c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Oktober 2018, številka 43-44 / letnik XVI.
 
Sol lucet omnibus.
Sonce sije vsem.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Dvajset finalistov za izbor najvplivnejših pravnikov
Na portalu IUS-INFO letos poteka že osemnajsti izbor 10 najvplivnejših pravnikov in z iztekom prvega dela je znan krog finalistov. Med dvajsetimi pravnicami in pravniki, ki so bili največkrat predlagani, boste obiskovalci portala izbrali deset najvplivnejših v letu 2018. Organizatorji izbora smo prejeli skoraj 100 različnih predlogov oziroma imen slovenskih pravnic in pravnikov, ki so bili letos po mnenju uporabnikov našega portala posebej prizadevni in prodorni pri svojem strokovnem delu. Med finalisti je tudi nekaj, lahko rečemo mlajših pravnikov, ki jih doslej v izboru nismo srečevali, vendar pa uveljavljeni pravniki z akademskega področja ohranjajo močan vpliv.

V drugem delu izbora, ki poteka na novem portalu IUS-INFO do 19. novembra do 12. ure, lahko vsak glasovalec odda svoj glas za enega izmed dvajsetih predlaganih pravnikov in pravnic, pri tem pa lahko doda tudi vprašanje za izbranega kandidata. Po preštetju vseh glasov bodo 20. novembra na portalu IUS-INFO objavljena imena 10 najvplivnejših pravnikov v letu 2018.Uvrstitev med 10 najvplivnejših pravnikov pridobiva vse večjo veljavo tako v pravni kot tudi širši javnosti in družba LEXPERA, ki ureja in razvija portal IUS-INFO, bo vseh deset povabila na okroglo mizo, s katero se izbor tradicionalno končuje. Na slovesnosti, ki bo v torek, 27. novembra, v ljubljanskem hotelu InterContinental, bodo najvplivnejši slovenski pravniki in pravnice prejeli priznanja ter v razpravi predstavili svoje poglede na različne aktualne teme in dogodke v slovenskem političnem, gospodarskem in družbenem okolju. Tako kot vsako leto pričakujemo zanimivo in polemično razpravo, ki jo bo mogoče spremljati tudi v živo na spletnem portalu rtvslo.si.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› Evropska unija
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Dopolnjen predlog obsežne novele Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1A)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Rajko Knez novi predsednik Ustavnega sodišča
Ustavni sodniki so na ponedeljkovi upravni seji za novega predsednika ustavnega sodišča soglasno izvolili sodnika Rajka Kneza, ki bo funkcijo nastopil 19. decembra, so sporočili s sodišča. Predsednici ustavnega sodišča Jadranki Sovdat namreč 18. decembra letos poteče devetletni mandat ustavne sodnice.

>> Verica Trstenjak za Pahorja primerna kandidatka za ustavno sodnico
Predsednik republike Borut Pahor je po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin o izbiri kandidata za novega ustavnega sodnika ocenil, da je Verica Trstenjak primerna kandidatka za to funkcijo. Zato bo v začetku novembra s poslanskimi skupinami ugotovil, ali bi Trstenjakova na glasovanju v DZ dobila zadostno podporo. Profesor na Univerzi na Primorskem Andraž Teršek je v torek zvečer predsednika države obvestil, da umika soglasje h kandidaturi za ustavnega sodnika.

>> ESČP ni prepričalo Vrhovnega sodišča
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) z argumentacijo ob torkovi razsodbi, da država podjetju Pro Plus ni zagotovila pravice do poštenega sojenja, ni prepričalo Vrhovnega sodišča. ESČP po mnenju Vrhovnega sodišča ni v zadostni meri upoštevalo posebne določbe Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1), po kateri tožnik v postopku sodnega varstva ne more navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov, na primer zaslišanja prič. Da je glavna obravnava v postopku sodnega varstva po ZPOmK-1 izjema, je Vrhovno sodišče posebej opozorilo že v svojih drugih odločbah. Namenjena je namreč preizkusu ugotavljanja dejanskega stanja, ne pa ugotavljanju novih oziroma drugačnih dejstev z novimi dokazi.

