IUS-INFO - Odločitve Ustavnega sodišča RS - USTA
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > Sodna praksa > USTA
 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 677
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 16920)
Naslov Akt Datum rešitve Datum vložitve
Sklep Up-1250/18 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 133/2018 z dne 9. 7. 2018 v delu, v katerem revizija ni bila dopuščena Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 286/2016 z dne 16. 5. 2018 24.9.2018 12.9.2018
Sklep Mp-5/18 Pritožba zoper dopis Državne volilne komisije št. 041-36/2018-2 z dne 13. 7. 2018 in zoper sklep Volilne komisije 4. volilne enote št. 041-10/2018-8 z dne 18. 7. 2018 20.9.2018 20.8.2018
Sklep U-I-448/18 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 2. odst. 123. čl. in 127. čl. 10.9.2018 13.8.2018
Sklep U-I-443/18 Delovanje predsednika Vlade in hkratnega poslanca Državnega zbora 20.9.2018 30.7.2018
Sklep Up-1094/18 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 84/2018 z dne 6. 6. 2018 se ne sprejme. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 15/2018 z dne 27. 3. 2018 se sprejme v obravnavo. Predlog, naj se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvršitev tretjega odstavka izreka odločbe Sodnega sveta št. Su 613/2017-18 z dne 9. 11. 2017, se zavrne. 24.9.2018 30.7.2018
Sklep U-I-437/18 Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (Uradni list RS, št. 51/18) (ZIUGDT) Ustava, 90.čl. 20.9.2018 23.7.2018
Sklep Up-1072/18 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. Uv 13/2018 z dne 13. 7. 2018 9.10.2018 20.7.2018
Sklep Mp-4/18 Pritožba zoper sklep Državnega zbora št. 004-03/18-8/9 z dne 22. 6. 2018 (Uradni list RS, št. 43/18) 10.9.2018 13.7.2018
Sklep Mp-3/18 Pritožba zoper sklep Državnega zbora št. 004-03/18-8/9 z dne 22. 6. 2018 (Uradni list RS, št. 43/18) 12.7.2018 27.6.2018
Sklep U-I-411/18 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2012 (Uradni list RS, št. 100/11) 21.9.2018 19.6.2018
Sklep U-I-389/18 Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) (ZKme-1), 61.f čl., 1. in 2. odst. 61.g čl., 61.h čl. in 177.a čl., Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 22/18) (ZKme-1e), 4. odst. 14. čl. 10.9.2018 28.5.2018
Sklep U-I-381/18, Up-804/18 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 60007/2011 z dne 23. 3. 2018 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17) (ZKP) 1. odst. 283. čl. 10.9.2018 18.5.2018
Sklep U-I-367/18 Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 91/13) (ZN) 2. in 3. al. 2. tč. 1. odst. 113 čl., 15. al. 2. tč. 1. odst. 113.a čl., 1. odst. 113.b čl., 113.c čl., 2. odst. 113.č čl., 113.d, 114. čl., 115. čl. ter 1. in 2. odst. 119. čl. 5.6.2018 14.5.2018
Odločba P-2/18 Spor o pristojnosti 20.9.2018 11.5.2018
Sklep Up-713/18 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. Uv 5/2018 z dne 5. 5. 2018 11.5.2018 10.5.2018
Sklep Up-716/18, Up-745/18 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. Uv 6/2018 z dne 7. 5. 2018 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. Uv 7/2018 z dne 10. 5. 2018 17.5.2018 10.5.2018
Sklep U-I-348/18 Sklep o določitvi datuma ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (Uradni list RS, št. 20/18) 20.9.2018 10.5.2018
Sklep Up-632/18 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. I Kp 52398/2017 z dne 4. 4. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. II Ks 52398/2017 z dne 8. 3. 2018 10.9.2018 25.4.2018
Sklep U-I-298/18, Up-624/18 Ustavna pritožba sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 11/2017 z dne 7. 2. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1495/2016 z dne 5. 10. 2017 v zvezi z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 35108-402/2013/9 z dne 15. 9. 2016 in z gradbenim dovoljenjem Upravne enote Črnomelj št. 351-102/2013-85 z dne 31. 5. 2016 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti prve in četrte točke 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Semič (Uradni list RS, št. 90/04, 84/09, 57/10, 10/11 in 30/12) glede vsebine, ki jima jo je dala Obvezna razlaga prve in četrte točke 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Semič (Uradni list RS, št. 30/12) 14.9.2018 23.4.2018
Sklep U-I-288/18, Up-582/18 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. I Ks 26299/2017 z dne 30. 6. 2017 Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 - popr. in 10/17) (ZNPPol), 2. in 4. odst. 62. čl. 27.9.2018 12.4.2018
Sklep U-I-279/18 Sklep o določitvi datuma ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (Uradni list RS, št. 20/18) 31.5.2018 9.4.2018
Sklep U-I-263/18, Up-540/18 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI), 33. čl. Sklep o določitvi datuma ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (Uradni list RS, št. 20/18) Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. Uv 3/2018 z dne 28. 3. 2018 9.4.2018 4.4.2018
Sklep Up-482/18 Sklep senata Ustavnega sodišča št. Up-482/18 z dne 4. 7. 2018 Ustavna pritožba zoper sklepa Temeljnega sodišča v Mariboru, enote v Mariboru, št. St 9/94 z dne 19. 5. 1994 in št. St 46/94 z dne 25. 7. 1994, sklepi Okrožnega sodišča v Mariboru št. St 47/94 z dne 26. 7. 1994, z dne 27. 6. 1995 in z dne 6. 9. 1995 ter sklepi Okrožnega sodišča na Ptuju št. Srg 171/1995 z dne 14. 11. 1995, št. Srg 81/2006 z dne 6. 3. 2006, št. Srg 27936/2008 z dne 6. 8. 2008 in št. Srg 42901/2010 z dne 22. 11. 2010 12.7.2018 28.3.2018
Sklep Up-489/18, U-I-255/18 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. EPVDp 97/2017 z dne 1. 12. 2017 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Celju št. EPVD 79/2009 z dne 19. 10. 2017 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) (ZUP), 98. čl. 6.6.2018 26.3.2018
Sklep Up-454/18, U-I-225/18 Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1826/2017 z dne 27. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1829/2017 z dne 22. 1. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl. 19.9.2018 26.3.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 677 | Naslednja  >>

