Evropska komisija in nacionalni organi za varstvo potrošnikov so pregledali 560 spletišč za elektronsko trgovanje, ki ponujajo različne vrste blaga, storitev in digitalnih vsebin. Na približno 60 odstotkih spletišč so ugotovili nespoštovanje pravil EU o varstvu potrošnikov, zlasti glede tega, kako so predstavljene cene in posebne ponudbe.

>> Sodelovanje osebja EK v letošnji evropski volilni kampanji
Evropska komisija je včeraj sprejela praktične smernice za sodelovanje osebja Evropske komisije v letošnji evropski volilni kampanji. Smernice temeljijo na že obstoječih načelih, določenih v kadrovskih predpisih, in dopolnjujejo praktične ureditve za komisarje, ki bodo sodelovali na majskih evropskih volitvah in jih je Komisija objavila v začetku tega meseca.

>> Predlog o možnosti preložitve brexita
Britanski poslanci so soglasno potrdili predlog premierke Therese May, ki predvideva, da bodo poslanci o britanskem izstopnem sporazumu glasovali do 12. marca ter nato morda še o brexitu brez dogovora in njegovi preložitvi.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      »Kdor se za tele pravda, kravo zapravi«*    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Neofašistične izjave iz Bazovice so napisale še drugo zgodbo, ki izhaja iz večine odzivov slovenskih politikov vseh vrst barv in nravi. Lahko še tako neutrudno in skrbno med njimi iščemo tisto junakinjo oziroma junaka, ki bi brezpogojno in enakovredno obsodil hudodelstva zoper človečnost in sistematične kršitve človekovih pravic ter temeljnih svoboščin tako fašističnega kot tudi komunističnega totalitarnega režima. Če si priznamo, so lahko le naivneži pričakovali, da se bo našel takšen junak.
   
     
   
 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
Jure Levovnik, Eva Gostiša:
Sodno varstvo poslovnih skrivnosti
 
Borut Leskovec, Gregor Kovačič:
Uporaba ZJN-3 za pravne storitve
 
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Javni poziv sodnikom
Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Celju. Prijave lahko kandidati pošljejo do 27. marca, kandidaturi pa morajo priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih.

>> Organi javne uprave
23. februarja so začele veljati spremembe in dopolnitve > Uredbe o notranji organizaciji, sistematizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih. Spreminja se organizacijska struktura Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer bodo namesto dveh direktoratov delovali trije. Poleg Direktorata za kmetijstvo in Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (ki se bo s 1. aprilom preimenoval v Direktorat za gozdarstvo in lovstvo), se bo ustanovil Direktorat za hrano in ribištvo. Poleg tega se bodo s spremembo Uredbe naloge na vseh uradniških delovnih mestih policistov lahko opravljale brez omejitev, kot jih za delovna mesta policistov določa 55. člen Uredbe.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 11 in 12
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZST-1?
Zakon o sodnih taksah (ZST-1) je od leta 2008 doživel že 14 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZST-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 15 verzij besedila zakona, kot se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu, tako npr. primerjava besedila 24. člena ZST-1 (stečajni postopek in postopek prisilne poravnave) pred in po spremembi.

Besedilo ZST-1 je vsebinsko povezano tudi z več kot 130 strokovnimi članki in več kot 2.500 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.