>> Tožilstvo zaradi nejasnosti v ZOPNI želi pojasnila vrhovnega sodišča
Zaradi še ene nejasnosti v Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) je specializirano državno tožilstvo sodišču predlagalo, da ustavi postopek zoper obsojenega člana organizirane kriminalne združbe Darka Lukavečkega in vrhovno sodišče zaprosi za svetovalno mnenje. Odprto pravno vprašanje se nanaša na dopustnost nadomestnega odvzema nezakonitega premoženja, ki se izvaja v obliki odvzema zakonitega premoženja oziroma naložitve v plačilo denarnega zneska, ki ustreza tej vrednosti, torej predvsem v primerih, ko se izkaže, da je toženi v nekem obdobju razpolagal z nezakonitim premoženjem, ki pa ga nima več.

>> Vsi se ne strinjajo z umikom tožb
Na Okrožnem sodišču v Ljubljani, ki odloča o tožbah po Zakonu o odvzemu nezakonitega premoženja (ZOPNI), so pojasnili, da so po prejemu umikov tožb specializiranega državnega tožilstva v večini primerov že dobili odgovore toženih strank. Nekatere se strinjajo z umikom tožb, druge pa ne. Specializirano tožilstvo je sicer na podlagi julijske odločitve ustavnega sodišča umaknilo devet tožb in eno pritožbo na sodbo. Med tistimi, ki se z umikom tožb ne strinjajo, je tudi Andrej Lovšin. Specializirano državno tožilstvo je sicer tožbo vložilo proti nekdanjemu prvemu možu Intereurope ter njegovi mami in hčerki, na kateri naj bi prenesel nezakonito premoženje. Tožilstvo je zahtevalo 1,9 milijona evrov, med obravnavo pa je zahtevek že zmanjšalo na 1,6 milijona evrov. Po odločitvi ustavnega sodišča, ki je razveljavilo prvi odstavek 57. člena ZOPNI, pa je tožilstvo tožbo proti Lovšinovim umaknilo.

>> Zadeva Radan
Z zaključnimi besedami obrambe se je danes nadaljevalo sojenje Ivanu Radanu, ki mu tožilstvo med drugim očita uboje štirih bolnikov (ozadje zadeve). Obramba je prepričana, da mu ni mogoče utemeljeno očitati nobenega kaznivega dejanja, Radan pa je dejal, da je vse naredil v dobro bolnikov in da obtoženih dejanj ni kriv. Izrek sodbe bo 6. novembra. Tožilka Katarina Bergant je sodišču v ponedeljek predlagala izrek enotne kazni 20 let zapora in prepovedi opravljanja zdravniškega poklica. Bergantova je v zaključnih besedah opozorila na stalno spreminjanje obdolženčevih zagovorov, ki jih je prilagajal glede na stanje, ugotovljeno na obravnavah. Kritična je bila tudi do avstrijskega izvedenca Wolfganga Krölla, ki je po njenih oceni presegel svoja pooblastila, ko je v pričanju komentiral stranke v postopku, direktno napadal tožilstvo in žalil strokovno pričo tožilstva.

>> Furs obdavčuje račune v tujini
Na Finančni upravi RS (Furs) so obdelali podatke o bančnih računih slovenskih državljanov, ki so jih do konca lanskega septembra prvič prejeli iz držav, podpisnic sporazuma pod okriljem OECD izpred štirih let. Kjer so ugotovili nepravilnosti, so odmerili dodatne davčne obveznosti. Gre za skupaj 3,6 milijona evrov.