Očisti

Vrsta dokumenta

Leto vložitve

2018(199) 2017(112) 2016(188) 2015(272)
2014(290) 2013(291) 2012(383) 2011(287)
2010(309) 2009(369) 2008(503) 2007(486)
2006(927) 2005(1659) 2004(1130) 2003(1015)
2002(1022) 2001(757) 2000(710) 1999(566)
Več...

Leto rešitve

2018(297) 2017(255) 2016(243) 2015(274)
2014(255) 2013(328) 2012(338) 2011(323)
2010(350) 2009(491) 2008(595) 2007(903)
2006(1414) 2005(1327) 2004(1237) 2003(1030)
2002(807) 2001(588) 2000(724) 1999(573)
Več...

Letnik pisne zbirke

2010(41) 2009(96) 2008(102) 2007(123)
2006(112) 2005(112) 2004(101) 2003(120)
2002(297) 2001(237) 2000(317) 1999(304)
1998(248) 1997(206) 1996(215) 1995(127)
1994(143) 1993(133) 1992(122)

Geslo

1. Ustavno sodstvo2. Viri ustavnega prava3. Splošna načela4. Ustanove5. Temeljne pravice

Vpisniki

Mp(9) P(572) Ps(3) R-I(69) Rm(6)
U-I(8428) U-II(97) U-III(2) U-IV(21) U-V(31)
Up(8747)

Vrsta akta

posamični akt(6336) zakon(3877) drugi akti(2634) občinski predpis(1246) občinski (mestni) predpis(689) Več...

Vrsta zadeve

Ustavne pritožbe(8085) Presoja ustavnosti in zakonitosti predpi...(8028) Spori o pristojnosti (569) Spori glede pristojnosti oziroma referen...(96) Presoja posamičnih aktov(69) Več...

Vrsta rešitve

zavrženje(5713) nesprejem ustavne pritožbe(3863) zavrnitev(1223) razveljavitev(983) ugotovitev, da akt ni v neskladju z usta...(766) Več...

Področje

Ostalo(7532) Upravno pravo - drugo upravno pravo(892) Civilno pravo - drugo civilno pravo(807) Socialna varnost(805) Urejanje prostora(673) Več...