IUS-INFO - Judikati Vrhovnega sodišča RS - SOVS
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Sodna praksa > SOVS
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 2222
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 55543)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep I R 135/2018 določitev krajevne pristojnosti - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - postopek izvršbe - izvršba na podlagi pravnomočne in izvršljive sodne odločbe - faza postopka - uslužbenec pristojnega sodišča kot stranka v postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 25.10.2018
VSRS Sodba Uv 15/2018-5 volitve elektorjev za Državni svet - seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo - poklicno ukvarjanje z dejavnostjo - dokazno sredstvo - varstvo volilne pravice - ugoditev pritožbi Upravni oddelek VOLITVE 25.10.2018
VSRS Sklep I R 141/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranost sodišča - sorodstveno razmerje med stranko in sodnikom Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 25.10.2018
VSRS Sklep I Kp 34310/2018 absolutna bistvena kršitev določb kazenskega postopka - izključitveni razlog - odklonitveni razlog - videz nepristranskosti Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 25.10.2018
VSRS Sklep I R 133/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - pristojno sodišče kot stranka v postopku - odškodninski spor Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 25.10.2018
VSRS Sodba X Ips 151/2017 davek od dohodka iz kapitala - dovoljena revizija - vrednostni kriterij - navidezni pravi posel - prikrito izplačilo dobička - izpodbijanje dejanskega stanja in dokazne ocene v reviziji Upravni oddelek DAVKI - UPRAVNI SPOR 24.10.2018
VSRS Sklep I Up 132/2018 plačilo odškodnine - premoženjskopravni zahtevek - pristojnost sodišča splošne pristojnosti - odstop stvarno pristojnemu sodišču - tožba po 4. členu ZUS-1 Upravni oddelek UPRAVNI SPOR 24.10.2018
VSRS Sodba X Ips 375/2016 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - davek od dohodka pravnih oseb - zastaranje pravice do odmere davka - prekinitev zastaranja - zastaralni rok - davčni inšpekcijski nadzor - začetek davčnega inšpekcijskega nadzora - davčno (ne)priznani odhodki - povezane osebe - ekonomska upravičenost posla Upravni oddelek DAVKI 24.10.2018
VSRS Sodba I Up 179/2018 imenovanje notarja - izbirna pravica ministra - pooblastila ministra - odločba o izbiri - obrazloženost odločbe - ocena strokovne komisije - strokovna usposobljenost - obseg sodnega varstva - zmotna uporaba materialnega prava - ugoditev pritožbi Upravni oddelek NOTARIAT - USTAVNO PRAVO 24.10.2018
VSRS Sklep I Up 174/2018 začasna odredba - varstvo konkurence - nedovoljena koncentracija - odložitvena začasna odredba - izkazanost verjetnosti nastanka težko popravljive škode - pogoj težko popravljive škode - odločanje na podlagi dokaznega standarda verjetnosti - trditveno in dokazno breme pri začasni odredbi - uporaba ZPP - ugoditev pritožbi Upravni oddelek UPRAVNI SPOR - VARSTVO KONKURENCE 17.10.2018
VSRS Sklep X Ips 291/2016 dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - brezplačna pravna pomoč - vračilo sredstev iz naslova brezplačne pravne pomoči - zastaranje - obligacijsko razmerje - javnopravno razmerje - kondikcijski zahtevek - neupravičena pridobitev - pretrganje zastaranja - analogna uporaba zakona - uporaba določb Zakona o davčnem postopku - napačna uporaba materialnega prava - ugoditev reviziji Upravni oddelek BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ - UPRAVNI SPOR 17.10.2018
VSRS Sklep X Ips 46/2017 dovoljena revizija - pomembno pravno vprašanje - zaščitena kmetija - pogoji za priznanje statusa zaščitene kmetije - namenska razlaga zakona - kriterij zaokroženosti zemljišč - kmetijska gospodarska enota - napačna uporaba materialnega prava - ugoditev reviziji Upravni oddelek KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 17.10.2018
VSRS Sodba X Ips 404/2016 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - javni razpisi - ukrep programa razvoja podeželja - zahtevek za izplačilo odobrenih sredstev - dvofazni postopek - vezanost revizijskega sodišča na ugotovljeno dejansko stanje - nestrinjanje z dokazno oceno Upravni oddelek JAVNI RAZPISI - KMETIJSTVO 17.10.2018
VSRS Sodba in sklep III Ips 28/2018 povrnitev premoženjske škode - izgubljeni dobiček - navadna škoda - obstoj škode - trditveno in dokazno breme - dokazno breme tožnika - sestava sodišča - glavna obravnava pred sodiščem druge stopnje - odločanje po sodniku posamezniku - takojšnje grajanje procesne kršitve - stroški revizijskega postopka - nagrada odvetnika - zahteva za oceno ustavnosti zakona - prekinitev postopka Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 16.10.2018
VSRS Sklep VIII DoR 172/2018-6 predlog za dopustitev revizije - ugoditev predlogu - dopuščena revizija - sodna razveza pogodbe o zaposlitvi - denarno povračilo - kriteriji - višina Delovno-socialni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO 16.10.2018
VSRS Sodba VIII Ips 66/2018 transformacija delovnega razmerja za določen čas v delovno razmerje za nedoločen čas - visokošolski učitelj - projektno delo - pedagoška obveznost - trajna potreba po delu Delovno-socialni oddelek DELOVNO PRAVO 16.10.2018
VSRS Sodba VIII Ips 264/2017 izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca - odpravnina - odškodnina - III. kategorija invalidnosti - sklep o premestitvi - pravnomočnost - trpinčenje na delovnem mestu - kršitev pravic delavca Delovno-socialni oddelek DELOVNO PRAVO 16.10.2018
VSRS Sklep I R 145/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - nezadovoljstvo z delom sodnika - sojenje v razumnem roku - kadrovske težave sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 11.10.2018
VSRS Sklep I R 144/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - nezadovoljstvo z delom sodnika - sojenje v razumnem roku - kadrovske težave sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 11.10.2018
VSRS Sodba I Ips 53384/2014 relativna bistvena kršitev določb kazenskega postopka - dokazno breme - načelo in dubio pro reo - ustavno načelo domneve nedolžnosti - domneva krivde - dokazni standard gotovosti - indična sodba - dokazovanje z indici - materialnopravna presoja zatrjevanih dejstev in dokazov - substanciranje dokaznega predloga - dokazni predlog obrambe - zavrnitev dokaznega pradloga obrambe - izvedenstvo - postavitev drugega izvedenca - vnaprejšnja dokazna ocena - pošteno sojenje - kršitev pravice do obrambe - nelogična dokazna ocena Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 11.10.2018
VSRS Sklep I Kr 35382/2016 prenos krajevne pristojnosti - drugi tehtni razlogi - videz nepristranskosti Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 11.10.2018
VSRS Sodba XI Ips 3913/2018 bistvene kršitve določb postopka - podaljšanje pripora ob vložitvi obtožnice - pomanjkanje razlogov o odločilnih dejstvih - nedovoljen dokaz - doktrina prima facie - kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog - hudodelska združba Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 11.10.2018
VSRS Sklep I R 152/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - zavrnitev predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 11.10.2018
VSRS Sodba in sklep X Ips 379/2016 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - zdravstvo - davki in prispevki od dohodkov fizičnih oseb iz zaposlitve - dohodki iz delovnega razmerja - dohodki iz drugega pogodbenega razmerja - opravljanje zdravniške službe - neveljavne pogodbe - obravnava poslovnih dogodkov skladno z njihovo ekonomsko vsebino - dohodek iz dejavnosti - dohodek iz zaposlitve - napačna uporaba materialnega prava - ugoditev reviziji Upravni oddelek DAVKI - ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 10.10.2018
VSRS Sklep X Ips 76/2017 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - davek po petem odstavku 68. člena ZDavP-2 - dokazna ocena - izpovedba priče - določitev davčne osnove s cenitvijo - verjetna davčna osnova - uravnotežena porazdelitev trditvenega in dokaznega bremena - dokazno breme - napačna uporaba materialnega prava - absolutna bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu - ugoditev reviziji Upravni oddelek DAVKI - UPRAVNI SPOR 10.10.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 2222 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A B C Č D E F G HI J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Datum seje