>> Obdavčitve nepremičnin
Ministrstvo za finance bo predvidoma v petek predstavnikom koalicije, ki so člani odbora DZ za finance, predstavilo delovni osnutek prenove sistema obdavčitve nepremičnin. Ministrstvo predlaga, da bi bila davčna osnova celotna pripisana vrednost nepremičnine, stopnje pa bi bile za posamezne vrste nepremičnin različne.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ugrabitev vrhovnega sodišča    

dr. Matej Avbelj
   
Pri ocenjevanju »reformnih« ukrepov na Poljskem in na Madžarskem prav tako ne gre soditi (izključno) s slovenske perspektive. V obeh zadevnih državah je po padcu komunizma, to velja še posebej in zlasti za Poljsko, prišlo do globoke zamenjave ne le političnih ampak tudi pravnih elit. Nekdanja predsednica poljskega vrhovnega sodišča tako prihaja iz disidentskega gibanja Solidarnost, pa je bila razrešena v akciji odstranjevanja komunističnih elementov z vrhovnega sodišča. Primerjave s Slovenijo so seveda nemogoče. Tudi pri nas sicer določene sodnike podijo z Vrhovnega sodišča, pa ne zaradi njihovega komunističnega slovesa, pač pa zaradi sedanjega disidentstva. Narobe svet.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Pravica do nadomestila plače po prenehanju funkcije župana
Tožnik, ki je opravljal funkcijo župana pri toženki, je ob neizvolitvi v nov mandat skladno z drugim odstavkom 15. člena > Zakona o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO) pri pristojnem organu toženke uveljavljal pravico do nadomestila plače, ki naj bi mu pripadalo po 14. členu ZFDO. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je temu pritrdila, novi župan pa se s tem ni strinjal in izdal sklep o zadržanju izvajanja odločitve Komisije. Višje delovno in socialno sodišče je v sodbi Pdp 589/2018 potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, ki je razsodilo, da je toženka dolžna tožniku obračunati in nakazati nadomestilo plače, plačati predpisane davke in prispevke, ga prijaviti v zavarovanje in mu za ta čas priznati pokojninsko dobo. Tožnik namreč iz objektivnih razlogov ni mogel nadaljevati z opravljanjem županske funkcije, ker ni bil ponovno izvoljen, prav tako pa tudi ni mogel nadaljevati prejšnjega dela, saj je bil pred nastopom županovanja brezposeln.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
dr. Katja Filipčič:
Kazenskopravno varstvo otrok
 
 
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Sodišče EU: Poljska mora začasno zaustaviti prisilno upokojitev sodnikov
Sodišče EU je na poziv Evropske komisije sprejelo začasno odredbo, s katero se položaj poljskega vrhovnega sodišča vrne na stanje pred sprejetjem spornih zakonov. Kar pomeni razveljavitev že izvedenih prisilnih upokojitev in nadaljnjo ukinitev le teh. Do odločitve sodišča je prepovedano tudi kakršnokoli nadomestno imenovanje vrhovnih sodnikov. Po poljskem zakonu, ki je sicer začel veljati 3. aprila, lahko sodniki, za katere velja znižana upokojitvena starost, zaprosijo za podaljšanje mandata. Prošnjo lahko odobri predsednik republike in mandat podaljša za obdobje treh let z možnostjo enkratne obnovitve. Do sedaj so od začetka julija v prisilno upokojitev poslali že več kot 20 sodnikov. V Bruslju kot problematično izpostavljajo, da predsednik republike ne odloča na podlagi jasnih meril, da v primeru zavrnitve sodni nadzor ni na voljo ter da je edini zaščitni ukrep nezavezujoče posvetovanje z nacionalnim sodnim svetom, ki je trenutno sestavljen v nasprotju z evropskimi standardi.

>> Madžarska na Sodišču EU izpodbija odločitev Evropskega parlamenta
Madžarska je na Sodišče Evropske unije vložila zahtevo za razveljavitev odločitve Evropskega parlamenta, ki je 12. septembra potrdil poročilo, v katerem se Madžarski očita ogrožanje demokracije, pravne države in temeljnih pravic, ter začel postopek za sprožitev 7. člena pogodbe EU, katerega skrajni ukrep je odvzem glasovalnih pravic Budimpešti.

