c S
Bertoncelj ni odstopil od davka na nepremičnine 26.02.2019 13:04 Ministrstvo za finance ni odstopilo od priprave davka na nepremičnine, zatrjuje minister Andrej Bertoncelj in dodaja, da bo davek uveden, ko bodo evidence popolne. Kdaj bo to, ni znano. Podatki o zemljiščih z državnimi cestami in železnico bi lahko bili urejeni do 1. junija letos, o zemljiščih z občinskimi cestami pa v dveh tretjinah do konca leta.

Ministrstvo pripravlja pravne podlage za uvedbo davka, so pa v razpravah v okviru projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin ugotovili, da evidence niso popolne v takšni meri, da bi bilo smiselno pristopiti k množičnemu vrednotenju in uveljavitvi zakona o davku na nepremičnine, je danes v Ljubljani ob predstavitvi davčne reforme povedal Bertoncelj.

Neurejeni so predvsem podatki o dejanski rabi zemljišč, prek katerih potekajo javne ceste in železnica. Težava bi bila, če bi bila glede na velik delež te infrastrukture, ki še vedno leži na zasebnih zemljiščih, za ta zemljišča predvidena oprostitev davka.

Za zajem podatkov dejanske rabe za državne ceste sta zadolžena Dars in Direkcija RS za infrastrukturo. Trenutno sta pri obeh v teku javna razpisa, na osnovi katerih bo izveden zajem podatkov. Če ne bo zapletov pri postopkih oddaje javnega naročila, bodo podatki do roka, 1. junij letos, zajeti, so STA povedali v direkciji.

Za zajem podatkov o dejanski rabi železniške infrastrukture je zadolžena družba SŽ-infrastruktura. Po zagotovilih upravljavca bodo tudi podatki za železnice zajeti do roka 1. junij 2019, so dodali v direkciji.

Za zajem podatkov dejanske rabe za občinske javne ceste pa so zadolžene občine. Glede na to, da so občine šele v fazi priprav aktivnosti - prvič so bile o obveznosti obveščene aprila lani -, v direkciji ocenjujejo, da bo do 1. junija letos podatke posredovala ena tretjina občin.

"Prejete podatke občin bo treba preveriti in vključiti v matično evidenco dejanske rabe cestne in železniške infrastrukture, za kar potrebujemo dodatni kader, ki pa še ni odobren. Za vzpostavitev in vodenje matične evidence je zadolžena Direkcija RS za infrastrukturo, ki do sedaj še ni imela tovrstne naloge," pravijo v direkciji.

Kljub temu ocenjujejo, da bodo do konca leta v matično evidenco vključeni podatki dveh tretjin občin.

V direkciji dodajajo, da občinam svetujejo pri pripravi za zajem podatkov dejanske rabe. Potem ko so na predstavitvi januarja v Ljubljani imeli 100 udeležencev, imajo za štiri predvidene predstavitve v marcu 80 prijavljenih. "Odziv občin je torej pričakovan, zato upravičeno pričakujemo, da bodo prejeti tudi zahtevani podatki. Je pa rok prekratek in dejansko ni mogoče vsega izvesti v treh mesecih, kolikor je še do zakonskega roka," pravijo.

Ljubljana, 26. februarja (STA)