2018(1247) 2017(1927) 2016(2160) 2015(2161)
2014(2111) 2013(2440) 2012(2720) 2011(2951)
2010(3170) 2009(3653) 2008(3381) 2007(2535)
2006(2526) 2005(2816) 2004(2131) 2003(2057)
2002(2209) 2001(1799) 2000(1463) 1999(1446)
1998(1275) 1997(1585) 1996(1495) 1995(1289)
1994(1523) 1993(1469) 1992(4)

Oddelki

Civilni oddelek(19487) Delovno-socialni oddelek(7587) Gospodarski oddelek(3630) Kazenski oddelek(8610) Upravni oddelek(16229)

Vpisniki

--(2) Cp(297) Cpg(76) Dor(3050) Dsp(178)
G(304) Ips(36400) Kp(203) Kr(186) Pri(83)
R(3030) Ru(65) U(3148) Up(8302) Upr(69)
Ur(78) Uv(72)

Instituti / Izbor najpogostejših

dovoljenost revizije(4718) zahteva za varstvo zakonitosti(3234) zavrženje revizije(2469) dopuščena revizija(2113) zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanske...(1800) predlog za dopustitev revizije(1782) določitev krajevne pristojnosti po višje...(1685) vrednost spornega predmeta(1666) bistvena kršitev določb kazenskega posto...(1432) pomembno pravno vprašanje(1408) revizija(1406) pripor(1404) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(1359) kršitev kazenskega zakona(1313) povrnitev negmotne škode(1221) povrnitev nepremoženjske škode(1184) telesne bolečine(1090) denacionalizacija(1083) pravice obrambe(1056) zavrnitev dokaznega predloga(975) prenehanje delovnega razmerja(958) razlogi o odločilnih dejstvih(957) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(934) začasna odredba(895) spor o pristojnosti(874) strah(874) ponovitvena nevarnost(864) bistvene kršitve določb kazenskega posto...(829) odpoved pogodbe o zaposlitvi(811) duševne bolečine zaradi zmanjšane življe...(788) trditveno in dokazno breme(784) podlage odškodninske odgovornosti(743) dovoljena revizija(741) višina odškodnine(730) višina denarne odškodnine(730) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(711) obnova postopka(677) denarna odškodnina(670) izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi(659) dovoljenost(646)