>> Evropski parlament potrdil pogajalska izhodišča glede proračuna za 2019
Evropski poslanci so včeraj potrdili pogajalska izhodišča Evropskega parlamenta glede evropskega proračuna za prihodnje leto. S tem se bodo lahko začela pogajanja z državami članicami oz. z Evropskim svetom. Proces sprejemanja proračuna za leto 2019 naj bi se v Evropskem parlamentu zaključil novembra.

>> Prepoved določenih plastičnih izdelkov za enkratno rabo
Evropski parlament je na včerajšnjem plenarnem zasedanju v Strasbourgu sprejel pravila za zmanjšanje rabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Pravila bi med drugim z letom 2021 prepovedala prodajo nekaterih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, denimo plastičnih krožnikov in pribora.

>> Komisija zavrnila italijanski proračunski načrt za leto 2019
Evropska komisija je zavrnila italijanski osnutek proračunskega načrta za prihodnje leto, je v Strasbourgu sporočil podpredsednik komisije Valdis Dombrovskis. To je sploh prvič v zgodovini EU, da je Bruselj zavrnil proračunski načrt članice. Italija mora ustrezno spremenjen proračunski načrt posredovati v treh tednih.

>> Komisija pozvala Romunijo k spoštovanju vladavine prava
Evropska komisija je v torek znova pozvala Romunijo, naj pred polletnim predsedovanjem Svetu EU, ki ga bo prevzela s 1. januarjem 2019, začne spoštovati vladavino prava. Kot je v razpravi z romunskim predsednikom Klausom Iohannisom poudaril predsednik komisije Jean-Claude Juncker, je vladavina prava tudi pogoj za vstop Romunije v območje schengna.

>> Zelena luč spremembam schengenskih pravil
Odbor Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe) je v ponedeljek zvečer na predlog poslanke Tanje Fajon prižgal zeleno luč za prenovo schengenskih pravil. Nadzor na notranjih mejah območja schengna naj bi bil po novem omejen na največ leto dni namesto sedanjih dveh let.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Razširjena veljavnost KP dejavnosti trgovine Slovenije
19. oktobra je bil objavljen Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, ki razširja veljavnost celotne Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije na vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo katerokoli dejavnost, ki je razvrščena v področje "G - Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil" Standardne klasifikacije dejavnosti. Sklep je izdala Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na predlog Trgovinske zbornice Slovenije in Sindikata delavcev trgovine Slovenije.

>> Priporočila o enakovrednosti ureditev zaupnosti
20. oktobra je začela veljati sprememba > Sklepa o uporabi Priporočil o enakovrednosti ureditev zaupnosti, ki jo je izdal Svet Banke Slovenije. Sprememba je namenjena vključitvi Priporočil o spremembi Priporočil EBA/REC/2015/01 o enakovrednosti ureditev zaupnosti (EBA/REC/2018/01), ki jih je Evropski Bančni organ na podlagi Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES objavil 7. avgusta 2018.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 67
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
31. oktober 2018 Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) 
 
1. november 2018 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) 
 
1. januar 2019 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) 
 
1. januar 2019 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) 
 
1. januar 2019 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) 
 
1. januar 2019 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) 
 
1. januar 2019 Zakon o osebni asistenci (ZOA) 
 
1. januar 2019 Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) 
 
1. januar 2019 Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT) 
 
1. januar 2019 Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) 
 
1. januar 2019 Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) 
 
1. januar 2019 Zakon o socialnem varstvu (ZSV) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZFPPIPP?
Besedilo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je od objave leta 2007 doživelo že 18 vplivov - vse te spremembe, dopolnitve ter razlage členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZFPPIPP.

V časovni lestvici ZFPPIPP je tudi vseh 19 verzij čistopisov tega zakonskega besedila. Primerjalnik členov pa omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike v besedilu člena pred in po spremembi - npr. 435. člen ZFPPIPP, ki določa razloge za ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa.

ZFPPIPP je vsebinsko povezan tudi z več kot 480 strokovnimi članki in več kot 4.200 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter čez 100 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.