Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Sodna praksa > SOVS
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 2179
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 54455)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep III DoR 7/2018-8 dopuščena revizija - izvršba na denarna sredstva pri organizaciji za plačilni promet - sklep o izvršbi - čas plačila - poslovanje prek POS terminala - plačilna kartica - prenehanje terjatve - pobot Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 20.3.2018
VSRS Sklep III DoR 16/2018-8 predlog za dopustitev revizije - procesne predpostavke - vrednost spornega predmeta - opredelitev vrednosti spornega predmeta - nedenarni tožbeni zahtevek - sodni izstop družbenika - zavrženje predloga za dopustitev revizije Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO DRUŽB 20.3.2018
VSRS Sklep III DoR 3/2018-9 dopuščena revizija - podjemna pogodba - neposredni zahtevki podizvajalcev do naročnika - cesija terjatve glavnega izvajalca do naročnika - ločitvena pravica Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 20.3.2018
VSRS Sklep III DoR 24/2018-8 predlog za dopustitev revizije - procesne predpostavke - vrednost spornega predmeta - sklep o zavrnitvi predloga za obnovo postopka - zavrženje predloga za dopustitev revizije Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 20.3.2018
VSRS Sklep III R 10/2018-2 spor o pristojnosti - pojem gospodarskega spora - zbornica kot stranka Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 20.3.2018
VSRS Sklep VIII R 6/2018 delegacija pristojnosti - prenos pristojnosti - lažja izvedba postopka Delovno-socialni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 20.3.2018
VSRS Sodba VIII Ips 329/2017 izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - zloraba bolniškega staleža - odpotovanje iz kraja bivanja - odobritev osebnega zdravnika - nezakonitost odpovedi - sodna razveza pogodbe o zaposlitvi - višina denarnega povračila Delovno-socialni oddelek DELOVNO PRAVO 20.3.2018
VSRS Sodba VIII Ips 204/2017 pokojninska osnova - odmera - odločba Ustavnega sodišča - ponovna odmera - učinek za naprej Delovno-socialni oddelek POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 20.3.2018
VSRS Sklep II DoR 59/2018 predlog za dopustitev revizije - odgovornost za stvarne napake (jamčevanje za napake) - skrita napaka - obvestilo o napaki - rok za grajanje napak - izguba pravice uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 15.3.2018
VSRS Sklep I R 34/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - nepravdni postopek - predsednik okrožnega sodišča kot stranka v postopku pred okrajnim sodiščem - organizacijska enota - zavrnitev predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 15.3.2018
VSRS Sklep II DoR 35/2018 dopuščena revizija - osebnostna pravica - pravica do združevanja - članstvo v lovski družini - pravno priznana škoda - odškodnina za nepremoženjsko škodo Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 15.3.2018
VSRS Sklep I R 31/2018 vročanje sodnih pisanj - pravna pomoč med državami članicami EU - imuniteta - vročanje po diplomatski poti - odklonitev pomoči - pridržek javnega reda - dokončna odločitev Vrhovnega sodišča RS Civilni oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 15.3.2018
VSRS Sklep I R 26/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - poslovanje v isti sodni stavbi - zavrnitev predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 15.3.2018
VSRS Sodba in sklep Uv 10/2017 zahteva za oceno ustavnosti - prekinitev postopka - protiustavna pravna praznina - referendum - referendumska kampanja - nepravilnosti v postopku izvedbe referenduma - poročilo - pravica do glasovanja Upravni oddelek UPRAVNI SPOR - USTAVNO PRAVO 14.3.2018
VSRS Sklep Cpg 2/2018-3 priznanje tujega postopka izredne uprave (kot tujega postopka zaradi insolventnosti) - materialna konsolidacija - načelo enakega obravnavanja upnikov - javni red - pridržek javnega reda Gospodarski oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 14.3.2018
VSRS Sodba in sklep Uv 10/2017-67 poročilo državne volilne komisije - nepravilnosti v postopku izvedbe referenduma - referendumska kampanja - organizator referendumske kampanje - zahteva za oceno ustavnosti - protiustavna pravna praznina - financiranje iz javnih sredstev - informiranje volivcev - vpliv na referendumski izid - poštenost referendumskega postopka Upravni oddelek UPRAVNI SPOR 14.3.2018
VSRS Sklep III Ips 17/2018 dovoljenost revizije - spor o stvarnih pravicah na nepremičnini - spor v zvezi s stečajnim postopkom - gospodarski spor - vrednost spornega predmeta - direktna revizija - objektivni kriterij za določitev gospodarskega spora - subjektivni kriterij za gospodarski spor - zavrženje revizije Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 13.3.2018
VSRS Sodba III Ips 87/2017-3 koncesijska pogodba - odstop od koncesijske pogodbe - izjava o odstopu od pogodbe - pozitivni pogodbeni interes - razveza pogodbe - povrnitev premoženjske škode - izgubljeni dobiček - odškodnina - zastaranje odškodninske terjatve - zastaralni rok - začetek teka objektivnega zastaralnega roka Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 13.3.2018
VSRS Sodba III Ips 38/2017 izpodbojni zahtevek - izbrisna tožba - preuranjenost zahtevka - vknjižba v zemljiško knjigo - vložitev zemljiškoknjižnega predloga - publicitetni učinek - vložitev izbrisne tožbe pred opravo vknjižbe pravice - spor, povezan s postopkom osebnega stečaja - gospodarski spor - dopuščena revizija Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGA 13.3.2018
VSRS Sodba III Ips 79/2016 povrnitev premoženjske škode - navadna škoda - izgubljeni dobiček - normalen tek stvari - posebne okoliščine - izračun izgubljenega dobička - metoda izračuna izgubljene koristi - fiksni stroški - amortizacija - bistvena kršitev določb pravdnega postopka Gospodarski oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 13.3.2018
VSRS Sklep II DoR 412/2017 predlog za dopustitev revizije - povrnitev nepremoženjske škode - višina denarne odškdonine - objektivna pogojenost višine odškodnine - obrazloženost sodbe sodišča druge stopnje - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 8.3.2018
VSRS Sodba II Ips 121/2016 prvi narok za glavno obravnavo - preložitev naroka - upravičeni razlogi za preložitev naroka - zloraba procesnih pravic - trditvena podlaga - dokazovanje z izvedencem - substanciranje dokaznega predloga - informativni dokaz - zavrnitev dokaznega predloga - možnost obravnavanja pred sodiščem Civilni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - CIVILNO PROCESNO PRAVO 8.3.2018
VSRS Sodba II Ips 87/2016 bianco menica - menična izjava - pooblastilo za izpolnitev menice - zavarovanje terjatve Civilni oddelek PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV 8.3.2018
VSRS Sklep II DoR 407/2017 predlog za dopustitev revizije - povrnitev premoženjske škode - podlage odškodninske odgovornosti - protipravnost - osebnostne pravice - poseg v čast in dobro ime - javna oseba - opravičilo - objava sodbe - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 8.3.2018
VSRS Sklep II DoR 386/2017 dopuščena revizija - prodaja nepremičnine v stečaju - originarna pridobitev lastninske pravice - izročitev nepremičnine kupcu - izločitvena pravica na premičnini - stavba kot premičnina Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO - STVARNO PRAVO 8.3.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 2179 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A B C Č D E F G HI J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Datum seje

2018(236) 2017(1869) 2016(2151) 2015(2157)
2014(2111) 2013(2438) 2012(2719) 2011(2948)
2010(3170) 2009(3653) 2008(3381) 2007(2535)
2006(2526) 2005(2816) 2004(2131) 2003(2057)
2002(2209) 2001(1799) 2000(1463) 1999(1446)
1998(1275) 1997(1585) 1996(1495) 1995(1289)
1994(1523) 1993(1469) 1992(4)

Oddelki

Civilni oddelek(19060) Delovno-socialni oddelek(7411) Gospodarski oddelek(3522) Kazenski oddelek(8478) Upravni oddelek(15984)

Vpisniki

--(7) Cp(281) Cpg(72) Dor(2846) Dsp(175)
G(304) Ips(35751) Kp(202) Kr(173) Pri(83)
R(2942) Ru(65) U(3146) Up(8197) Upr(67)
Ur(78) Uv(66)

Instituti / Izbor najpogostejših

dovoljenost revizije(4631) zahteva za varstvo zakonitosti(3211) zavrženje revizije(2437) dopuščena revizija(1920) zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanske...(1799) predlog za dopustitev revizije(1654) vrednost spornega predmeta(1647) določitev krajevne pristojnosti po višje...(1624) bistvena kršitev določb kazenskega posto...(1424) revizija(1398) pripor(1393) pomembno pravno vprašanje(1361) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(1329) kršitev kazenskega zakona(1275) povrnitev negmotne škode(1221) povrnitev nepremoženjske škode(1168) telesne bolečine(1083) denacionalizacija(1074) pravice obrambe(1055) zavrnitev dokaznega predloga(959) prenehanje delovnega razmerja(957) razlogi o odločilnih dejstvih(950) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(879) začasna odredba(872) strah(871) ponovitvena nevarnost(860) spor o pristojnosti(857) bistvene kršitve določb kazenskega posto...(829) odpoved pogodbe o zaposlitvi(796) duševne bolečine zaradi zmanjšane življe...(788) trditveno in dokazno breme(754) višina denarne odškodnine(730) podlage odškodninske odgovornosti(711) višina odškodnine(704) dovoljena revizija(698) obnova postopka(675) denarna odškodnina(669) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(652) dovoljenost(642) izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi(635)